Nhóm dùng để phân chia quyền hạn cho các thành viên trong trang web.

Có 4 nhóm thành viên mặc định của hệ thống (không thể xóa):
  1. Super Administrator: Quản trị viên cao cấp, có toàn quyền quản lý trang web, là quyền cao nhất trong trang web (Không thể chỉnh sửa quyền hạn của nhóm này)
  2. Administrator: Quản trị viên.
  3. Member: Thành viên trang web.
  4. Guest: Khách viếng thăm (là những người ghé vào coi trang web và không đăng ký làm thành viên => chưa hội nhập)
Khi bạn tạo một website, bạn được trao quyền Supper Administrator. Như bạn có thể đoán, là một Admin, bạn được phép làm bất cứ những gì mình muốn, trong phạm vi website của bạn. Tạo mới, sửa đổi các bài viết, đổi theme website, chỉnh các cài đặt hay sao lưu và khôi phục dữ liệu – tất cả đều nằm trong tầm tay của một Admin.

Hãy thật thận trọng khi cấp quyền cho người dùng, đặc biệt là quyền Supper Administrator hay Administrator.

Nếu vì một lý do nào đó, bạn nhỡ tay xóa bỏ quyền Administrator của mình, hãy gửi Feedback tới bộ phận hỗ trợ của VNVN. Đó là cách duy nhất để bạn lấy lại quyền hạn của mình.

Với chức năng cho phép bạn thêm và lượt bỏ một số quyền một cách đơn giản nhất chỉ việc bấm chọn hoặc bỏ chọn.
thiet-ke-web-admin-phan-quyen

Không những thế, nó còn có thêm chức năng tạo nhóm thành viên mới với quyền tự chọn cũng rất đơn giản. Đây là một sự lựa chọn tốt dành cho những ai có nhu cầu làm một website thông tin chuyên nghiệp bao gồm nhiều nhóm thành viên với nhiều nhiệm vụ khác nhau.