Cài Đặt Lượng Truy Cập Website

22 Tháng Mười Hai 201510:47 CH(Xem: 7520)
Cài Đặt Lượng Truy Cập Website
51Vote
40Vote
30Vote
21Vote
12Vote
2.34

Hướng dẫn cài đặt lượng truy cập website.


Bước 1: Cài đặt tiện ích “Thống Kê Lưu Lượng”.
==> Hội nhập trang tổng quan ==> Cài đặt ==> Tiện ích ==> Cài đặt tiện ích “thống kê lưu lượng – 1.0.1".

image001

Bước 2: Thêm tiện ích lượng truy cập vào bố cục.

Sau khi cài đặt tiện ích thành công vào website, tiện ích cần được đưa vào vị trí cụ thể để hiển thị.

Chọn cài đặt ==> Bố cục ==> Chọn mẫu bố cục cài đặt hiển thị “lượng truy cập”.
image002


Xác định vị trí cài đặt hiển thị số lượng người truy cập trang, tại vị trí cần thêm chọn ký hiệu dấu (+) ==> chọn thêm tiện ích số lượt xem trang.

image003


Bước 3: Thiết lập thông tin và kích hoạt tiện ích.
image004


==> Tiện ích được thêm thành công tại bố cục website.

image005


Bước 4: Kiểm tra hoạt động của tiện ích.

Tiện ích hiển thị ngoài layout website:

image006

Bên trên là hướng dẫn thêm tiện ích lượng truy cập vào website!

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)