03. Thêm Danh Mục vào website

02 Tháng Sáu 20157:44 CH(Xem: 57398)
03. Thêm Danh Mục vào website
510Vote
46Vote
32Vote
20Vote
15Vote
3.723
pdf-icon2 (Xem file PDF)

Website là một tập hợp những bài vở và hình ảnh. Những bài vở và hình ảnh này được sắp xếp vào những phần mục mà tiếng việt gọi là danh mục. Đối với người quản lý website, những phần mục này được gọi là danh mục (= category) của website. Những danh mục này thường hiện ra trong các menu của website.

Thí dụ: Website của bạn có menu gồm các danh mục là Writings, Photos, About Us, Contact thì có nghĩa là website chắc chắn phải có các danh mục như vậy. Website cũng có những danh mục không hiện trên menu, những danh mục này có công dụng chia nhóm trong website. Bạn sẽ hiểu thêm về những danh mục này khi làm công việc quản lý nội dung.

Website mới lập của bạn có thể mới chỉ có một danh mục, đó là Homepage (là trang đầu tiên người ta thấy khi vào website). Bây giờ chúng ta hãy thêm một số danh mục vào website mới lập này.

Trong hướng dẫn sau đây chúng ta sẽ thêm một danh mục trong phần tiếng Anh của website. Tên danh mục là "Writings", và danh mục này sẽ hiện trên Left Menu.

A.
Vào Control Panel như thường lệ.

B.
Vào mục "Website Manager" rồi chọn "Categories" trong bảng rải xuống (hoặc bấm vào biểu tượng mang tên "Categories" ở giữa Control Panel).

quản lý danh mục

Bạn sẽ thấy danh sách các danh mục hiện hữu của website.

quản lý danh mục

C. Chọn site (ngôn ngữ nào) để quản lý
. Chúng ta sẽ thêm một danh mục trong Left Menu của site tiếng Anh nên chúng ta bấm vào ô gần góc trên, bên trái để chọn "English Site". Danh sách sẽ hiện ra các danh mục trong site tiếng Anh (tức là phần Tiếng Anh).

Trong danh sách này chỉ có một danh mục đang hiện trên website. Đó là danh mục Homepage trong Left Menu. Xem hình so sánh giữa danh sách danh mục và trang web tương ứng.

danh mục trang nhà

Trong danh sách (hình bên trái), danh mục Homepage đang nằm bên dưới Left Menu và vị trí thụt vào, về phiá bên phải, trước nó có hai dấu gạch. Cách trình bày như vậy để cho bạn biết nó là
danh mục "con" của Left Menu, nghĩa là danh mục này thuộc về Left Menu.

D. Bấm vào "Record Edit" ở góc trên, bên phải danh sách, bạn sẽ thấy một trang tương tự như sau, được gọi là phiếu dữ liệu (record).

chỉnh sửa danh mục

E. Bấm nút "
New" để tạo một danh mục mới.

F. Hãy chú trọng tới 3 dữ liệu sau đây: Parent, Title Content Type. Đó là 3 dữ liệu chính yếu của danh mục.


quản lý danh mục

1.
Parent. Đây là ô mà bạn cho biết danh mục mới sẽ thuộc về phần mục nào trong website. Nói một cách khác, "cha" của danh mục mới này là danh mục nào. Trong thí dụ này, "cha" của danh mục mới là Left Menu. Bấm vào ô này và chọn " Left Menu" trong bảng.

2.
Title. Điền tên của danh mục mới. Trong thí dụ này, ta sẽ đặt tên danh mục là "Writings".

3.
Content Type. Danh mục này sẽ chứa đựng loại nội dung nào. Mỗi loại nội dung có cách hiển thị danh sách và trang chi tiết khác nhau. Bạn nên chọn đúng loại nội dung cho danh mục này. Trong thí dụ này, loai nội dung của danh mục là tin và bài, do đó bạn hãy chọn "News".

Bạn chưa cần quan tâm tới những phần khác trong phiếu dữ liệu.

Sau khi điền 3 dữ liệu trên, phiếu dữ liệu sẽ tương tự như sau.

quản lý danh mục

G. Bấm nút "Add" ở đầu trang hoặc cuối trang. Thông báo "Data Added Successfully!" sẽ hiện ra ở góc trên, bên trái.


quản lý danh mục

H. Vào website kiểm soát xem danh mục (category) này đã hiện ra chưa. Bạn phải bấm nút Refresh của web browser (hoặc nhấn phím "F5" trên keyboard). Bây giờ, Left Menu của chúng ta đã có thêm danh mục "Writings" nhưng lại ở bên trên của Homepage. Chúng ta cần dời nó xuống bên dưới Homepage.

thay đổi vị trí danh mục

Bạn đã hoàn tất thêm một danh mục. Tuy nhiên, bạn cần đổi thứ tự của danh mục này cho hợp lý. Đó là, đưa nó xuống bên dưới danh mục Homepage. Xin đọc bài tiếp theo để được hướng dẫn làm việc này.

 

Đổi thứ tự của danh mục

Bạn vừa thêm một danh mục (category) và muốn đổi thứ tự danh mục này, hãy trở lại phiếu dữ liệu của danh mục. (Nếu đã ra khỏi Control Panel, bạn cần vào lại Control Panel và vào phiếu dữ liệu của danh mục này).

A. Giả sử bạn đang xem dữ liệu của danh mục "Writings" mới thêm.

quản lý danh mục

Phiá trên, bên phải phiếu dữ liệu có khung "Properties" (Thuộc Tính). Trong khung này có ô Order dùng để đổi thứ tự danh mục.

thay đổi vị trí danh mục

B. Bấm vào mũi tên cuối ô và chọn "After : Homepage" trong bảng rải xuống. Chọn như vậy, danh mục "Writings" sẽ hiện ở bên dưới danh mục Homepage.

C. Bấm nút "Update" ở đầu trang hoặc cuối trang. Thông báo "Update Successful!" sẽ hiện ra ở góc trên, bên trái.

cập nhật thogn6 tin danh mục

D.
Vào website kiểm soát xem danh mục "Writings" đã được dời xuống bên dưới Homepage chưa. Trở ra trang web, bạn phải bấm nút refresh của web browser (hoặc nhấn phím "F5" trên keyboard) thì mới thấy trang web đã được thay đổi. Left Menu, sau khi đổi, sẽ tương tự như sau.

quản lý danh mục

Bạn đã hoàn tất đổi thứ tự của danh mục.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)