11. Thêm Slide Show vào website

03 Tháng Sáu 20151:42 SA(Xem: 18836)
11. Thêm Slide Show vào website
54Vote
42Vote
38Vote
23Vote
12Vote
3.219
pdf-icon2 (Xem file PDF)

Slide show là một bộ hình sẽ được tự động hiện ra theo tứ tự sắp sẵn. Hình ảnh trong bộ hình nên làm cùng một kích cỡ. Hình càng lớn thời gian tải xuống máy càng lâu.

Trong thí dụ sau đây, chúng ta sẽ đưa một bộ hình gồm 8 tấm đặt tên là "Paths of Life" (Những Nẻo Đường) vào site tiếng Anh. Cách làm như sau.

A.
Vào Control Panel như thường lệ.

B. Vào mục Content Manager, chọn Slide Show trong bảng rải xuống

blank

C.
Chọn site (ngôn ngữ nào) để quản lý. Vì chúng ta sẽ thêm slide show cho danh mục Photos trong site tiếng Anh nên chúng ta bấm vào ô gần góc trên, bên trái để chọn "English Site".

blank

D.
Màn hình hiện ra danh sách slide show của site ngôn ngữ này. Trong hình trên, danh sách hoàn toàn trống vì website chưa có slide show nào.

E. Bấm vào Record Edit phía trên, bên góc phải bạn sẽ thấy phiếu dữ liệu của một slide show chưa điền. (Nếu bạn thấy đang có dữ liệu trong phiếu này, có thể đó là một slide show cũ, hãy bấm nút "New" ở góc trên, bên trái để có một phiếu hoàn toàn trống)

blank

F.
Điền hoặc chọn các ô đánh số từ 1 đến 3 trong hình trên đây. Công dụng của các ô này như sau:

1.
Title. Điền tiêu đề của slide show này. (Bắt buộc)

2.
Category. Slide show này sẽ nằm trong danh mục nào thì bấm vào ô trước tên danh mục cho có dấu check. (Bắt buộc)

3.
Slide Show Images. Ô này chứa các hình ảnh của slide show. (Bắt buộc)

G.
Bạn sẽ tuần tự đưa các hình của slide show vào ô Slide Shown Images.

1. Bấm vào biểu tượng hình ảnh (Inser/editt Image) để chèn hình vào ô. Khung nhỏ sau đây hiện ra

blank

2. Bấm vào biểu tượng cuối ô Image URL. Bạn sẽ thấy các file trong web server. Các file này được sắp xếp có hệ thống. Vì file này liên quan tới hình ảnh, bạn nên upload vào folder slide show hoặc folder nào phù hợp.

blank

3. Bấm vào folder Slide Show bên lề trái. Bạn sẽ vào nơi chứa file của Slide Show. Folder này trông tương tự như sau (nếu bạn chưa thêm slide show nào vào website).

blank

4. Bấm nút "Create Folder" để tạo một folder mới chứa hình của slide show này. Đây là việc làm rất quan trọng! Nếu bạn không làm folder riêng cho từng bộ hình, sau này rất khó quản lý các slide show. Trong thí dụ này, chúng ta sẽ tạo folder mới tên là "Paths_of_Life". Hãy tránh dùng khoảng cách giữa khi đặt tên folder.

Một khung hiện ra như sau. Điền tên folder vào ô.

blank

Rồi bấm nút "Create Folder". Màn hình sẽ hiện ra như sau

blank

5. Bấm đôi (bấm 2 lần liền nhau) vào tên folder mới tạo. Bạn sẽ thấy trong folder này chưa có file nào

blank

6. Bấm nút "Upload". Bảng sau đây sẽ hiện ra.

blank

LƯU Ý: Phía bên phải bảng này có phần mang tên "
Create standard images". Đây là chức năng tự động tạo hình theo đúng kích cỡ chuẩn của website khi bạn upload hình quá lớn.

