14. Chỉnh sửa nội dung khi đang xem trang web

03 Tháng Sáu 20152:22 SA(Xem: 15447)
14. Chỉnh sửa nội dung khi đang xem trang web
55Vote
40Vote
33Vote
22Vote
11Vote
3.511
pdf-icon2 (Xem file PDF)

Website của bạn có chức năng cho phép chỉnh sửa nội dung ngay trong lúc đang xem trang web. Với chức năng này, bạn có thể sửa ngay những sai sót trong bài, hoặc thay đổi hình ảnh, sửa kích cỡ hình, v.v... mà không cần phải vào Control Panel.

Thí dụ: Bạn đang đọc bài viết "Telegraphy" và nhận thấy có một đoạn cần cắt bỏ

blank

Bạn hãy làm như sau.

A.
Bấm nút "Login" ở phiá trên, bên trái (ngay dưới Top Menu).

B.
Màn hình login hiện ra. Điền usernamepassword, rồi bấm nút "login".


blank

C. Bạn sẽ được đưa trở về trang Home của website cho dù là bạn đang xem danh mục nào khác. Nơi có nút Login bây giờ được thay bằng lời chào và nút Logout. Nút Logout dùng để ra khỏi chế độ chỉnh sửa bài khi đang xem trang web.


blank

D. Tìm tới bài muốn sửa trong website và vào trang chi tiết của tin/bài muốn sửa. Ở cuối bài có một thanh mầu xám và nút "Edit". Bấm vào nút này.

blank

E. Bạn sẽ vào phiếu dữ liệu của bài này. Phiếu này tương tụ như phiếu dữ liệu khi bạn sửa bài trong Control Panel. Có một điểm khác biệt là ở góc trên, bên phải phiếu này có nút "X". Nút này dùng để đóng phiếu này và trở lại bài đang xem

blank

Sửa những chi tiết theo nhu cầu. Bạn có thể sửa hầu như mọi chi tiết giống như khi bạn vào Control Panel để sửa bài. Bạn cũng có thể đưa thêm bài mới vào website ngay lúc này.

F.
Sau khi sửa xong, bấm nút "Update".

G.
Bấm nút "X" ở góc trên, bên phải để đóng phiếu này lại. Bạn sẽ lại trang đang xem.

Bài trên trang web vẫn chưa hiện ra những sửa chữa. Bạn cần bấm nút "
Refresh" của browser (hoặc nhấn nút F5 trên keyboard) thì mới thấy bài với những sửa chữa.

* Nếu bạn dùng browser Mozilla Firefox thì nút refresh ở vị trí sau đây (đánh dấu bằng mũi tên đỏ). Hoặc, nhấn phím "
F5" trên keyboard.

blank

* Nếu bạn dùng Internet Explorer thì vào "
View", chọn "Refresh". Hoặc, nhấn phím "F5" trên keyboard.

blank

H. Kiểm soát xem những sửa đổi đã đúng ý chưa. Nếu cần, bấm lại nút "Edit" để vào sửa lại.

Bạn đã hoàn tất chỉnh sửa bài khi xem trang web.
Bạn có thề bấm nút Logout ở góc trên, bên trái (bên trên Top Menu) để ra khỏi chế độ chỉnh sửa bài khi đang xem trang web.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)