25. Đưa Sách lên website

03 Tháng Sáu 20158:49 CH(Xem: 11470)
25. Đưa Sách lên website
55Vote
42Vote
31Vote
20Vote
10Vote
4.58
pdf-icon2 (Xem file PDF)

Thông thường, sách có 2 loại sắp xếp:
 • Sách loại 1: chỉ gồm toàn các chương. Chương thường được ghi theo số thứ tự. Có khi Chương chỉ là tiêu đề bài. Tuyển tập văn hoặc Tuyển tập thơ thuộc loại sắp xếp này. Cũng có sách vừa ghi chương theo số vừa ghi tiêu đề bài.
 • Sách loại 2: được sắp xếp theo phần và chương. Mỗi phần có nhiều chương. Nhiều tiểu thuyết dài và sách nghiên cứu được sắp xếp theo cách này.
Chúng ta sẽ thực hành đưa cả hai loại sách lên website.

Muốn đưa sách lên, website phải có danh mục dành cho sách. Nếu website chưa có danh mục “Books”, bạn hãy thêm danh mục cho loại nội dung này. Xin xem “Bài 3 – Thêm Danh Mục vào Website”.

Khi tạo danh mục “Books”, bạn phải chọn Content Type là “Tree Book”. Bạn có thể đặt tên danh mục là “Novels”, “Fictions” hay bất kỳ tên nào khác. Trong thí dụ này, chúng ta đặt tên là “Books” cho giản dị.

1. Tạo category “Books”
 • Login vào Control Panel, vào mục “Website Manager”, chọn “Categories” trong bảng rải xuống.
 • Chọn site ngôn ngữ phù hợp. Trong thí dụ này, bạn sẽ tạo category “Books” cho site tiếng Anh. Nếu ô gần góc trên, bên trái không hiện chữ “English Site”, hãy bấm chuột vào ô và chọn “English Site”.
 • Bấm vào “Record Edit” để thêm một phiếu dữ liệu mới.

blank

 • Bấm ô Parent và chọn “Left Menu” để danh mục này nằm trong Left Menu.
 • Điền “Books” vào ô Title.
 • Trong phần “Content Type”, bấm vào ô trước chữ “Tree Book”.
 • Trong phần “Page Interface”, hãy chọn một kiểu trình bày theo ý muốn. Trong thí dụ này ta chọn kiểu số 5.
 • Nếu cần sửa đổi cách trình bày danh sách, bấm vào “Edit page layout”. Hãy xem “Bài 15 – Chỉnh Sửa Cách Hiển Thị Danh Sách Tin Bài” để biết thêm chi tiết.
 • Bấm nút “Add”.
 • Tuy nhiên, công việc vẫn chưa xong. Bạn cần sắp xếp thứ tự của danh mục mới trong Left Menu. Việc này chỉ làm được sau khi bạn đã tạo xong danh mục, nghĩa là sau khi bạm đã bấm nút “Add”. Nơi khung “Properties” ở phía trên, bên phải, bấm vào ô cùng dòng với “Order” và chọn “After Writings”. Danh mục này sẽ nằm sau danh mục “Writings”.

blank

 • Sau đó, bạn bấm nút “Update” ở dầu phiếu dữ liệu để hoàn tất.
Bạn đã tạo xong danh mục “Books”. Bây giờ, bạn sẽ bắt đầu đưa một cuốn sách lên website.

Tóm Tắt các bước:
   - Tạo một tựa sách, tức là một đầu sách. Vào “Content Manager” => “Books” => “Record Edit” => “New” rồi điền tên sách => “Save”.
   - Đưa từng chương sách vào cuốn sách. Lưu Ý: Cách thêm chương sách khác với cách thêm tin bài. Vào “Content Manager” => “Books” => Vào “Data View” => “View Book Content” (tức “Xem nội dung sách”) => “Record Edit” => “New” rồi điền nội dung chương sách => “Save”.

Sau đây là chi tiết cách làm.

2. Tạo một tựa sách
 • Vào mục “Content Manager” rồi bấm vào “Books” trong bảng rải xuống.

blank

 • Danh sách các tựa sách sẽ hiện ra. Danh sách hiện nay còn trống.

blank

 • Bấm vào nút “Record Edit” ở góc trên, bên phải. Một phiếu dữ liệu trống sẽ hiện ra. Hãy điền tựa sách, tác giả, và bấm check vào Category “Books”. Quyển sách có tựa là “Hồn Bướm Mơ Tiên”. Tác giả là Nhất Linh và Khái Hưng. Xin điền dấu chấm phết (;) giữa 2 tên tác giả. Phiếu dữ liệu sau khi điền sẽ tương tự như sau.

blank

 • Ô Description có thể để trống, hoặc điền vài lời giới thiệu vào đây, hoặc có thể đừa hình bìa sách vào đây. Trong thí dụ này, chúng ta sẽ đưa hình bìa sách vào.
 • Nếu có mô tả tóm tắt về cuốn sách, xin điền vào ô “Brief”.
 • Nếu muốn hình thumbnail bìa sách hiện ra trong trang danh sách, bạn có thể đưa hình thumbnail bìa sách vào ô “Thumbnail Image”. Bạn có thể đưa hình scan bìa sách thẳng lên web server, cỡ nào cũng được, và dùng chức năng tạo hình thumbnail của Control Panel. Xem lại “Bài 8 - Thêm Hình Ảnh Vào Tin/Bài”, nếu cần.
 • Bấm nút “Add” để hoàn tất tạo một tựa sách.

