04. Tạo bài viết

04 Tháng Mười Hai 201412:23 SA(Xem: 8390)
04. Tạo bài viết
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
12Vote
2.33
blank (Xem file PDF)

Hướng dẫn tạo bài viết mới cho website Ecommerce.

Ngoài việc đưa sản phẩm vào các giang hàng, thì việc tạo các bài viết giới thiệu, thông tin mới v.v. cho website Ecommerce cũng rất quan trọng.

Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo một bài viết giới thiệu trên website Ecommerce.

Bước 1: Hội nhập trang layout admin.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo bài viết

Bước 2: Chọn danh mục “Manage Content”  -->  Tiếp tục chọn thư mục “Articles”  -->  “New Form”.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo bài viết

Bước 3: Điền thông tin cho bài viết.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo bài viết

1. Title: Điền tiêu đề của bài viết. Ô Title Casa, hiện nay đang có dấu check. Điều này có nghĩa là các ký tự đầu của tiêu đề sẽ trờ thành chữ hoa.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo bài viết

2. Brief: Tóm tắt bài viết.

3. Description: Điền nội dung bài viết.

Khung Order là số thứ tự của bài viết, trong một danh mục có nhiều bài viết, số thứ tự này quy định vị trí hiển thị của bài viết trong danh mục. Bài viết có số thứ tự nhỏ nhất sẽ hiển thị đầu tiên trong danh mục.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo bài viết

4: Active: Phiếu dữ liệu chỉ khả dụng khi chúng ta check vào khung này.

Bước 4: Chọn danh mục hiển thị cho bài viết.

Tiếp tục chọn danh mục chứa bài viết bằng cách check vào ô vuông trước danh sách danh mục tại “Map Table”  -->  sau đó chọn “Save”.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo bài viết

Sau khi tạo hoàn tất phiếu dữ liệu và nội dung bài viết. Bài viết hiển thị thành công tại danh mục.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo bài viết

…..Và ngoài layout website.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 2.8 tạo bài viết

Bên trên là các thao tác tạo một bài viết đơn giản không chứa hình ảnh. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn đăng tải ảnh / video vào bài viết ở bài hướng dẫn kế tiếp.

Chúc bạn thực hành thành công!


Mời bạn theo dõi hướng dẫn quản trị website VNVN CMS 3.0 http://cms.vnvn.com/p102/huong-dan
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)