Tổng Hợp Cách Sắp Xếp Danh Mục Bài Viết.

Sắp xếp bài viết là thao tác cài đặt để danh sách bài viết của website hiển thị một cách trật tự và thống nhất. Việc sắp xếp các bài viết hợp lý tùy theo mục đích sử dụng từng danh mục cụ thể sẽ giúp cho website khoa học và dễ theo dõi hơn đối với người dùng.

Có rất nhiều tiện ích hổ trợ cho việc sắp xếp bài viết trong danh mục của website như:  sắp xếp theo tiêu đề bài viết, sắp xếp bài viết theo số lượng người xem, sắp xếp theo thời gian đăng bài hoặc sắp xếp ngẫu nhiên các bài viết.