Chắc hẳn quý vị đã nhìn thấy Lazy Load ở một trang web nào đó rồi vì nó được áp dụng khá nhiều nhất là đối với các site ảnh và site tin tức, đây là một kỹ thuật load ảnh sau sử dụng Lazy Load. Hiểu nôm na là ảnh chỉ được load ở những vị trí mà quý vị nhìn thấy trên màn hình, còn các ảnh ở vị trí khác mà quý vị chưa nhìn thấy (chưa kéo thanh cuộn xuống) thì nó sẽ tạm thời chưa được load. Khi quý vị kéo thanh cuộn xuống dưới nội dung trang web thì ảnh mới bắt đầu được load. Do vậy, tốc độ trang web được cải thiện đáng kể, đối với những trang có nhiều ảnh thì tốc độ nhanh hơn rõ rệt.

Tiện ích này có tác dụng kéo thanh cuộn tới đâu ảnh mới bắt đầu load tới đó, giảm thời gian tải ảnh. Mặc định website khi load, sẽ load tất cả các ảnh và thành phần có trong website. Điều này sẽ làm chậm website nếu web có nhiều ảnh. Nhưng với lazyload thì chỉ load những ảnh lọt trong tầm mắt người nhìn. Nói thì có vẻ phức tạp, nhưng thực hiện thì hết sức dễ dàng.

 
Đây là tiện ích rất đơn giản và gọn nhẹ sử dụng hiệu ứng lazyload. tiện ích này được cập nhất thường xuyên và không hề có bảng điều khiển cũng như các tùy chọn. quý vị chỉ việc cài đặt, mọi thứ còn lại sau đó hoàn toàn tự động. Rất tiện lợi.