Tìm Kiếm Nội Dung Với Google (CSE)

Công cụ tìm kiếm tùy chỉnh, thường chỉ được gọi là công cụ tìm kiếm, là một trải nghiệm tìm kiếm được thiết kế cho phép bạn cung cấp tìm kiếm được tùy chỉnh đến những người dùng trang web của mình. Với Công cụ tìm kiếm tùy chỉnh, bạn có thể tùy chỉnh giao diện của hộp tìm kiếm và các kết quả tìm kiếm mà bạn hiển thị trên trang web của mình. Bạn cũng có thể tinh chỉnh các kết quả tìm kiếm giúp người dùng của mình dễ dàng hơn trong việc tìm thấy thông tin mà họ cần tìm trên trang web của bạn.

Lợi thế của Google CSE
Một tính năng đặc biệt hữu dụng của Google CSE là nó cho phép tích hợp trang kết quả tìm kiếm vào website. Thay vì ra trang tìm kiếm có link tại Google.

Tăng số trang xem / lượt truy cập (Page Views / Visits). Trước đây, người dùng khi tìm kiếm bị đẩy ra Google, rồi mới quay trở lại website, tức là 2 lượt truy cập cho 2 trang được xem (trang tìm kiếm và trang bài viết đã tìm được). Với cách tích hợp trang kết quả tìm kiếm vào website, người dùng vẫn ở tại website (1 lượt truy cập) và xem ít nhất 3 trang (trang tìm kiếm, trang kết quả tìm kiếm và trang bài viết tìm được).

Nhập từ khóa hoặc nội dung cần tìm vào khung bên dưới: