Hỗ Trợ Thiết Kế, Quản Trị Website Với VNVN CMS V2.5

01 Tháng Sáu 20148:43 CH(Xem: 31123)
Hỗ Trợ Thiết Kế, Quản Trị Website Với VNVN CMS V2.5
55Vote
42Vote
36Vote
21Vote
10Vote
3.814
VNVN CMS V2.5 với các tính năng tiện ích và công cụ quản trị được xây dựng dựa trên nguyên tắc khoa học- hiện đại. Bạn đã có một website VNVN CMS 2.5, việc đầu tiên là đăng nhập vào “Siteadmin”để thực hiện quyền “quản trị” với các công cụ mà chỉ người admin mới có quyền sử dụng!

CÂU HỎI THEO DANH MỤC:
01. Dẫn nhập và bước đầu quản lý website
02. Đưa Banner lên website
03. Thêm Danh Mục vào website
04. Làm Top Menu cho website
05. Thêm danh mục About Us
06. Thêm danh mục Contact vào site
07. Thêm Tin/Bài vào website
08. Thêm hình ảnh vào Tin/Bài
09. Sửa, Xóa tin/bài
10. Thêm danh mục Hình Ảnh vào website
11. Thêm Slide Show vào website
12. Sửa, Xóa danh mục
13. Thêm Video vào website
14. Chỉnh sửa nội dung khi đang xem trang web
15. Chỉnh sửa cách hiển thị danh sách Tin/Bài
16. Chỉnh sửa cách hiển thị trang chi tiết Tin/Bài
17. Đưa Quảng Cáo lên website
18. Những cách hiển thị Quảng Cáo
19. Những cách trình bày trang Home
20. Tắt, Mở và chỉnh sửa các khung đặc biệt
21. Công cụ tìm và lọc trong Control Panel
22. Thiết lập kích thước mặc định hình ảnh
23. Chèn Video clip vào tin/bài
24. Đưa Youtube video lên website
25. Đưa Sách lên website
26. Đưa sách PDF lên website
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)