3. Đưa các chương sách vào cuốn sách loại 1

Vì bảng mục lục cần phải luôn luôn hiện ra để người xem có thể đi tới ngay bất kỳ chương nào, chúng ta phải dùng cách khác hẳn với cách thêm tin bài vào website. Chúng ta sẽ dùng nút chức năng đặc biệt để thêm chương vào cuốn sách. Nút này nằm bên dưới mỗi tiêu đề sách trong trang danh sách.
 • Vào mục “Content Manager” rồi bấm vào “Books” trong bảng rải xuống.

blank

 • Danh sách các đầu sách sẽ hiện ra. Hiện nay đã có tựa sách “Hồn Bướm Mơ Tiên”. Bên dưới tựa sách và tóm tắt, bạn sẽ thấy một nút đặc biệt.

blank

 • Bấm nút “View book content” phía dưới tựa sách. Danh sách các  chương sẽ hiện ra. Danh sách này hiện nay còn trống.

blank

 • Bấm nút “Record Edit”. Phiếu dữ liệu cho chương sách mới sẽ hiện ra để bạn điền.
 • Ô Title. Bạn sẽ điền tiêu đề của chương. Nhiều sách chỉ dùng số, thí dụ: “Chương 1”, “Chương 2”,… Có sách vừa dùng số vừa dùng tiêu đề, thí dụ: “Chương 1 – Về Dưới Mái Nhà”. Bạn có thể điền ngắn gọn “Chương 1” trong ô Title, và đưa tiêu đề “Về Dưới Mái Nhà” vào trong ô Description cùng với nội dung.
 • Ô Description. Bạn sẽ sẽ điền nội dung của chương sách vào đây.
 • Ô Choose Tree. Ô này hiện đang có chữ “Hồn Bướm Mơ Tiên” bạn cứ giữ nguyên như vậy. Ô này dùng để cho biết chương này thuộc về phần nào của cuốn sách.
Ô này mang tên “Choose Tree” vì cấu trúc của một cuốn sách để phù hợp với những cuốn sách được sắp xếp theo phần. Trong mỗi phần có nhiều chương, giống như cấu trúc của một cái cây có thân, cành, nhánh, lá... Khi gặp những cuốn sách như vậy, bạn sẽ thấy rõ công cụng của ô “Choose Tree”.
 • Ô “No Link”. Bạn cứ để nguyên. Ô “No Link” thường được bấm check cho trang khởi đầu mỗi phần khi cuốn sách được sắp xếp theo phần và chương. Tác giả thường dành một trang trống để khởi đầu mỗi phần. Chúng ta dùng chức năng này để thể hiện những phần trong cuốn sách.
 • Ô “Author”. Bạn nên điền tác giả sách vào ô này để độc giả có thể thấy tên tác giả ở đầu bài khi xem chương này.


blank

 • Bấm nút “Add” để hoàn tất chương này. Thông báo “Data Added Successfully” sẽ hiện ra ở góc trên, bên trái.

blank

 • Sau đó, bạn hãy thêm một chương tiếp theo. Bấm “New” để có phiếu dữ liệu mới và điển chi tiết cho chương 2.
 • Tiếp tục làm như trên cho đến cuối sách.
LƯU Ý: Program sắp các chương theo thứ tự thời gian đưa vào website. Vì vậy, bạn nên làm các chương theo thứ tự từ đầu đến cuối sách. Nếu làm sót một chương, tốt nhất là bạn nên làm lại từ chương đó về sau. Bạn có thể sửa thứ tự bằng các ô “Ordinal” và “Posted Date” nhưng mất nhiều thời giờ.


blank

 • Giả sử cuốn sách có 3 chương và bạn đã làm xong 3 chương. Hãy vào website để kiểm soát. Bấm vào danh mục “Books” bạn sẽ thấy như sau.

blank

 • Bấm vào hình thumbnail bìa sách. Trang web sẽ như sau.

blank

Bên trái là hình bìa sách. Bên phải là mục lục sách với 3 chương đã đưa lên website.
 • Bấm vào Chương 1, bạn sẽ thấy nội dung chương 1 tương tự như sau.

blank

 • Bạn đã hoàn tất đưa một cuốn sách loại 1 lên website.

4. Đưa các chương sách vào cuốn sách loại 2

Sách loại 2 là sách được sắp xếp theo phần và chương, mỗi phần gồm một số chương. Phần là điểm bắt đầu một số chương có chung một đề tài. Phần có khi chỉ là một trang giấy ghi tiêu đề Phần. Có khi trang giấy này có một đoạn tóm tắt nội dung các chương trong Phần này.

