02. Tạo banner, Quảng cáo

03 Tháng Mười Hai 20146:39 CH(Xem: 10760)
02. Tạo banner, Quảng cáo
52Vote
40Vote
33Vote
20Vote
10Vote
3.85
blank (Xem file PDF)


Hướng dẫn tạo Banner, Quảng cáo website Ecomercer CMS 2.8.

Bạn đã có một website Ecomercer, để quản trị website hiệu quả, một trong những việc cơ bản nhưng đòi hỏi bạn phải thực hiện thành thạo là tạo mới hay thay đổi banner-quảng cáo cho website của mình.

Một website có hình ảnh đa dạng, quảng cáo hấp dẫn sẽ góp phần quảng bá thương hiệu, sản phẩm của bạn một cách tốt nhất. Dưới đây xin hướng dẫn bạn các bước cơ bản để tạo banner-quảng cáo cho website Ecomercer!

Mời bạn cùng theo dõi và thực hành.

Bước 1: Hội nhập layout admin.


Thêm cụm từ “/layoutadmin” ngay sau tên miền website của bạn  -->  điền “Username” và “Password”  -->  chọn “sign in”.


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo banner, quảng cáo

Bước 2: Tạo một vị trí quảng cáo.


Vào thư mục “Manage Content”  -->  chọn “Banner Box”  -->  chọn “New Form”.


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo banner, quảng cáo

 

Bước 3: Thiết lập thông tin hiển thị chi tiết cho vị trí quảng cáo mới tại khung “Detail Object”.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo banner, quảng cáo

 

1: Điền tên quảng cáo.


2: Tùy chọn phạm vi hiển thị cho quảng cáo:


Mục “Language”, lựa chọn ngôn ngữ cho phép quảng cáo hiển thị!

  • Select item: Hiển thị ở cả hai ngôn ngữ (tất cả các trang).

  • English: Quảng cáo chỉ hiển thị ở ngôn ngữ English.

  • Tiếng Việt: Quảng cáo chỉ hiển thị ở ngôn ngữ Tiếng Việt.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo banner, quảng cáo

3: Chọn hiệu ứng hiển thị cho quảng cáo.


Bạn có thể lựa chọn các kiểu hiệu ứng bằng cách sổ khung chứa “Advertisement Style”, có nhiều kiểu hiển thị để bạn chọn lựa.


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo banner, quảng cáo

 

Để lựa chọn được kiểu hiệu ứng thích hợp nhất, bạn có thể đưa chuột vào ký hiệu dấu hỏi bên phải khung chứa, tại đây bạn có thể tìm hiểu chi tiết từng kiểu hiển thị sau đó lựa chọn kiểu hiệu ứng phù hợp cho quảng  cáo mới.


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo banner, quảng cáo

Một số kiểu hiển thị quảng cáo:

  • Flash Adverties: Hiệu ứng Flash Player (Quảng cáo các file dạng flash).

  • Vertical Image Sequence Advertises: Quảng cáo theo chiều dọc.

  • Slide show: Hình ảnh chạy ngẫu nhiên theo dạng “Slide show”.

  • Vertical Maquee Adverties: Băng rôn theo chiều dọc.

  • Horizontal Marquee Adverties: Băng rôn theo chiều ngang.

  • Horizontal Image Sequence Advertises: Quảng cáo theo chiều ngang.

  • Adverties Random Image: Hiển thị ngẫu nhiên.


4: Chọn vị trí hiển thị quảng cáo trên layout website.


Lựa chọn vị trí hiển thị tại khung “AdvertiseCategory_Location”.


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo banner, quảng cáo

Tương tự, để lựa chọn đúng vị trí quảng cáo theo nhu cầu, bạn chỉ cần click chuột vào dấu chấm hỏi bên cạnh khung chứa danh sách vị trí.

Một khung chứa giao diện các vị trí hiển thị thực tế trên website sẽ hiển thị để bạn dễ dàng chọn lựa.


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo banner, quảng cáo


5: Đặt số thứ tự cho vị trí quảng cáo mới.


Trường hợp một vị trí có nhiều quảng cáo, quảng cáo có số thứ tự nhỏ hơn sẽ hiển thị trước các quảng cáo khác.


6: Định hạn thời gian hiển thị cho quảng cáo.


Nếu bạn check vào ô “AdvertiseCategory_Always” tức quảng cáo sẽ không bị giới hạn thời gian hiển thị.


Nếu muốn giới hạn thời gian bắt đầu và kết thúc hiển thị quảng cáo, bạn bỏ chọn tại khung này. Và thiết lập thời gian cho quảng cáo tại 2 khung “AdvertiseCategory_ToDate” và “AdvertiseCategory_FromDate” bên dưới.


