03. Tạo danh mục

03 Tháng Mười Hai 20147:49 CH(Xem: 8174)
03. Tạo danh mục
54Vote
41Vote
31Vote
21Vote
11Vote
3.88
blank (Xem file PDF)

Hướng dẫn tạo danh mục mới cho website Ecommerce VNVN CMS 2.8

Danh mục là nơi chứa thông tin khác nhau trên website! Tùy vào tính chất của các thông tin để đưa chúng vào một nhóm chung tức một danh mục.

Tên danh mục sẽ hướng người dùng tìm đến các thông tin hoặc sản phẩm đúng với nhu cầu của họ cần tìm kiếm. Có thể nói việc tạo và xắp xếp các danh mục hợp lý góp phần lớn tạo nên giá trị ứng dụng của một website!

Website Ecommerce cơ bản thường gồm các danh mục chính như: Home, About Us, News, Products, Contact. Mỗi danh mục có thể chứa thêm các danh mục con. Quản trị viên có thể tạo các danh mục khác tùy vào nhu cầu của mỗi website.

Hôm nay chúng ta sẽ thực hành tạo danh mục “Products” tại topmenu website Ecommerce.

Bước 1: Hội nhập "/layoutadmin".

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo danh mục

Bước 2: Chọn vào mục “Categories”  -->  Chọn tạo mới tại “New Form”.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo danh mục

Bước 3: Thiết lập thông tin hiển thị cho danh mục trong “Detail Object”.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo danh mục

ParenrtID: Chọn thư mục lớn tức danh mục cha, chứa danh mục mà chúng ta sẽ thêm vào. Danh mục Products sẽ hiển thị tại topmenu nên tại khung này ta sẽ chọn “Top Menu _EN”

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo danh mục

Title: Tên đặt tên danh mục “Products”.

Columns: Số cột hiển thị trên layout website của danh mục này. Ô này chỉ có hiệu lực khi bạn chọn kiểu hiển thị danh sách nhiều cột nhiều dòng “Product list 2” tại bước 4.


Rows: Chọn số cột hiển thị cho danh sách sản phẩm thuộc danh mục này.


Order: Số thứ tự quy định vị trí hiển thị của danh mục trên top menu. Danh mục có số thứ tự nhỏ hơn sẽ xắp xếp phía trước danh mục có order lớn hơn.


Menu hiện tại của website gồm có:

Home order là 0

About Us order 1


News order 4


Contact order 13


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo danh mục

Danh mục Products để đặt giữa danh mục News và contact thì order phải là số thứ tự nằm ở khoảng giữa số 4 và 13.

Hoàn tất thiết lập thông tin hiển thị cho danh mục  -->  check vào ô Active để danh mục có thể hiển thị

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo danh mục

Bước 4: Chọn kiểu hiển thị tin tức / sản phẩm trong danh mục.

Trong khung “Choose Layout Template” có nhiều kiểu hiển thị phù hợp với từng loại danh mục khác nhau. Đối với danh mục Products, thông tin chính được add vào trang này thường là danh sách sản phẩm. Chúng ta chỉ quan tâm đến 3 kiểu hiển thị giành cho products gồm:

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo danh mục

Products1 và Products 2: Đều là kiểu hiển thị sản phẩm nhiều cột và nhiều dòng trên một trang (Tùy vào thiết lập Columns và Rows tại bước 3).

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo danh mục

Tuy nhiên giao diện hiển thị chi tiết mỗi sản phẩm có sự khác nhau giữa Products list 1 và Products 2:

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo danh mục

Kiểu hiển thị Products List 1 Col: Sản phẩm hiển thị theo dạng danh sách 1 cột và nhiều dòng trên một trang.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo danh mục

Sau khi chọn kiểu hiển thị phù hợp chọn Save để hoàn tất thiết lập chi tiết cho danh mục mới.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo danh mục

Danh mục mới được lưu và hiển thị tại danh sách danh mục!

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo danh mục

Bước 5: Chọn sản phẩm cho danh mục.

Danh mục Products vừa tạo hiện vẫn chưa hiển thị trên Top menu website vì đang là thư mục rỗng, tức chưa có sản phẩm được add vào. Tạm thời chúng ta sẽ lấy một số sản phẩm có sẳn tại website để đưa vào danh mục Products. (Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn đưa sản phẩm mới vào website ở bài thực hành tiếp theo)

-->  Vào thư mục Manage Content  -->  Chọn sản phẩm  -->  Tại khung “Map Table” check vào danh mục “Products” vừa tạo  -->  Chọn “Save” để hoàn tất đưa sản phẩm vào danh mục.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo danh mục

Sau khi đưa một số sản phẩm vào danh mục, Topmenu sẽ hiển thị thành công mục “Products”.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo danh mục

Bên trên là hướng dẫn thực hành tạo thư mục Products cho website Ecommerce. Chúc bạn thực hiện thành công!

Mời tiếp tục theo dõi các hưỡng dẫn tiếp theo của chúng tôi để quản trị website một cách hiệu quả nhất.

Mời bạn theo dõi hướng dẫn quản trị website VNVN CMS 3.0 http://cms.vnvn.com/p102/huong-dan
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)