07. Tin/Bài vào website

03 Tháng Sáu 20151:03 SA(Xem: 9048)
07. Tin/Bài vào website
57Vote
40Vote
31Vote
21Vote
10Vote
4.49
pdf-icon2 (Xem file PDF)

Website thường bao gồm phần lớn là tin tức và bài viết. Danh mục dành cho loại nội dung này có những tên gọi khác nhau như: Tin Tức, Bài Viết, Phê Bình, v.v. nhưng tựu trung cũng chỉ là bài viết (Control Panel dùng chữ Article dùng để chỉ loại nội dung này). Trước khi thêm tin/bài vào website, website cần phải có danh mục loại này.

Trong phần "Thêm Danh Mục" chúng ta đã tạo danh mục
Writings và chọn loại nội dung (Content Type) là News. Bây giờ chúng ta hãy thêm một bài viết vào danh mục đó, trong phần tiếng Anh.

A.
Vào Control Panel như thường lệ.

B.
Vào mục Content Manager, chọn Articles (Tin/Bài) trong bảng rải xuống (hoặc bấm vào biểu tượng mang tên "Articles" ở giữa Control Panel).

blank

C.
Chọn site (ngôn ngữ nào) để quản lý. Vì chúng ta sẽ thêm tin/bài cho danh mục Writings trong site tiếng Anh nên chúng ta bấm vào ô gần góc trên, bên trái để chọn "English Site".

blank

D.
Màn hình hiện ra danh sách tin/bài của site ngôn ngữ này. Trong hình trên, danh sách hoàn toàn trống vì website chưa có tin/bài nào được đưa lên.

E.
Bấm vào Record Edit phía trên, bên góc phải bạn sẽ thấy phiếu dữ liệu của một tin/bài chưa điền. (Nếu bạn thấy đang có dữ liệu trong phiếu này, có thể đó là một tin/bài cũ, hãy bấm nút "New" ở góc trên, bên trái để có một phiếu hoàn toàn trống).

blank

F.
Điền hoặc chọn các ô đánh số từ 1 đến 5 trong hình trên đây. Công dụng của các ô này như sau:

1.
Title (tiêu đề). Điền tiêu đề (tựa) tin/bài (bắt buộc).
2. Description (nội dung). Nhập nội dung của tin/bài vào đây (bắt buộc).
3. Category (danh mục). Đánh dấu check vào ô trước tên danh mục mà tin/bài này sẽ hiển thị (bắt buộc, nếu không chọn, tin/bài sẽ không hiện trên website).
4. Brief (tóm tắt). Nhập vào 1 đoạn tóm tắt về tin/bài này (không bắt buộc). Đoạn tóm tắt này sẽ được hiện cùng với tiêu đề bài khi website hiển thị danh sách.
5. Author (tác giả). Nhập tên tác giả bài vào ô này (không bắt buộc). Tên tác giả sẽ hiện ra khi người ta xem trang chi tiết. Nếu có nhiều tác giả, có thể dùng dấu ; để ngăn cách.

Các ô khác hãy để nguyên như vậy. Dưới đây là hình thí dụ sau khi điền những phần trên đây.

blank

Sau đây là công dụng của những ô còn lại (đánh dấu bằng số mầu xanh trong hình bên dưới).

6.
Thumbnail Image (hình đại diện). Ô này bạn sẽ điền sau khi đã chèn hình vào bài (nếu bài có hình).
7. Media Link (liên kết với audio, video). Ô này sẽ kết nối bài này với một audio hay video file, nếu có
8. Tags. Nhập các từ khóa mô tả tin/bài (nếu tin/bài có nhiều từ khóa cần mô tả, có thể dùng dấu ; để ngăn cách các từ khóa).
9. Posted by (người đưa bài lên). Điền tên người đưa bài này lên website, nếu cần.
10. Posted date (ngày post). Ô này sẽ được tự động điền mỗi khi bạn bấm nút "New" để thêm tin/bài mới. Nếu bạn sửa ngày post là một ngày trong tương lai thì tin/bài sẽ không được hiển thị cho đến ngày đó.
11. Ordinal (thứ tự). Số thứ tự càng nhỏ thì tin/bài sẽ hiển thị càng gần ở đầu danh sách. Số này dùng để thay đổi thứ tự bài trong danh sách.
12. Hot News (Tin Nóng). Khi check vào ô này, tin/bài sẽ luôn hiển thị ở đầu danh sách và sẽ hiển thị trong box Hot News (nếu website của bạn có dùng khung Hot News).
13. Active (hoạt động). Ô này mặc định là có dấu check nghĩa là tin/bài vừa thêm sẽ hiện ngay lên website.


blank

Tiếp tục những bước sau, sau khi đã nhập thông tin vào những ô cần thiết.

G.
Bấm nút "Add" ở đầu trang hoặc cuối trang. Thông báo "Data Added Successfully!" sẽ hiện ra ở góc trên, bên trái.

blank

H.
Vào website để kiểm soát xem bài đã có trong danh mục Writings chưa. Bạn có thể cần phải bấm nút Refresh của web browser thì mới thấy bài này trong trang web.

Bạn đã hoàn tất thêm một tin/bài vào website
. Bài tiếp theo sẽ hướng dẫn bạn chèn hình vào bài nói trên.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)