Danh mục (Menu)  là trang tổng hợp chứa các nội dung theo cùng một chủ đề chính trên website và là thành phần không thể thiếu trong các website. Tạo được Danh mục (Menu) đẹp làm điểm nhấn luôn là yếu tố quan trọng trong thiết kế Website. Danh mục hiệu ứng đẹp và có đầy đủ chức năng, gọn nhẹ luôn là mục tiêu hướng tới của tất cả mọi người

Tuy nhiên, đối với những quý vị khi mới làm quen với website thì việc tạo menu có phần hơi khó khăn, thực chất thì việc tạo menu cũng rất đơn giản, quý vị chỉ cần chú ý một chút là có thể tạo được theo ý muốn. Bài viết này VNVN sẽ hướng dẫn cho các quý vị cách tạo menu trên website.

Menu còn gọi là category (CAT) hay danh mục… chứa các bài viết con. Menu là một đường dẫn chứa tập hợp các bài viết mà nó thuộc về. 1 danh mục có thể có 1 hay nhiều bài viết cùng lúc.

Quý vị hoàn toàn có thể chọn cho menu xuất hiện theo đúng vị trí mà quý vị mong muốn.

Danh mục bên nằm dọc
Danh mục bên nằm doc