8:38 CH
Chủ Nhật
16
Tháng Sáu
2024
Biểu mẫu
Tiêu đề
Ô dùng để nhập tiêu đề
Nội dung
Đính kèm tập tin
Chọn tập tin
Gửi đính kèm file
Nhập vào tên của bạn
Nhập vào họ tên đầy đủ
Email của bạn
Nhập vào địa chỉ email
Ô lựa chọn
Giá trị 1Giá trị 2Giá trị 3Giá trị 4Giá trị 5
Chọn 1 giá trị trong ô
Ô nhãn dán
Đây là 1 nhãn
Ô mật mã
Ô dùng để nhập mật mã
Hộp kiểm
Đánh dấu vào hộp kiểm này
Nhiều hộp kiểm
Giá trị 1Giá trị 2Giá trị 3Giá trị 4Giá trị 5
Chọn một hoặc nhiều mục
Hộp chọn ngày tháng
Không thiết lập
Ô bước nhảy
Ô Danh sách
Hội nhập
Ghi danh
Tiếng Việt
Chủ Nhật
16
Tháng Sáu
2024
Tên *
Email *
Số điện thoại
Tiêu đề *
Nội dung *
Dính kèm tập tin
Chọn tập tin
Nhập những ký tự ở hình trên vào ô bên dưới.
Chủ Nhật
16
Tháng Sáu
2024
Name *
Email *
Phone
Subject *
Message *
Attachments
Chọn tập tin
Enter the characters from the image above into the box below.
Thanh công cụ (Tool bar) là một thanh trên đó có các nút/biểu tượng để bạn có thể thực hiện một công việc nào đó. Như vậy một trang web có thể có nhiều thanh công cụ khác nhau (tối đa 4 vị trí). Chức năng của nó là chứa những biểu tượng dùng để thao tác các lệnh mà người sử dụng muốn đạt được như:
Thanh công cụ
  • Giỏ hàng: Hiển thị nhanh giỏ hàng.
  • Theo dõi đơn hàng: Cho phép theo dõi đơn hàng đạ thnah toán hay chưa.
  • Đồng hồ: Hiển thị một đồng hồ trên thanh công cụ.
  • Tìm kiếm: Nhập nội dung tìm kiếm nhanh.
  • Ghi danh - Hội nhập: Ghi danh làm thành viên hoặc hội nhập vào website.
  • Ngôn ngữ: Cho phép người dùng thay đổi ngôn ngữ hiển thị.
  • Biểu mẫu: Cho phép hiển thị biểu mẫu trên thanh công cụ.
  • Liên kết: Tạo nút nhấn tới 1 liên kết hay 1 website khác.
  • HTML: Cho phép đặt một đoạn mã HTML lên thanh công cụ.
Hội nhập
Ghi danh
Biểu mẫu
Tiêu đề
Ô dùng để nhập tiêu đề
Nội dung
Đính kèm tập tin
Chọn tập tin
Gửi đính kèm file
Nhập vào tên của bạn
Nhập vào họ tên đầy đủ
Email của bạn
Nhập vào địa chỉ email
Ô lựa chọn
Giá trị 1Giá trị 2Giá trị 3Giá trị 4Giá trị 5
Chọn 1 giá trị trong ô
Ô nhãn dán
Đây là 1 nhãn
Ô mật mã
Ô dùng để nhập mật mã
Hộp kiểm
Đánh dấu vào hộp kiểm này
Nhiều hộp kiểm
Giá trị 1Giá trị 2Giá trị 3Giá trị 4Giá trị 5
Chọn một hoặc nhiều mục
Hộp chọn ngày tháng
Không thiết lập
Ô bước nhảy
Ô Danh sách
Tiếng Việt
Đồng hồ 8:38 CH
Chủ Nhật
16
Tháng Sáu
2024