09. Sửa, Xóa tin/bài

03 Tháng Sáu 20151:25 SA(Xem: 9199)
09. Sửa, Xóa tin/bài
55Vote
41Vote
31Vote
20Vote
13Vote
3.510
pdf-icon2 (Xem file PDF)

Sau khi đã đưa một tin/bài lên website, bạn có thể sửa hay xóa tin/bài này khi cần thiết.

Sửa tin/bài

* Muốn sửa tin/bài, bạn làm như sau.

A.
Vào Control Panel như thường lệ.

B. Vào mục Content Manager, chọn Articles (Tin/Bài) trong bảng rải xuống (hoặc bấm vào biểu tượng mang tên "Articles" ở giữa Control Panel.

blank

C. Chọn site (ngôn ngữ nào) để quản lý. Thí dụ, chúng ta sẽ sửa tin/bài cho danh mục Writings trong site tiếng Anh nên chúng ta bấm vào ô gần góc trên, bên trái để chọn "English Site".

blank

D.
Màn hình hiện ra danh sách tin/bài của site ngôn ngữ này. Trong hình trên, danh sách chỉ có 1 tin/bài. Tìm tới tiêu đề tin/bài muốn sửa.

E.
Bấm vào tiêu đề tin/bài muốn sửa, (hoặc bấm vào biểu tượng cây bút chì).

F. Tin/Bài này sẽ hiện ra với các ô tương tự như khi bạn thêm tin/bài mới.


blank

G.
Sửa những những ô nội dung theo nhu cầu.

H. Bấm nút "Update" ở đầu trang hoặc cuối trang để lưu những sửa đổi. Thông báo "Update Successful!" sẽ hiện ra ở góc trên, bên trái.

blank

I.
Vào website để kiểm soát xem tin/bài này đã được sửa đổi chưa. Nhớ bấm nút refresh của web browser để cập nhật trang web.

Bạn đã hoàn tất sửa một tin/bài.


Xóa tin/bài


* Muốn xóa tin/bài, bạn làm như sau.

A.
Vào Control Panel.

B.
Vào mục Content Manager, chọn Articles (Tin/Bài) trong bảng rải xuống (hoặc bấm vào biểu tượng mang tên "Articles" ở giữa Control Panel.

blank

C. Chọn site (ngôn ngữ nào) để quản lý
. Thí dụ, chúng ta sẽ xóa tin/bài thuộc danh mục Writings trong site tiếng Anh nên chúng ta bấm vào ô gần góc trên, bên trái để chọn "English Site".

blank

D.
Màn hình hiện ra danh sách tin/bài của site ngôn ngữ này. Trong hình trên, danh sách chỉ có 1 tin/bài. Tìm tới tiêu đề tin/bài muốn xóa.

E. Bấm vào biểu tượng thùng rác cùng dòng với tin/bài muốn xóa. Bạn sẽ được yêu cầu xác nhận. Bấm nút "OK" để xóa.

blank

Lưu Ý: Bạn cũng có thể bấm vào tiêu đề để xem tin/bài trước khi xóa. Trong phiếu dữ liệu cũng có nút xóa ở ở đầu trang hoặc cuối trang. Bấm nút "
Delete". Bạn sẽ được yêu cầu xác nhận.

blank

F. Bấm nút OK để xoá.

Bạn đã hoàn tất xóa một tin/bài.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)