Tạo Biểu Mẫu Cho Phép Người Dùng Điền Thông Tin Và Gửi Mail

Việc đưa biểu mẫu vào Website sẽ tạo sự thuận tiện nhất cho người dùng tương tác với quý vị. Ngoài ra, quý vị sẽ không phải lo lắng nhiều nếu quý vị không thích hiển thị địa chỉ email của mình trên web.

Một biểu mẫu  có thể chứa các yếu tố đầu vào như các trường văn bản, mật mã, email và còn nhiều nữa. Một biểu mẫu cũng có thể chứa các phần tử danh sách chọn, ô văn bản dài, danh sách hộp kiểm, lựa chọn...
 • Tạo những biểu mẫu cuốn hút
 • Không chỉ là bản khảo sát
 • Giao diện đẹp mắt
 • Tổ chức ngăn nắp, gọn nhẹ và đơn giản.
 • Không giới hạn tạo số lượng biểu mẫu (tạo bao nhiêu tùy thích).

Quý vị toàn quyền thêm, xóa, sửa các thành phần có trong biểu mẫu:
 1. Ô văn bản
 2. Ô văn bản dài
 3. Mật mã
 4. Ô ẩn
 5. Hộp kiểm
 6. Danh sách hộp kiểm
 7. Danh sách lựa chọn
 8. Hộp danh sách
 9. Quốc gia - Khu Vực
 10. Đính kèm tập tin
 11. Hộp chọn màu
 12. Hộp chọn ngày tháng - thời gian
 13. Nhãn
 14. Mã HTML
 15. Recaptcha
 16. Spinner
Tiêu đề
Ô dùng để nhập tiêu đề
Nội dung
Đính kèm tập tin
Chọn tập tin
Gửi đính kèm file
Nhập vào tên của bạn
Nhập vào họ tên đầy đủ
Email của bạn
Nhập vào địa chỉ email
Ô lựa chọn
Giá trị 1Giá trị 2Giá trị 3Giá trị 4Giá trị 5
Chọn 1 giá trị trong ô
Ô nhãn dán
Đây là 1 nhãn
Ô mật mã
Ô dùng để nhập mật mã
Hộp kiểm
Đánh dấu vào hộp kiểm này
Nhiều hộp kiểm
Giá trị 1Giá trị 2Giá trị 3Giá trị 4Giá trị 5
Chọn một hoặc nhiều mục
Hộp chọn ngày tháng
Không thiết lập
Ô bước nhảy
Ô Danh sách