Tạo giao diện hiển thị cho một trang, một bài viết hay toàn bộ website. Kéo và thả một cách sáng tạo. Để có một website hấp dẫn và thuận tiện cho người sử dụng! việc chia bố cục website rất quan trọng!

Bố cục giúp người đọc dễ quan sát website quý vị hơn, chẳng hạn nhìn phần Header có thể biết website tên gì, viết về cái gì, nhìn phần Content xem có bài nào hay để đọc không. Xuống dưới cùng xem là ai đang ở đâu...

Còn Google dựa vào bố cục để đánh giá website quý vị có thân thiện, rõ ràng giúp website bạn dễ làm SEO hơn, đồng thời cũng tăng khả năng thành công. Việc lựa chọn bố cục có ảnh hưởng ít nhiều tới chất lượng trang web của quý vị, công việc làm SEO và thu hút đọc giả.

Nói về bố cục thông thường của một website - hay rõ ràng hơn là bố cục giao diện của nó, có 4 kiểu bố cục rất phổ biến mà VNVN sẽ trình bày dưới đây: