Nhắm Mục Tiêu Quảng Cáo Đến Các Vị Trí Địa Lý

Nơi quảng cáo của quý vị phải xuất hiện quan trọng -- nhưng nơi quảng cáo không nên xuất hiện cũng quan trọng không kém cho thành công của chiến dịch. Loại trừ vị trí có thể cho phép quý vị ngăn không cho quảng cáo của mình hiển thị trong một số phần nhất định của vị trí được nhắm mục tiêu, chẳng hạn như vùng bên trong một quốc gia hoặc thành phố bên trong một tiểu bang. Điều này giúp quý vị sử dụng ngân sách của mình một cách khôn ngoan bằng cách ngăn quảng cáo xuất hiện cho những người có nhiều khả năng sẽ không có quyền truy cập vào những gì quý vị đang cung cấp.

Quảng cáo theo vị tríQuý vị có thể loại trừ từng vị trí một để kiểm soát nhiều hơn hoặc thuận tiện hơn, quý vị có thể loại trừ số lượng lớn tất cả các vị trí cùng một lúc với tính năng hàng loạt ví trí của chúng tôi. Cho phép quảng cáo của quý vị xuất hiện ở các vị trí địa lý mà quý vị chọn: quốc gia, các khu vực trong một quốc gia, bán kính xung quanh vị trí hoặc các nhóm vị trí.

Bất kể quảng cáo của quý vị tuyệt vời như thế nào, có thể quảng cáo sẽ không hoạt động tốt nếu quảng cáo không xuất hiện ở đúng vị trí. Tiếp cận khách hàng của quý vị theo nơi họ sống và nơi doanh nghiệp của quý vị có thể phục vụ họ bằng cách sử dụng nhắm mục tiêu theo vị trí của VNVN. Quý vị có thể đặt và sau đó điều chỉnh cài đặt nhắm mục tiêu theo vị trí của mình bất kỳ lúc nào.

Ai có thể hưởng lợi từ việc loại trừ khu vực bên trong vị trí được nhắm mục tiêu:
  • Doanh nghiệp không giao hàng hoặc cung cấp các dịch vụ trong thành phố hay vùng bên trong một khu vực lớn hơn.
  • Doanh nghiệp cung cấp quảng cáo đặc biệt không đủ điều kiện trong một vài vùng của khu vực được nhắm mục tiêu.