Tìm Kiếm Nội Dung Trên Trang Web

Công cụ truy vấn dữ liệu, tên ngắn hơn là công cụ tìm kiếm là một loại chương trình tiện ích được trang Web hỗ trợ nhằm giúp cho người dùng có thể tìm kiếm cụm từ, bài viết, đề tài, tập tin, hay dữ liệu được cung cấp bởi trang Web một cách nhanh chóng và đầy đủ hơn.

Để kiếm một cụm từ, đề tài, bài viết, hay dữ liệu thì người dùng chỉ cần nhập vào ô tìm kiếm các từ hay cụm từ liên quan. Cụm từ này được gọi là từ khoá (keyword).

Sau khi nhấn nút Tìm kiếm (search) thì trang Web sẽ trả về danh sách hay trang mà nội dung có chứa từ khoá. Nếu không tìm ra thì hoặc sẽ báo lỗi hoặc hiển thị thông báo không tìm thấy.

Công cụ tìm kiếm có thể chỉ đơn giản tìm các cụm từ trong các tựa bài viết hay phức tạp hơn là được hỗ trợ có khả năng truy tìm một lần nhiều cụm từ hay tìm các cụm từ thoả mãn các điều kiện khác nhau.

Kết quả tìm kiếm:
Kết quả tìm kiếm

Nhập từ khóa hoặc nội dung cần tìm vào khung bên dưới: