06. Thêm danh mục Contact vào site

03 Tháng Sáu 201512:54 SA(Xem: 13684)
06. Thêm danh mục Contact vào site
55Vote
42Vote
30Vote
22Vote
11Vote
3.810
pdf-icon2 (Xem file PDF)

Thêm danh mục Contact

Danh mục Contact cũng là loại danh mục chỉ chứa 1 trang, đó là trang địa chỉ liên lạc, số điện thoại, email, v.v... của bạn. Ngoài ra, trang này cũng có sẵn Phiếu Liên Lạc (Contact Form) để người thăm trang web có thể gởi thư cho chủ site mà không cần dùng tới email.

Muốn trang Contact hoạt động,

1.
Trước hết phải thêm danh mục mới, nếu chưa có. Danh mục này phải chọn loại nội dung (Content Type) là Contact.
2. Kế đó, bạn cần tạo thêm Trang Thông Tin Liên Lạc (Contact Page Info). Nếu website có hai ngôn ngữ, bạn cần làm một trang cho mỗi ngôn ngữ. Muốn tạo trang này, bạn phải được "phân quyền" làm quản lý site (Administrator).

Chúng ta hãy tạo danh mục Contact trên Top Menu (và chỉ hiện trên Top Menu mà thôi). Vì đây là một danh mục ít người vào nên người ta thường không đặt trong Left Menu.

Do đó ta sẽ tạo danh mục "chính" trên Top Menu. Đây là trường hợp mà danh mục trên Top Menu không phải là loại danh mục liên kết (menu link). Thực ra, việc quyết định danh mục trên Top Menu hay Left Menu là danh mục "chính" hoàn toàn tùy thuộc ở bạn, nhưng nên giữ một nguyên tắc cho dễ nhớ.

Cách làm:

A.
Vào Control Panel như thường lệ.

B.
Vào mục "Website Manager" rồi chọn "Categories" trong bảng rải xuống (hoặc bấm vào biểu tượng mang tên "Categories" ở giữa Control Panel).

Bạn sẽ thấy danh sách các danh mục hiện hữu của website.

blank

C. Chọn site (ngôn ngữ nào) để quản lý. Chúng ta sẽ thêm danh mục About Us trong site tiếng Anh nên chúng ta bấm vào ô gần góc trên, bên trái để chọn "English Site".

D. Bấm vào "Record Edit" ở góc trên, bên phải danh sách, bạn sẽ thấy một trang tương tự như sau, được gọi là phiếu dữ liệu (record).

blank

E.
Bấm nút "New" để tạo một danh mục mới.

F.
Hãy chú trọng tới 3 dữ liệu: Parent, Title Content Type. Đó là 3 dữ liệu chính yếu của danh mục. LƯU Ý: Chọn loại nội dung (Content Type) "Contact" cho danh mục này.

G. Phiếu dữ liệu điền cho danh mục Contact sẽ tương tự như sau.
Bấm nút "
Add" ở đầu trang hoặc cuối trang. Thông báo "Data Added Successfully!" sẽ hiện ra ở góc trên, bên trái.

blank

H. Ngay sau đó, bạn vào sửa ô Order (trong khung Properties). Chọn "After : About Us", rồi bấm nút Update. Thông báo "Update Successful!" sẽ hiện ra ở góc trên, bên trái.

I.
Vào website kiểm soát xem danh mục Contact đã hiện ra trên Top Menu chưa.

Bạn đã hoàn tất thêm danh mục Contact vào Top Menu. (Việc tạo trang Thông Tin Liên Lạc sẽ nói ở phần tiếp theo.)


Tạo trang Thông Tin Liên Lạc (Contact Us)

Sau đây là hướng dẫn thêm trang Thông Tin Liên Lạc vào phần tiếng Anh của Website. Trước khi thêm trang này, website phải có danh mục Contact trước đã. Nếu chưa có, bạn hãy xem phần bên trên để thêm danh mục này vào website.

A.
Vào Control Panel như thường lệ.

Muốn tạo trang Thông Tin Liên Lạc, bạn phải được phân quyền là Administrator. Khi login, Control Panel của bạn tượng tự như sau.


blank

B. Đưa chuột đến "Website Manager" bạn sẽ thấy một bảng rải xuống tương tự như sau. Bấm vào Contact Page Info


blank

Nếu website của bạn chưa có trang Contact, bạn sẽ thấy danh sách trống không, tương tự như sau.


blank

C. Chọn site (ngôn ngữ nào) để quản lý. Bạn phải cho biết sắp tạo trang Thông Tin Liên Lạc cho site ngôn ngữ nào. Chúng ta sẽ bấm vào ô gần góc trên, bên trái để chọn "English Site".

D. Bấm vào "Record Edit" gần góc trên, bên phải. Một phiếu dữ liệu trống hiện ra.

E. Điền 4 chi tiết như trong hình thí dụ dưới đây.


blank

1. Title. Điền tiêu đề của phiếu dữ liệu này. Thông tin này không hiện ra trêng website, bạn muốn điền thế nào cũng được, sao cho bạn dễ nhận biết.

2. Email. Điền địa chỉ email sẽ nhận các thư từ mà người xem trang web dùng Phiếu Thông Tin Liên Lạc để gửi cho website.

3. Description. Điền danh xưng của tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân và địa chỉ của chủ nhân website. Thông tin này sẽ hiện ra trên website, nên bạn sẽ điền những thông tin mà bạn muốn cho mọi người đều biết

4. Category. Bấm vào ô trước dòng Contact. Cần phải đánh dấu check vào đây thì trang Thông Tin Liên Lạc này mới hiện ra mội khi người xem bấm vào mục Contact trên Top Menu.

5. Map. Nếu muốn bản đồ hướng dẫn đến địa chỉ (do Google Map cung cấp) hiện ra trong trang Thông Tin Liên Lạc, bạn vào Google Map để tạo một đoạn code rồi điền đoạn code đó vào ô này.

F. Bấm nút "Add" ở đầu trang hoặc cuối trang. Thông báo "Data Added Successfully!" sẽ hiện ra ở góc trên, bên trái.


blank

G. Vào trang web (phần tiếng Anh), bấm vào "Contact" trên Top Menu để xem trang này đã hiện ra chưa. Trong thí dụ này, trang Contact sẽ tương tự như sau.


blank

Bạn đã hoàn tất tạo trang Thông Tin Liên Lạc cho website trong phần tiếng Anh.


Nếu website của bạn có 2 ngôn ngữ (Anh và Việt), bạn cần tạo thêm một trang Thông Tin Liên Lạc nữa cho phần tiếng Việt. Nên nhớ: Bạn cũng phải thêm danh mục "Liên Lạc" (Contact) vào phần tiếng Việt trước khi tạo thêm trang này. Lập lại những bước trên đây, chỉ khác là phải chọn
Vietnamese Site ở bước C trên đây.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)