7: Kích hoạt hiển thị cho quảng cáo mới tại ô “AdvertiseCategory_Active”.


Quảng cáo sẽ không hoạt động nếu bạn bỏ qua bước này.

 

Bên trên là tất cả các thao tác cần hoàn tất để thiết lập hiển thị chi tiết cho vị trí quảng cáo mới.


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo banner, quảng cáo

 

Bước 4: Lựa chọn danh mục cho phép quảng cáo hiển thị tại khung “Map Table”.


Chọn danh mục cần hiển thị quảng cáo hoặc check vào ô Map All nếu muốn quảng cáo hiển thị trên tất cả các danh mục.


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo banner, quảng cáo


Bước 5: Chọn Save để lưu và hoàn tất việc tạo vị trí quảng cáo.


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo banner, quảng cáo

Thông báo việc tạo vị trí quảng cáo thành công:


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo banner, quảng cáo

Bước 6: Tải ảnh vào vị trí quảng cáo.


Sau khi tạo thành công vị trí quảng cáo mới phía trên khung “Detail Object” sẽ xuất hiện ô “Upload Resource”  -->  chọn vào ô này để tải ảnh cho vị trí quảng cáo mới tạo  -->  tiếp tục chọn “New Form” để bắt đầu thiết lập mới cho ảnh quảng cáo.


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo banner, quảng cáo

 

Bước 7: Tải ảnh và thiết lập các thông tin cho ảnh tại khung “Detail Object”.


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo banner, quảng cáo

1: Điền tên cho ảnh quảng cáo.

2. Chọn tải ảnh quảng cáo từ file cá nhân lên website.


Trình tự các bước thực hiện: Chọn biểu tượng hình ảnh trong khung


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo banner, quảng cáo

-->  Chọn ảnh tải lên:


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo banner, quảng cáo

 

-->  Upload ảnh lên website.


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo banner, quảng cáo

 

-->  Hình ảnh upload thành công.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo banner, quảng cáo

 

3: Tùy chọn số thứ tự hiển thị cho hình ảnh tại ô “Advertise- Order”.


Trường hợp tại một vị trí quảng cáo có nhiều ảnh, ảnh có số thứ tự nhỏ hơn sẽ ưu tiên hiển thị trước các ảnh còn lại.


4: Kích hoạt hiển thị cho hình ảnh.


Check vào ô “Advertise- Active” , hình ảnh quảng cáo sẽ không hoạt động nếu bỏ qua bước này.


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo banner, quảng cáo

 

Bước 8: Chọn vị trí hiển thị cho ảnh quảng cáo tại khung “Map Table”.


Check vào vị trí quảng cáo bạn đã tạo trước đó, hình ảnh chỉ có khả năng hiển thị tại vị trí quảng cáo mà bạn chọn cho nó  -->  chọn “Save” hoàn tất các thao tác tạo quảng cáo.


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo banner, quảng cáo

-->  Thông báo ảnh được hiển thị thành công vào vị trí quảng cáo mới.


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo banner, quảng cáo

Banner mới hiển thị thành công ngoài layout website.


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo banner, quảng cáo

 

Bạn cũng có thể chỉnh sửa hoặc xóa banner – quảng cáo khi cần. Để xóa hoặc chỉnh sửa thiết lập cho một vị trí quảng cáo chọn thư mục “Manage Content”  -->  “Banner Box”.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo banner, quảng cáo


-->  Chọn vào vị trí quảng cáo cần chỉnh sửa hoặc xóa.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo banner, quảng cáoHỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo banner, quảng cáo

 

Tương tự, bạn cũng có thể chỉnh sửa hoặc xóa hình ảnh tại một vị trí quảng cáo. Chọn vào mục “Upload Resource”  -->  Chọn hình ảnh cần chỉnh sửa hoặc xóa trong danh sách  -->  thực hiện thao tác chỉnh sửa/xóa bằng các biểu tượng công cụ có sẵn.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo banner, quảng cáo

 

-->  Công cụ chỉnh sửa hình ảnh.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo banner, quảng cáo


-->  Công cụ xóa hình ảnh.


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo banner, quảng cáo


Bên trên là trình tự các thao tác tạo mới – chỉnh sửa và xóa Banner, quảng cáo mới cho website Ecomercer.


Chúc bạn thực hiện thành công!

Mời bạn theo dõi hướng dẫn quản trị website VNVN CMS 3.0 http://cms.vnvn.com/p102/huong-dan
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)