A. Tạo danh mục contact

03 Tháng Mười Hai 20148:17 CH(Xem: 12095)
A. Tạo danh mục contact
51Vote
40Vote
32Vote
20Vote
10Vote
3.73
blank (Xem file PDF)

Hướng dẫn tạo danh mục contact cho website VNVN CMS 2.8.

Trong những bài trước, chúng ta đã cùng thực hành tạo danh mục và đưa sản phẩm vào các danh mục phù hợp. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tạo trang contact, tức trang lưu trữ nội dung liên lạc của website Ecommerce CMS 2.8.

Mời bạn cùng theo dõi!

Bước 1: Hội nhập layout admin.

Thêm cụm từ “/layoutadmin” ngay sau tên miền website của bạn  -->  điền “Username” và “Password”  -->  chọn “sign in”.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo danh mục contact

Bước 2: Tạo thư danh mục Contact mới.

Chọn thư mục “Categories”  -->  tiếp tục chọn “New Form”.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo danh mục contact

Bước 3: Thiết lập thông tin hiển thị chi tiết cho danh mục Contact mới tại khung “Detail Object”.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo danh mục contact

ParenrtID: Chọn danh mục cha, chứa danh mục mới.

Danh mục Contact thông thường được hiển thị tại topmenu nên tại khung này ta sẽ chọn “Top Menu _EN”.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo danh mục contact

Title: Đặt tên danh mục “Contact”.

Columns: Số cột hiển thị trên layout website của danh mục này.

Rows: Quy định số dòng hiển thị thông tin tại thư mục “Contact”.

Order: Số thứ tự quy định vị trí hiển thị của danh mục bên ngoài layout website. Danh mục có số thứ tự nhỏ hơn sẽ xắp xếp phía trước danh mục có order lớn hơn.

Hoàn tất thiết lập thông tin hiển thị cho danh mục ==> check vào ô “Active” để danh mục có thể hiển thị.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo danh mục contact

Bước 4: Chọn kiểu hiển thị thông tin cho danh mục Contact.

Chọn kiểu hiển thị “Contact 1” cho danh mục mới tạo.

Chọn “Save” để hoàn tất thiết lập chi tiết cho danh mục mới.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo danh mục contact

Thông báo tạo danh mục thành công.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo danh mục contact

Bước 5: Tạo nội dung cho danh mục contact.

Sau các bước thực hành trên, hiện tại danh mục contact đã hiển thị ngoài layout website, tuy nhiên vẫn chưa có nội dung thông tin, chúng ta cần tiếp tục tạo nội dung hiển thị cho danh mục này.

  -->  Chọn thư mục “Manage content”  -->  tiếp tục chọn “Contact Info”  -->  tạo nội dung mới bằng nút “New Form”.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo danh mục contact

Bước 6: Nhập nội dung liên lạc cho website của bạn.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo danh mục contact

1: Nhập tên cho danh mục chứa nội dung.

2: Nhập địa chỉ liên lạc của bạn.

3: Tiểu bang / quốc gia.

4: Nhập số điện thoại liên lạc.

5: Bản đồ:

  -->  Tìm kiếm vị trí của bạn trên bản đồ vệ tinh  -->  coppy đường dẫn HTML kết quả để nhúng vào website.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo danh mục contact

  -->  Dán đường dẫn trên vào khung chứa bản đồ của website theo trình tự thao tác bên dưới:

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo danh mục contact

  -->  Bản đồ được add vào website thành công.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo danh mục contact

6: Nhập địa chỉ website của bạn.

7: Thêm e-mail liên hệ của website.

Các thông tin liên hệ cần thiết được nhập hoàn tất:

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo danh mục contact

Bước 7: Chọn danh mục chứa nội dung liên hệ tại mục “Map Table” (danh mục được tạo khi hoàn tất bước 4).

Check vào danh mục được chọn  -->  chọn “save” hoàn tất tạo nội dung cho danh mục contact.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo danh mục contact

Nội dung danh mục được thêm thành công, được hiển thị tại “List” danh mục.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo danh mục contact

Danh mục contact hiển thị ngoài layout.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo danh mục contact

Chúc bạn thực hành thành công!

Mời bạn theo dõi hướng dẫn quản trị website VNVN CMS 3.0 http://cms.vnvn.com/p102/huong-dan
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)