18. Những cách hiển thị Quảng Cáo

03 Tháng Sáu 20156:16 CH(Xem: 10181)
18. Những cách hiển thị Quảng Cáo
56Vote
45Vote
30Vote
20Vote
11Vote
4.312
pdf-icon2 (Xem file PDF)

Bạn đã biết rằng nhiều quảng cáo có thể đặt tại một vị trí. Bạn cũng đã biết sơ qua về những cách hiển thị quảng cáo. Trong bài này bạn sẽ tìm hiểu thêm về những cách hiển thị này. Bạn cũng sẽ thực hành về những cách hiển thị khi bạn đặt nhiều quảng cáo tại một vị trí.


Trong thí dụ này, chúng ta sẽ đưa thêm một quảng cáo lên website ở cùng một vị trí của quảng cáo đã đưa lên trong bài trước. Đó là vị trí trên đầu cột bên phải của trang tiếng Anh. Hình quảng cáo thứ nhì như sau.


blank


Giả sử bạn đã vào Control Panel và thêm quảng cáo vào website. Phiếu dữ liệu của quảng cáo này tương tự như sau.


blank

Sau khi làm thêm quảng cáo thứ nhì, trang Home sẽ có 2 quảng cáo ở đầu cột bên phải tương tự như sau.

Những cách hiển thị quảng cáo

A. Xếp theo hàng dọc.


blank

blank


Hai quảng cáo bạn vửa làm trong bài trước và bài này, chúng ta đều chọn kiểu hiển thị “Vertical Sequence”. Nghĩa là, các quảng cáo được xếp theo hàng dọc, liên tiếp nhau.


Kiểu hiển thị này thích hợp cho vị trí có bề ngang hẹp. Bề ngang của các quảng cáo phải bằng nhau.


Các quảng cáo sẽ hiện ra theo thứ tự mà bạn đưa vào website. Quảng cáo nào đưa vào sau sẽ hiện ở bên dưới. Tuy nhiên, bạn có thể đổi thứ tự này bằng cách sửa số thứ tự (Ordinal).


blank


Khi mới thêm quảng cáo, ô Ordinal được mặc địnhlà ‘100’. Quảng cáo nào có số Ordinal nhỏ hơn sẽ hiện trước quảng cáo khác. Trong thí dụ này, nếu bạn sửa số Ordinal thành ‘99’ của quảng cáo Happy Burger (dĩ nhiên phải bấm nút “Update” sau khi sửa) thì nó sẽ hiện ra bên trên quảng cáo Seafood Bay. Trang Web sẽ hiện ra như sau.


blank


B. Xếp theo hàng ngang.

Nếu chúng ta chọn kiểu hiển thị hàng ngang và dùng vị trí cột giữa cho cả 2 quảng cáo, trang web sẽ như sau.


blank
blank


Kiểu hiển thị này thích hợp cho vị trí có bề ngang rộng. Bề cao của các quảng cáo phải bằng nhau.


Nếu các quảng cáo không chiếm trọn bể ngang của vị trí này, thì trang web sẽ không đẹp. Chúng ta nên làm lại hình, hoặc dùng khoảng cách ngang để phân bố cho cân đối hơn.


blank


Cách dùng khoảng cách ngang (horizontal space) để phân bố:


1. Bấm vào hình quảng cáo .
2. Bấm icon “Insert/edit Image”.
3. Điền “18” vào horizontal space.
4. Bấm nút “Update”.
5. Sau đó, bấm nút “Update” của phiếu dữ liệu.

Lập lại các bước vừa rồi cho hình quảng cáo thứ nhì.


Sau khi sửa khoảng cách ngang, hai quảng cáo sẽ hiện trên trang web như sau.


blank


C. Chuyển động theo chiều ngang.

  blank


  Giả sử bạn đang có 2 quảng cáo ở vị trí cột giữa, bạn có thể chọn kiểu hiển thị chạy theo chiều ngang từ phải qua trái.


  Muốn vậy, nơi mục (Advertisement Type) Display Style của cả 2 phiếu dữ liệu, bạn hãy chọn “Horizontal Marquee” nghĩa là chạy theo chiều ngang. Nhớ bấm nút "Update" của phiếu dữ liệu sau khi chọn.


  Hãy xem 2 phiếu dữ liệu này.


  blank

  blank


  Sau đó, bạn hãy vào trang web để kiểm soát. Nếu làm đúng, bạn sẽ thấy hai quảng cáo sẽ chạy như sau.


  blank


  Với kiểu hiển thị này, số lượng quảng cáo không bị giới hạn. Nhưng, bề cao của các quảng cáo phải bằng nhau.


  D. Chạy theo chiều dọc.

   blank


   Muốn quảng cáo chạy theo chiều dọc, bạn phải có 3 quảng cáo trở lên ở cùng vị trí này và phải chọn cùng kiểu hiển thị.


   Giả sử bạn đang có 3 quảng cáo ở vị trí cột phải, và bạn muốn chọn kiểu hiển thị chạy theo chiều dọc từ dưới lên trên.


   Nơi mục (Advertisement Type) Display Style của cả 3 phiếu dữ liệu, bạn hãy chọn “Vertical Marquee” nghĩa là chạy theo chiều dọc. Nhớ bấm nút "Update" của phiếu dữ liệu sau khi chọn.


   Hãy xem 3 phiếu dữ liệu này.


   blank

   blank

   blank

   Sau đó, bạn hãy vào trang web để kiểm soát. Nếu làm đúng, bạn sẽ thấy 3 quảng cáo sẽ chạy như sau.


   blank


   Với kiểu hiển thị này, hai quảng cáo sẽ hiện ra ở vị trí này vài giây đồng hồ, rồi sẽ chạy lên trên, nhường chỗ cho quảng cáo kế tiếp. Số lượng quảng cáo không bị giới hạn. Nhưng, bề ngang của các quảng cáo phải bằng nhau.


   E. Luân phiên hiện ra tại cùng một vị trí.

   Muốn sử dụng ít không gian nhất mà hiển thị được nhiều quảng cáo, bạn có thể dùng kiểu hiển thị luân phiên. Một quảng cáo sẽ hiện ra vài giây đồng hồ rồi đến phiên quảng cáo khác (có thể gọi kiểu hiển thị này là timeshare nghĩa là chia nhau thời gian để hiển thị). Với kiểu hiển thị này, số lượng quảng cáo không bị giới hạn. Nhưng kích thước các quảng cáo phải giống nhau.


   Trong thí dụ này, bạn sẽ cho 2 quảng cáo luân phiên hiển thị tại vị trí trên đầu cột bên phải.


   Nơi mục (Advertisement Type) Display Style trong phiếu dữ liệu của cả 2 quảng cáo, bạn hãy chọn “Random Timeshare”. Nhớ bấm nút "Update" của phiếu dữ liệu sau khi chọn.


   Hãy xem 2 phiếu dữ liệu này sau khi điền xong.


   blank

   blank

   Sau đó, bạn hãy vào trang web để kiểm soát. Nếu làm đúng, bạn sẽ thấy quảng cáo thứ nhất hiện ra trong vài giây.


   blank


   Sau đó đến phiên quảng cáo thứ nhì.


   blank


   Trên đây là những cách hiển thị quảng cáo trên website của bạn.

   Gửi ý kiến của bạn
   Tên của bạn
   Email của bạn
   )