Bộ Đếm Cho Quảng Cáo

1. Công dụng của tiện ích:
Cho phép quản trị viên theo dõi được số lần các quảng cáo trong website hiển thị và số lần người dùng nhấn vào xem nội dung quảng cáo. Tiện ích giúp người quản trị cập nhật được hiệu quả các quảng cáo khác nhau trên site từ đó điểu chỉnh nội dung quảng cáo theo hướng phù hợp với thị hiếu người xem.

2. Hoạt động của tiện ích:
Sau khi cài đặt thành công tiện ích Bộ đếm quảng cáo vào website, trong mục quản lý “Banner/ Quảng cáo” sẽ có thêm một cột hiện số lần “Xem” và “Nhấn” tức số lần hiển thị quảng cáo và số lần người dùng nhấn trực tiếp vào các quảng cáo.

Bộ đếm quảng cáo
Bộ Đếm Quảng Cáo