13. Thêm Video vào website

03 Tháng Sáu 20152:06 SA(Xem: 10829)
13. Thêm Video vào website
54Vote
40Vote
31Vote
26Vote
10Vote
3.211
pdf-icon2 (Xem file PDF)

Thêm danh mục video


Muốn đưa video lên site, trước hết bạn phải thêm một danh mục.


Thí dụ: Bạn sẽ thêm danh mục video vào Left Menu phần tiếng Anh của website. Bạn hãy làm như sau.


A. Vào Control Panel như thường lệ.


B. Vào mục "Website Manager" rồi chọn "Categories" trong bảng rải xuống (hoặc bấm vào biểu tượng mang tên "Categories" ở giữa Control Panel). Bạn sẽ thấy danh sách các danh mục hiện hữu của website.


C. Chọn site (ngôn ngữ nào) để quản lý. Chúng ta sẽ thêm danh mục video trong Left Menu của site tiếng Anh nên chúng ta bấm vào ô gần góc trên, bên trái để chọn "English Site". Danh sách sẽ hiện ra các danh mục trong site tiếng Anh (tức là phần Tiếng Anh).


blank


Vị trí bạn muốn thêm danh mục video vào là bên dưới "Homepage" (nơi mũi tên đỏ).


D. Bấm vào "Record Edit" ở góc trên, bên phải, bạn sẽ thấy một phiếu dữ liệu (record).


E. Bấm nút "New" để tạo một danh mục mới.


F. Bạn hãy điền 3 dữ liệu: Parent, Title Content Type. Sau khi điền, phiếu dữ liệu tương tự như sau. Trong khung "Content Type", nhớ chọn video là loại nội dung của danh mục này.


blank


G. Bấm nút "Add" ở đầu trang hoặc cuối trang. Thông báo "Data Added Successfully!" sẽ hiện ra ở góc trên, bên trái.


H. Ngay sau đó, bạn hãy vào sửa ô Order (trong khung Properties). Chọn "After : Homepage", rồi bấm nút Update. Thông báo "Update Successful!" sẽ hiện ra ở góc trên, bên trái


blank


I. Vào website kiểm soát xem danh mục Video đã hiện ra trong Left Menu chưa. Nhớ bấm nút refresh của web browser để cập nhật trang web.


Bạn đã hoàn tất thêm danh mục video.


 


Thêm video vào website


Những gì trình bày trong phần này đều áp dụng cả cho các audio file mà bạn muốn đưa lên website (videoaudio được gọi chung là media).


Trước khi muốn thêm video vào website, bạn phải có sẵn danh mục dành cho video. Nếu chưa có danh mục cho video, bạn hãy làm theo hướng dẫn trong bài "Thêm Danh Mục Video".


Thí dụ: Bạn sẽ thêm một video clip vào danh mục video trong phần tiếng Anh của website. Sau đây là cách làm.


A. Vào Control Panel như thường lệ.


B. Vào mục Content Manager, chọn Video & Audio trong bảng rải xuống.


blank


C. Chọn site (ngôn ngữ nào) để quản lý. Vì chúng ta sẽ thêm một video clip vào danh mục Video trong site tiếng Anh nên chúng ta bấm vào ô gần góc trên, bên trái để chọn "English Site".


blank


D. Màn hình hiện ra danh sách các video (và audio) clip của site ngôn ngữ này. Trong hình trên, danh sách hoàn toàn trống vì website chưa có video nào.


