Thêm danh mục vào khung chứa Left Menu.

17 Tháng Mười Một 201511:19 CH(Xem: 6569)
Thêm danh mục vào khung chứa Left Menu.
52Vote
41Vote
31Vote
22Vote
14Vote
2.510

Thêm danh mục vào khung chứa Left Menu.

Bước 1: Vào “Cài đặt” ==> “Bố cục” (Bố cục đã được tạo khung chứa Left Menu)

image002


Bước 2: Tại vị trí chứa Left Menu chọn biểu tượng dấu “+”.

image004

 

Bước 3: Chọn thêm “Danh Mục”.

image006

 

Bước 4: Cài đặt hiển thị cho Left Menu.

  1. Đặt tên cho danh mục Left menu.
  2. Loại danh mục: chọn kiểu nằm dọc.
  3. Nhánh hiển thị: quy định các trang sẽ hiển thị trong Left menu.
  4. Số nhánh con: quy định nhánh danh mục con được phép hiển thị trên Left Menu.
  5. Hiển thị trên các trang: quy định Left menu được phép hiển thị trên trang nào của website.
==>Sau khi hoàn tất các thông tin hiển thị của Left Menu chọn “Lưu”.
image008 


Sau các bước thực hiện trên, Left menu hiển thị hoàn tất trên bố cục Website.

image010

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)