Tạo Right Menu

19 Tháng Mười Một 201511:52 CH(Xem: 5617)
Tạo Right Menu
51Vote
40Vote
30Vote
22Vote
10Vote
33

Thêm danh mục vào khung chứa Right Menu

Bước 1: Vào danh mục bố cục website đã có khung chứa Right Menu.

image001

 

Bước 2: Chọn công cụ “+” để thêm nội dung vào khung chứa chọn “thêm danh mục”.

image002

Bước 3: Chọn “thêm danh mục”.

image003

 

Bước 4: Cài đặt hiển thị cho Right Menu.

  1. Đặt tên cho danh mục Right Menu.
  2. Loại danh mục: chọn kiểu nằm dọc.
  3. Nhánh hiển thị: quy định các trang sẽ hiển thị trong Right Menu.
  4. Số nhánh con: quy định nhánh danh mục con được phép hiển thị trên Right Menu.
  5. Hiển thị trên các trang: quy định Right Menu được phép hiển thị trên trang nào của website.

==> Chọn "Lưu" để kết thúc thao tác cài đặt hiển thị.

image004


Sau các bước thực hiện trên, Right Menu hiển thị hoàn tất trên bố cục Website.

image005

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)