Tạo Một Danh Mục Mới

09 Tháng Mười Một 201510:26 CH(Xem: 9126)
Tạo Một Danh Mục Mới
55Vote
40Vote
31Vote
20Vote
10Vote
4.76

Tạo Danh Mục Mới.

Bước 1: Vào danh mục “Trang” ==> Chọn “Tạo Mới”.

image002

Bước 2: Đặt tiêu đề cho danh mục.

image004

Bước 3: Chọn kiểu trang cho danh mục.

Các kiểu trang bao gồm: 

- Trang trống: là loại trang tuân theo bố cục nhưng không có nội dung. Thường dùng làm trang nhà hoặc các trang tổng hợp nội dung từ nhiều trang khác! 

- Trang HTML: Trang này chỉ cần khi người quản trị cần các danh mục có thiết kế đặc biệt bằng công cụ HTML, yêu cầu hiểu rõ về html để sử dụng .

- Trang liên kết:  chứ các liên kết tới một trang khác trong website hoặc các trang khác ngoài website.

- Trang một bài viết: Là loại trang tuân theo bố cục và nội dung ở giữa trang. Thường dùng làm trang "About us", "Contact".

- Trang nhiều bài viết: Là loại trang tuân theo bố cục và có thể map nhiều bài viết vào trang này. Thường dùng làm trang tin tức, sản phẩm, dịch vụ,.....

image006

Bước 4: Lựa chọn “Nhánh cha”  (Vị trí hiển thị cho danh mục) ==> Chọn “Lưu danh mục”.

image008

Bước 5: Tùy chọn Kiểu bố cục cho phép danh mục được hiển thị.

Sổ mục “Bố Cục” ==> Chọn kiểu bố cục sẽ chứa danh mục ==> Chọn “Lưu”.

image010

Sau các bước thực hành trên, danh mục sẽ hiển thị thành công tại layout website.

image012

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)