Công Dụng Của Tiện Ích Hiệu Ứng Khung Bài Viết

Để trang trí cho website thêm đẹp thì thêm hiệu ứng cho khung bài viết là một cách đơn giản và hiệu quả. Để quý vị có thể tùy biến nhiều hơn cho khung bài viết VNVN giới thiệu đến quý vị một số thuộc tính của khung bài viết nâng cao.
  • Hiển thị bài viết từ các trang trong các tab khác nhau
  • Tạo hiệu ứng chuyển tiếp bài viết trên các "Khung bài viết"
  • Khung bài viết lúc ban đầu hiển thị (n) tin, sau khi người dùng cuộn xuống dưới sẽ tải (n) tin tiếp theo xuống và cứ tiếp tục như thế.