Công Dụng Của Tiện Ích Liên Kết Website

Cho phép tạo trang hoặc khung chứa liên kết đến website khác. Tiện ích giúp website cung cấp nguồn thông tin rộng rãi hơn đến người dùng. Tạo sự thuận tiện, và khoa học cho người dùng tìm kiếm thông tin tương quan ngay trên website của quý vị.