Hội nhập
Ghi danh
Theo dõi đơn hàng
 
Giá bán
Qty
Tiền mua hàng : $0.00
Thiết kế web quản lý nội dung sản phẩm
Thiết kế web quản lý nội dung sản phẩm
THÔNG TIN:
 • Tiêu đề: Tên sản phẩm.
 • Hình đại diện: Hình ảnh đại diện cho sản phẩm hiển thị ngoài trang web và trogn giỏ hàng.
 • Mô tả ngắn: Một đoạn mô tả ngắn gọn giới thiệu về sản phẩm.
 • Từ khóa: Thường được dùng để cung cấp các từ khóa liên quan đồng nghĩa hoặc tương tự với các từ khóa của title

NỘI DUNG:
 • Mô tả sản phẩm: Nhập các thông tin mô tả sản phẩm tại đây, các thông tin này sẽ hiển thị ngoài website.
 • Hình ảnh sản phẩm: Hiển thị hình ảnh lớn sản phẩm dạng slideshow.

SẢN PHẨM:
 • Mã sản phẩm: Mỗi sản phẩm có 1 mã số duy nhất.
 • Giá bán: Giá bán của sản phẩm.
 • Giá gốc: Giá sản phẩm ban đầu (Giá gốc > Giá bán).
 • Số lượng: Số lượng sản phẩm hiện tại còn trong kho.
 • Trọng lượng: Trọng lượng của sản phẩm. Đơn vị được tính là pound, ounce, gam, kg.
 • Thuế: Tự động tính phí vận chuyển và thuế cho phù hợp, thiết lập các tùy chỉnh thuế theo vùng, miền...

SEO:
 • Tiêu đề (Meta Title): Meta title còn được gọi là thẻ tiêu đề của một sản phẩm trong website. Là một thẻ meta mà các bộ máy tìm kiếm cho là quan trọng nhất trong sản phẩm khi đánh giá thứ hạng.
 • Từ khóa (Meta Keyword): Dùng để phân loại sản phẩm khi tìm kiếm.
 • Mô tả (Meta Description): Thẻ này dùng để mô tả nội dung của một sản phẩm. Nội dung của thẻ này nên được viết ngắn gọn và xúc tích khoảng từ 20 đến 25 từ hoặc ít hơn. Đây là thẻ được hầu hết các SEO sử dụng để hiển thị nội dung kết quả tìm kiếm.
CMS08 - $119.99
CMS07 - $125.99
CMS05 - $99.25
CMS04 - $80.25
CMS03 - $87.25
CMS02 - $99.90
CMS01 - $99.00
CMS06 - $77.25