Trong thí dụ này, chúng ta sẽ đưa cuốn sách “Muốn Nên Người” của Phạm Cao Tùng lên website. Cuốn sách này có một Lời Nói Đầu và 2 phần: Phần I gồm 4 chương và Phần II gồm 7 chương.

Giả sử chúng ta đã tạo thêm một tựa sách tên là “Muốn Nên Người” trong danh mục “Books”. Cách làm không khác gì đối với sách loại 1.

Bây giờ, chúng ta bắt đầu đưa nội dung vào, nghĩa là đưa các phần và chương vào sách.

 • Vào mục “Content Manager” rồi bấm vào “Books” trong bảng rải xuống.


blank

 • Danh sách các đầu sách sẽ hiện ra. Hiện nay đã có tựa sách “Muốn Nên Người”.

blank

 • Bấm nút “View book content” phía dưới tựa sách. Danh sách các  chương sẽ hiện ra. Danh sách này hiện nay còn trống.

blank

 • Bấm nút “Record Edit”. Phiếu dữ liệu cho chương sách mới sẽ hiện ra để bạn điền.

Thêm “Lời Nói Đầu” vào sách

Sách này mở đầu bằng “Lời Nói Đầu”. Ta sẽ coi nó như chương đầu tiên của cuốn sách.

blank

 • Ô Title. Bạn sẽ điền “Lời Nói Đầu”.
 • Ô Description. Bạn sẽ sẽ điền nội dung “Lới Nói Đầu” vào đây. Lời Nói Đầu có thêm một tiêu đề. Tiêu đề này đã được đưa vào giữa và dùng cỡ chữ lớn và đậm.
 • Ô Choose Tree. Ô này hiện đang có chữ “Muốn Nên Người” bạn cứ giữ nguyên như vậy.
 • Ô “No Link”. Bạn cứ để nguyên, không bấm dấu check, vì ta coi nó như một chương sách của cuốn sách.
 • Ô “Author”. Bạn điền tác giả của Lời Nói Đầu vào đây. Nếu tác giả cũng chính là tác giả sách, điền tác giả sách vào đây.
 • Bấm nút “Add” để hoàn tất “Lời Nói Đầu”.

Thêm điểm khởi đầu “Phần I”
 • Bấm nút “New” để tạo một phiếu dữ liệu mới.

blank

 • Ô Title. Bạn sẽ điền “Phần I”.
 • Ô Description. Nếu tác giả có một đoạn giới thiệu về phần này, xin điền đoạn văn vào đây. Nếu sách không có đoạn giới thiệu, bạn hãy để ô này trống.
 • Ô Choose Tree. Ô này hiện đang có chữ “Muốn Nên Người” bạn cứ giữ nguyên như vậy.
 • Ô “No Link”. Bạn bấm dấu check vào ô này. Đây là điểm khác biệt vì đây là điểm khởi đầu của một phần trong cuốn sách. Chính nó sẽ có những chương thuộc về nó.
 • Ô “Author”. Nếu phần này thuộc về một tác giả khác, điền tác giả đó nào đây. Thông thường, chúng ta điền tác giả sách vào đây.
 • Bấm nút “Add” để hoàn tất điểm khởi đầu Phần I.

Thêm “Chương 1” của “Phần I” vào sách


• Bấm nút “New” để tạo một phiếu dữ liệu mới.

blank

 • Ô Title. Bạn sẽ điền “Chương 1”.
 • Ô Description. Bạn sẽ sẽ điền nội dung của chương sách vào đây.
 • Ô Choose Tree. Ô này hiện đang có chữ “Muốn Nên Người”. Bạn phải bấm vào ô và chọn “Phần I” vì chương này thuộc về phần 1 của cuốn sách. Đây là điểm rất quan trọng. Mặc dù chương này cũng thuộc về cuốn sách nhưng nó liên quan trực tiếp đến “Phần I”.
 • Ô No Link. Bạn cứ để nguyên, nghĩa là không bấm check.
 • Ô “Author”. Bạn nên điền tác giả sách vào ô này để độc giả có thể thấy tên tác giả ở đầu bài khi xem chương này.
 • Bấm nút “Add” để hoàn tất chương 1.
 • Bây giờ, bạn có thể vào website để xem kết quả những việc chúng ta vừa làm.

Kiểm soát phần vừa hoàn tất

 • Bấm vào danh mục “Books” bạn sẽ thấy như sau.

blank

 • Bấm vào “Muốn Nên Người” bạn sẽ thấy như sau.

blank

Trong mục lục sách, bạn chỉ thấy “Lời Nói Đầu” và “Phần I”. Trước Phần một có một nút đỏ với dấu cộng (+).

Nếu bấm vào nút dấu cộng, nó sẽ đổi thành nút có dấu trừ và bạn có thể thấy “Chương 1” nằm bên dưới và hơi thụt về bên phải. Cách trình bày này cho độc giả biết “Chương 1” thuộc về “Phần I”.

blank

Tiếp tục thêm những chương và phần còn lại

 • Sau khi kiểm soát và thấy rằng chúng ta đã làm đúng cách. Hãy tiếp tục làm những chương và phần còn lại của cuốn sách.

Bạn đã hoàn tất bài hướng dẫn cách đưa sách lên website.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)