Tạo Nguồn Cung Cấp Tin RSS Cho Các Trang Tin Tức

thiet-ke-web-ban-tin-rssRSS (Really Simple Syndication) là định dạng dữ liệu dựa theo chuẩn XML được sử dụng để chia sẻ và phát tán nội dung Web. Việc sử dụng các chương trình đọc tin (News Reader, RSS Reader hay RSS Feeds) sẽ giúp bạn luôn xem được nhanh chóng tin tức mới nhất từ Báo chí, tin tức các thông tin cần chia sẻ.

Mỗi tin dưới dạng RSS sẽ gồm : Tiêu đề, tóm tắt nội dung và đường dẫn nối đến trang Web chứa nội dung đầy đủ của tin.


thiet-ke-web-ban-tin-rss