1. Hội nhập thành viên là gì?
Hội nhập là thao tác liên kết giữa người sử dụng và website. Hội nhập vào website là hình thức để hệ thống website xác nhận thành viên.
 
Thành viên website là gì?

Những người dùng ghi danh làm thành viên của website sẽ được hệ thống chấp nhận “tên truy cập” và “mật mã”, bất cứ người dùng nào có một tên thành viên và mật mã để truy cập vào website được xem là thành viên website.
 
Một người dùng khi trở thành thành viên website, họ sẽ có quyền thực hiện một số thao tác (các thao tác này tùy người admin website sẽ thiết lập) như tải các tài nguyên trong website về, đưa các tài nguyên lên website, hoặc đóng góp ý kiến, bài viết  v.v..

2. Công dụng của tiện ích “Hội Nhập Thành Viên”.
Tiện ích cho phép cài đặt công cụ để người dùng ghi danh thành viên và hội nhập trên giao diện website. Tiện ích tạo sự tiếp cận thân thiết với người dùng
Khung hội nhập