04. Làm Top Menu cho website

02 Tháng Sáu 20158:20 CH(Xem: 10373)
04. Làm Top Menu cho website
53Vote
41Vote
30Vote
20Vote
12Vote
3.56
pdf-icon2 (Xem file PDF)

Website hiện nay chỉ có Left Menu, chưa có Top Menu. Trang Home của website, sau khi thêm Banner và một danh mục (Writings) sẽ tương tự như sau.

làm topmenu cho website

Sau khi thêm Top Menu, trang Home sẽ tương tự như sau.

blank

A.
Vào Control Panel như thường lệ.

B.
Vào mục "Website Manager" rồi chọn "Categories" trong bảng rải xuống (hoặc bấm vào biểu tượng mang tên "Categories" ở giữa Control Panel).

blank


Bạn sẽ thấy danh sách các danh mục hiện hữu của website.

blank

C.
Chọn site (ngôn ngữ nào) để quản lý. Chúng ta sẽ thêm Top Menu trong site tiếng Anh nên chúng ta bấm vào ô gần góc trên, bên trái để chọn "English Site". Danh sách sẽ hiện ra các danh mục trong site tiếng Anh (tức là phần Tiếng Anh).

Trong danh sách này, Left Menu có hai
danh mục "con" đang hiện trên website. Đó là danh mục HomepageWritings trong left menu. Riêng Top Menu chưa có danh mục "con", vì thế mà nó chưa hiện ra trên website.

Chúng ta sẽ tạo các danh mục Homepage và Writings cho Top Menu. Vì hai danh mục này đã có trong Left Menu, do đó chúng ta chỉ tạo 2 danh mục liên kết (= menu link) tới 2 danh mục của Left Menu. Nghĩa là, khi người xem bấm vào danh mục trên Top Menu thì cũng giống như họ bấm vào danh mục trong Left Menu.

D. Bấm vào "
Record Edit" ở góc trên, bên phải danh sách, bạn sẽ thấy một trang tương tự như sau, được gọi là phiếu dữ liệu (record).

blank

E.
Bấm nút "New" để tạo một danh mục mới.

F
. Vì danh mục sẽ thêm là loại danh mục liên kết nên chúng ta chú trọng tới 4 dữ liệu sau đây: Parent, Title, Menu Link và Content Type.

1.
Parent. Đây là ô mà bạn cho biết danh mục mới sẽ thuộc về phần mục nào trong website. Nói một cách khác, "cha" của danh mục mới này là danh mục nào. Trong thí dụ này, cha của danh mục là Top Menu. Bấm vào ô này và chọn "Top Menu" trong bảng.

2.
Title. Điền tên của danh mục mới. Trong thí dụ này, ta sẽ đặt tên danh mục là "Homepage".

3.
Menu Link. Ô này bạn sẽ điền đường dẫn (địa chỉ, URL) trang danh mục này. Muốn có địa chỉ này, bạn hãy vào website, bấm vào danh mục cùng tên trong Left Menu. Lấy thí dụ bấm vào "Homepage" bạn sẽ thấy địa chỉ trang web này trong ô "Address" của browser (đóng khung mầu đỏ trong hình). Tuy nhiên, bạn chỉ cần điền phần đóng khung mầu xanh, tức là từ dấu gạch sau domain name của website.

blank

Hình dưới đây cho thấy rõ hơn phần bạn sẽ sao chép (copy) để điền vào ô Menu Link.

blank

4.
Content Type. Vì đây là danh mục liên kết, bạn phải chọn "Menu Link" là loại nội dung của danh mục này.

Bạn chưa cần quan tâm tới những phần khác trong phiếu dữ liệu này.

Sau khi điền 4 dữ liệu trên, phiếu dữ liệu sẽ tương tự như sau.


blank

G. Bấm nút "Add" ở đầu trang hoặc cuối trang. Thông báo "Data Added Successfully!" sẽ hiện ra ở góc trên, bên trái.

blank

H. Vào website để kiểm soát xem đã có Top Menu chưa và danh mục Homepage đã hiện ra trên Top Menu chưa. Trở ra trang web, bạn cần phải bấm nút refresh của web browser (hoặc nhấn phím "F5" trên keyboard) thì mới thấy trang web đã được thay đổi. Website đã có Top Menu và đã có một danh mục Homepage trên đó, tượng tự như sau.


blank

Bạn đã hoàn tất thêm một danh mục trên Top Menu.

Tiếp theo, bạn sẽ tạo thêm danh mục
Writings trên Top Menu.

  • Nếu bạn vừa làm xong danh mục Homepage, hãy bấm nút "New" để tạo danh mục mới, Writings, trên Top Menu.

    Danh mục này đã có trong Left Menu nên nó sẽ là
    danh mục liên kết. Vì vậy, bạn cần sao chép đường dẫn của danh mục Writings. Hãy vào website của bạn, bấm vào "Writings" trong Left Menu, rồi sao chép phần phía sau domain name trong ô địa chỉ của web browser.


blank

Khi điền xong 4 dữ liệu chính, phiếu dữ liệu sẽ tương tự như sau.

blank

Bấm nút "
Add" ở đầu trang hoặc cuối trang. Thông báo "Data Added Successfully!" sẽ hiện ra ở góc trên, bên trái.

blank

Vào website để kiểm soát xem danh mục Writings có trên Top Menu chưa. Trở ra trang web, bạn cần phải bấm nút
refresh của browser (hoặc nhấn nút F5) mới thấy trang web đã được thay đổi. Top Menu bây giờ đã có thêm danh mục Writings, tương tự như sau.

blank

Trở lại phiếu dữ liệu danh mục Writings vừa thêm để sửa thứ tự cho nó đứng sau danh mục Homepage.

blank

Phiá trên, bê phải phiếu dữ liệu có khung "Properties" (Thuộc Tính). Trong khung này có ô Order dùng để đổi thứ tự danh mục.


blank

Bấm vào mũi tên cuối ô và chọn "After : Homepage" trong bảng rải xuống. Chọn như vậy, danh mục "Writings" sẽ hiện ra sau danh mục Homepage.

Bấm nút "Update" ở đầu trang hoặc cuối trang. Thông báo "Update Successful!" sẽ hiện ra ở góc trên, bên trái.

blank

Vào website kiểm soát xem danh mục "Writings" đã được dời ra sau Homepage chưa. Trở ra trang web, bạn cần phải bấm nút
refresh của browser mới thấy trang web đã được thay đổi. Top Menu, sau khi đổi, sẽ tương tự như sau.

blank

Bạn đã hoàn tất thêm 2 danh mục vào Top Menu.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)