Tạo giao diện hiển thị cho một trang, một bài viết hay toàn bộ website. Kéo và thả một cách sáng tạo. Để có một website hấp dẫn và thuận tiện cho người sử dụng! việc chia bố cục website rất quan trọng!

Bố cục giúp người đọc dễ quan sát website quý vị hơn, chẳng hạn nhìn phần Header có thể biết website tên gì, viết về cái gì, nhìn phần Content xem có bài nào hay để đọc không. Xuống dưới cùng xem quý vị  là ai đang ở đâu...

Thiết kế web bố cục cột trái - nội dung - cột phải
Thiết kế web bố cục cột trái - nội dung - cột phải
Còn Google dựa vào bố cục để đánh giá website quý vị có thân thiện, rõ ràng giúp website quý vị dễ làm SEO hơn, đồng thời cũng tăng khả năng thành công khi đưa lên đầu tìm kiến của Google. Việc lựa chọn bố cục có ảnh hưởng ít nhiều tới chất lượng trang web của quý vị, công việc làm SEO và thu hút đọc giả.

Nói về bố cục Cột trái - Nội dung - Cột phải của một website - hay rõ ràng hơn là bố cục giao diện của nó, có một kiểu bố cục rất phổ biến mà VNVN sẽ trình bày dưới đây:

Gồm 5 phần:
  1. Header (đầu trang)
  2. Menu (danh mục)
  3. Left-colum (cột trái)
  4. Content (nội dung của trang)
  5. Right-colum (cột phải)
  6. Footer (chân trang)
- Header: Thường bao gồm logo hoặc banner và tên trang web.
- Menu: Giúp người đọc nhanh chóng tìm thấy các chuyên mục.
- Left colum: Chứa nội dung phụ Tiện ích, bài viết mới nhất....
- Content: Chứa nội dung chính là các bài viết, audio, hình ảnh, video...
- Right colum: Chứa nội dung phụ Tiện ích, bài viết mới nhất....
- Footer: Nơi thường để các thông tin bản quyền trang web, thời gian bắt đầu hoạt động, địa chỉ liên lạc...Footer còn làm nhiệm vụ tách rời phần nội dung ra khỏi phần cuối trang web và thông báo cho người truy cập biết rằng họ đang ở cuối trang rồi.

Tất nhiên bố cục ở trên chỉ là phổ biến chứ không phải là bố cục mà mọi website cần tuân theo. Tuy không bay bổng như thiết kế thời trang, nhưng thiết kế website cũng có nhiều bố cục hết sức lạ mắt mà tùy tình huống cụ thể áp dụng vào sẽ rất tốt.