02. Đưa Banner lên website

02 Tháng Sáu 20151:55 SA(Xem: 41708)
02. Đưa Banner lên website
5159Vote
41Vote
318Vote
219Vote
19Vote
4.4206
pdf-icon2 (Xem file PDF)

Bạn cần chuẩn bị một hình bề ngang 1000 pixel, bề cao khoảng 160 pixel (pixel là đơn vị thường dùng với kich thước màn hình computer).

Bạn có thể tự làm hình banner hoặc nhờ người làm giúp. Lấy thí dụ, bạn đã có một banner đơn giản như hình dưới. Tên file là banner.jpg (bạn đặt tên file là gì cũng được, sao cho bạn dễ nhớ).

vnvn cms v2.5 đưa banner lên website

Cách đưa top banner lên website:

A.
Vào Control Panel: điền địa chỉ Control Panel vào ô address của chương trình xem trang web (web browser). Sau đó nhấn phím "Enter" trên keyboard. Bạn sẽ vào màn hình nhập username và password.

vnvn cms v2.5 trang hội nhập

B. Điền usernamepassword, bạn hãy chọn ngôn ngữ mà bạn quen thuộc nhất để làm việc. Bấm vào ô bên phải chữ Language rồi chọn ngôn ngữ. Đây là ngôn ngữ trong các chỉ dẫn trong Control Panel chứ không phải ngôn ngữ hiện trên website. Trong thi dụ này, chúng ta hãy chọn tiếng Anh. Nếu bạn quên chọn ở đây bạn vẫn có thể chọn sau khi đã vào Control Panel. Bấm vào nút "Login".

vnvn cms v2.5 chọn ngôn ngữ hiển thị


Nếu quên chọn ngôn ngữ trong lúc nhập username và password, bạn có thể bấm vào ngôn ngữ nào dễ cho bạn làm việc nhất, nơi góc trên bên trái. Hình trên là thí dụ trường hợp bạn muốn chọn "English" làm ngôn ngữ làm việc.

vnvn cms v2.5 quản lý admin

C. Vào mục "Website Manager", chọn "Banner Setup".

cài đặt banner

Màn hình sẽ tương tự như sau.

quản lý banner

D. Chọn site (ngôn ngữ nào) để quản lý. Nếu website của bạn có 2 ngôn ngữ, bạn phải quản lý 2 site, mỗi site tương ứng với một ngôn ngữ. Bạn phải cho biết việc bạn sắp sửa làm liên quan đến site ngôn ngữ nào. Chúng ta sẽ thêm top banner cho site tiếng Anh nên chúng ta bấm vào ô gần góc trên, bên trái để chọn "English Site". Danh sách sẽ hiện ra các banner trong site tiếng Anh (tức là phần Tiếng Anh). Hiện nay, danh sách này chưa có gì. Sau đó, bạn cần lập lại các bước sau đây cho ngôn ngữ thứ nhì.

E.
Bấm vào "Record Edit" phía trên, bên phải. Một phiếu dữ liệu trống sẽ hiện ra.

1.
Điền tên gọi banner vào ô Title, thí dụ "Top Banner".

2.
Trong bảng Category, bấm vào các ô tương ứng với các category (nghĩa là các "danh mục", các "trang web") mà bạn muốn banner này hiện trên đầu trang. Trong thí dụ này, hãy bấm chọn tất cả các ô.

điền thông tin cho banner

3. Bấm vào biểu tượng chèn hình (Insert/edit Image). Khung nhỏ sau đây hiện ra.

chọn hình cho banner

Bấm vào biểu tượng cuối ô Image URL. Bạn sẽ thấy các file trong web server. Các file này được sắp xếp có hệ thống. Vì file này là banner, bạn nên upload vào folder "Banner".

tải hình lên tài nguyên

Bấm vào folder "Banner", bạn sẽ thấy trong folder hiện chưa có file nào. Chúng ta sẽ upload file banner vào đây.

đưa hình vào thư mục banner

Bấm nút "Upload" ở góc trên, bên phải, khung sau đây hiện ra.

chọn hình cho banner

Bấm nút "Add", bạn sẽ thấy các file trong computer của bạn.

chọn hình banner

Hãy tìm đến file hình banner mà bạn muốn đưa lên site. Bấm vào tên file, rồi bấm nút "Open". Khung upload hiện trở lại với trên file ở góc trên, bên trái, sẵn sàng để gửi lên server.

tải hình lên tài nguyên

Bấm nút "Upload".

tải hình lên tài nguyên

Khi file được chuyển xong, sẽ có bảng thông báo. Bấm nút "OK" trong bảng thông báo. Sau đó, bấm nút "Close this window".

tải hình lên tài nguyên

Một bảng thông báo hiện ra yêu cầu bạn xác nhận muốn ra khỏi chương trình upload. Bấm nút "Yes".

Bạn sẽ thấy file đã được upload vào folder Banner. Trong thí dụ này, bạn thấy file "banner.jpg".


thêm hình vào banner

Hãy bấm vào ô nhỏ trước tên file. Sau đó bấm nút "Insert".

Bạn sẽ trở lại khung
Insert/edit Image. Lần này, ô Image URL đã được điền đường dẫn của file banner, tương tự như sau.

tải hình lên tài nguyên

Bạn không cần quan tâm đến những ô dữ liệu còn lại trong khung. Bấm nút "Insert".

điền thông tin cho banner

Phiếu dữ liệu của banner bây giờ sẽ tương tự như hình trên. Lưu ý: ô Active được mặc định có dấu check, nghĩa là hình banner này sẽ hoạt động ngay. Nếu bạn bấm tắt ô này, banner sẽ không hiện ra trên website.

4.
Cuối cùng, bấm nút "Add" để hoàn tất.

Góc trên, bên trái, sẽ hiện ra thông báo "
Data Added Successfully!"

thêm banner cho website

F. Vào website kiểm soát để xem top banner đã hiện ra chưa. Lưu Ý: Bạn vừa lên top banner cho site tiếng Anh, bạn phải vào xem phần tiếng Anh của website. Bạn phải bấm nút refresh (hoặc reload) của browser mới thấy trang web đã được thay đổi.

Sau khi thêm top banner, website sẽ tương tự như sau.


đưa banner lên website

Bạn đã hoàn tất đưa top banner lên website, phần tiếng Anh.

Nếu website của bạn có hai ngôn ngữ, bạn cần làm những bước trên đây một lần nữa cho ngôn ngữ thứ nhì.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)