10. Thêm danh mục Hình Ảnh vào website

03 Tháng Sáu 20151:35 SA(Xem: 9623)
10. Thêm danh mục Hình Ảnh vào website
55Vote
40Vote
31Vote
21Vote
10Vote
4.37
pdf-icon2 (Xem file PDF)

Website của bạn có thể có một danh mục dành cho hình ảnh. Những hình ảnh đó có thể là hình kỷ niệm gia đình, hình con cháu, hình ảnh về một chuyến du lịch, hoặc hình ảnh bên trong bên ngoài cơ sở thương mại của bạn.

Hình ảnh sẽ được hiện trên website với hình thức một slide show. Danh mục hình ảnh sẽ gồm nhiều slide show, mỗi slide show là một bộ hình.

Trước khi thêm một slide show, website phải có danh mục dành cho loại nội dung này. Giả sử, bạn sẽ thêm vào website, phần tiếng Anh, một danh mục hình ảnh và đặt tên là "
Photos". Sau đây là cách làm.

A.
Vào Control Panel.

B.
Vào mục "Website Manager" rồi chọn "Categories" trong bảng rải xuống (hoặc bấm vào biểu tượng mang tên "Categories" ở giữa Control Panel).

blank

Bạn sẽ thấy danh sách các danh mục hiện hữu của website.

C. Chọn site (ngôn ngữ nào) để quản lý
. Chúng ta sẽ thêm danh mục hình ảnh trong Left Menu của site tiếng Anh nên chúng ta bấm vào ô gần góc trên, bên trái để chọn "English Site". Danh sách sẽ hiện ra các danh mục trong site tiếng Anh (tức là phần Tiếng Anh).

blank

Trong danh sách này chúng ta thấy Left Menu, nhưng những
danh mục "con" của nó lại nằm ở trang sau. Muốn thấy được cấu trúc của Left Menu, chúng ta hãy tăng số dòng hiển thị mỗi trang lên 15. (Bạn cũng có thể bấm vào nút số "2", bên dưới, để xem trang sau). Danh sách sẽ tương tự như sau.

blank

Vị trí ta muốn thêm danh mục hình ảnh vào là sau "Writings" (nơi mũi tên đỏ).

D.
Bấm vào "Record Edit" ở góc trên, bên phải danh sách, bạn sẽ thấy một phiếu dữ liệu (record).

E.
Bấm nút "New" để tạo một danh mục mới.

F. Hãy chú trọng tới 3 dữ liệu sau đây: Parent, Title Content Type. Đó là 3 dữ liệu chính yếu của danh mục.

blank

1.
Parent. Trong thí dụ này, cha của danh mục là Left Menu.

2.
Title. Trong thí dụ này, bạn sẽ đặt tên danh mục là "Photos".

3.
Content Type. Danh mục này sẽ chứa đựng loại nội dung nào. Trong thi dụ này, nội dung của danh mục là hình ảnh nên bạn chọn "Slide Show".

Bạn chưa cần quan tâm tới những phần khác trong phiếu dữ liệu này.

Sau khi điền 3 dữ liệu trên, phiếu dữ liệu sẽ tương tự như sau

blank

G.
Bấm nút "Add" ở đầu trang hoặc cuối trang. Thông báo "Data Added Successfully!" sẽ hiện ra ở góc trên, bên trái.

H.
Ngay sau đó, bạn vào sửa ô Order (trong khung Properties). Chọn "After : Writings", rồi bấm nút Update. Thông báo "Update Successful!" sẽ hiện ra ở góc trên, bên trái.

I.
Vào website kiểm soát xem danh mục Photos đã hiện ra trong Left Menu chưa. Nhớ bấm nút refresh của web browser để cập nhật trang web.

Bạn đã hoàn tất thêm danh mục hình ảnh

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)