Tạo Top Menu website

15 Tháng Mười Một 201511:42 CH(Xem: 5763)
Tạo Top Menu website
59Vote
43Vote
33Vote
23Vote
14Vote
3.522

Thêm Topmenu vào bố cục website.

Bước 1: Vào bố cục ==>  tại khung chứa Top Menu ==> chọn ký hiệu thêm danh mục.

image002

Bước 2: Chọn thêm Danh Mục.

image004

Bước 3: Cài đặt thông tin và danh mục cho phép hiển thị trên Top Menu.

Chú ý: Top menu nên chọn loại danh mục nằm ngang.
Nhánh hiển thị: tức chọn các danh mục cho phép hiển thị trên thanh ngang của Top menu.

Level nhánh con: Cài đặt này quyết định số danh mục con trong nhánh hiển thị được đưa vào Top menu.

Có thể chọn đóng khung hoặc không.
Hiển thị trên các trang: Topmenu chỉ hiển thị trên những trang được chọn trong khung này.

==> Cuối cùng chọn lưu để hoàn tất.

 image006

 Sau các bước trên, Top Menu đã hiển thị thành công  tại bố cục website.

image008

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)