* Nếu các hình bạn upload cho slide show quá lớn hoặc kích cỡ không đồng đều thì nên bấm chọn chức năng "
Slide show standard size" và tắt "Retain original image" đi. Các hình bạn upload lên sẽ được làm nhỏ lại vừa với kích cỡ đã định sẵn cho hình slide show của website

blank

* Nếu các hình đã làm đúng cỡ mà bạn muốn, hãy bấm chọn "
Retain original image".

blank

7. Bấm nút "Add". Bạn sẽ thấy các file trong computer của bạn tương tự như sau. Bạn có thể bấm vào biểu tượng góc trên, bên phải để chọn cách hiển thị file bằng hình thumbnail

blank

Muốn chọn cả nhóm file, hãy bấm chuột vào file đầu tiên rồi giữ nút "Shift" trên keyboard. Kế đó, bấm chuột vào tên file cuối cùng. (Hoặc, bạn giữ nút "Ctrl", trong lúc đó bấm chuột vào từng file còn lại).

8. Bấm chuột vào tên file muốn đưa vào slide show.
Muốn chọn cả nhóm file, hãy bấm chuột vào file đầu tiên rồi giữ nút "Shift" trên keyboard. Kế đó, bấm chuột vào tên file cuối cùng. (Hoặc, bạn giữ nút "Ctrl", trong lúc đó bấm chuột vào từng file còn lại). Rồi bấm nút Open. Màn hình trở lại như sau

blank

9.
Bấm nút Upload

blank

10. Các file sẽ được upload lên server. Khi hoàn tất bạn sẽ thấy thông báo “All Files has been uploaded”. Bấm nút OK

blank

11. Sau đó bấm nút "Close this window".


blank

12. Một bảng thông báo hiện ra yêu cầu bạn xác nhận muốn ra khỏi chương trình upload. Bấm nút "Yes".

13. Bạn sẽ trở lại nơi chứa file của server và thấy file đã được upload vào folder Paths_Of_Life

blank

14.
Bấm vào các ô nhỏ trước tên file. Sau đó bấm vào nút "Insert" phía dưới, bên phải.

15.
Bạn sẽ trở lại bảng Insert/edit Image. Bây giờ, ô Image URL đã được điền đường dẫn của bộ hình slide, tương tự như sau.

blank

16.
Tiếp tục, bạn hãy chọn loại khung hình cho ô "Image Frame". Bấm vào nút cuối ô và chọn một kiểu khung hình.

Bạn không cần điền những chi tiết còn lại của bảng này.

17. Bấm nút "Insert". Bạn sẽ trở lại phiếu dữ liệu của slide show. Bây giờ ô Slide Show Images sẽ như sau


blank

18.
Bạn cần chọn một hình đại diện (thumbnail) cho slide show này. Bấm vào nút "Browser" cuối ô mang tên "Thumbnail Image" (trong khung mầu xanh).

Bạn sẽ thấy các file trong folder bạn vừa upload hình cho slide show. Bấm vào tên file bạn sẽ thấy hình nhỏ ở góc dưới, bên trái. Hãy tìm hình nào bạn muốn dùng làm hình đại diện (thumbnail) cho bộ hình này.
Bấm chọn vào ô nhỏ trước tên file.

blank

19.
Bấm nút "Insert" ở góc dưới, bên phải. Bạn sẽ trở lại phiếu dữ liệu của slide show và đường dẫn đến hình đã được điền vào ô Thumbnail Image.

blank

20. Bấm nút "Add" ở đầu trang hoặc cuối trang. Thông báo "Data Added Successfully!" sẽ hiện ra ở góc trên, bên trái.

blank

21.
Vào website để kiểm soát xem slide show đã hiện ra trong danh mục Photos chưa.


blank

22. Bấm vào tên của Slide Show để xem trang chi tiết của slide show này


blank
23.
Bấm vào hình đầu tiên (hay bất kỳ hình nào) để xem hình cỡ lớn. Khi đang xem hình lớn, bạn có thể bấm nút "Play" để cho slide show bắt đầu. Nếu muốn xem từng hình, bấm nút "Next" hoặc nút "Prev". Muốn đóng slide show , bấm nút "Close".

blank
Bạn đã hoàn tất thêm một silde show vào website
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)