E. Bấm vào Record Edit phía trên, bên góc phải bạn sẽ thấy phiếu dữ liệu của một video chưa điền. (Nếu thấy phiếu đang có dữ liệu, rất có thể đó là một video cũ, hãy bấm nút "New" ở góc trên, bên trái để có một phiếu hoàn toàn trống).


blank


F. Điền hoặc chọn các ô chính, đánh số từ 1 đến 4 (mầu đỏ) trong hình trên đây. Công dụng của các ô này như sau:


1. Category. Video này bắt buộc phải thuộc về một danh mục dành cho video. Xin bấm vào ô trước tên danh mục Video cho có dấu check. (Bắt buộc)


2. Title. Điền tiêu đề của video này. (Bắt buộc).


3. Description. Chèn video file vào ô này.


blank


o Bấm vào biểu tượng video (Inser/editt embedded media) để chèn video file vào ô. Khung sau đây hiện ra.


blank


o Bấm vào biểu tượng cuối ô File/URL. Khung sau đây sẽ hiện ra.


blank


o Bấm nút "Add". Bạn sẽ thấy các file trong computer của bạn. Tìm file video và bấm vào tên file, rồi bấm nút "Open".


blank


o Khung Upload hiện trở lại với tên file sẵn sàng để gởi lên web server.


blank


o Bấm nút "Upload". File sẽ được chuyển lên server. Lưu ý: file video rất lớn, bạn cần chờ một thời gian. Khi hoàn tất bạn sẽ thấy thông báo “All files have been uploaded”. Bấm nút OK.


blank


o Khung upload hiện trở lại tương tự như sau.


blank


o Bấm nút "Close this window".


blank


Một bảng thông báo hiện ra yêu cầu bạn xác nhận muốn ra khỏi chương trình upload. Bấm nút "Yes".


Bạn sẽ trở lại Resource và thấy file video đã được upload. Bấm vào file video rồi bấm nút "Insert" ở góc dưới, bên phải.


blank


Bạn sẽ trở lại bảng Insert/edit embedded media. Bây giờ, ô File/URL đã được điền đường dẫn của file video, tương tự như sau.


blank


Kích thước (Dimension) trong khung mầu xanh (trong hình) là kích thước nền màn hình video. Đó không phải là kích thước hình video. Bạn có thể thay đổi kích thước nền theo ý muốn.


o Bấm nút "Insert", bạn sẽ trở lại phiếu dữ liệu của video này. Trong ô Description đã có biểu tượng video file (mầu vàng nhạt).


4. Thumnail Image. Bạn sẽ điền đường dẫn đến hình thumbnail của video. Sau đây là cách tạo hình thumbnail rồi điền vào ô này.


Bấm nút "Browser" cuối ô. Bạn sẽ vào nơi chứa video file (vừa mới upload) lên server.


blank


o Bấm vào tên file video bạn mới upload. Góc dưới bên trái bạn sẽ thấy button "Media Tools".


blank


Bấm vào ô Create thumbail image. Rồi, bấm nút "OK". Chương trình sẽ tạo một file hình thumbnail và đặt trong folder chung với file video, tương tự như sau. Tên file hình thumbnail giống tên video file, chỉ khác là có thêm chữ "thumbnail" cho dễ nhận biết.


blank


Bấm vào tên file hình thumbnail. Hình này sẽ hiện ở góc dưới, bên trái để bạn kiểm soát. Sau đó, bấm nút "Insert" ở góc dưới, bên phải. Đường dẫn file hình này sẽ được điền vào ô Thumbnail Image


5. Author. Điền tác giả video này hoặc tác giả bài hát.


6. Brief. Điền tóm tắt nội dung video này (không bắt buộc, chỉ dùng với audio file).


7. Audio Present. Điền tên người hát, đọc, diễn bài này (không bắt buộc, chỉ dùng với audio file).


Sau khi điền các ô trên, phiếu dữ liệu sẽ tương tự như sau.


blank


8. Ordinal. Ô này dùng để đổi thứ tự ưu tiên các video trong danh sách. Video có số thứ tự nhỏ nhất sẽ hiện ở đầu danh sách.


9. Hot News. Nếu đánh dấu check, video này sẽ hiện ở đầu danh sách và hiện trong khung "Hot Video".


G. Bấm nút "Add" ở đầu trang hoặc cuối trang. Thông báo "Data Added Successfully" sẽ hiện ra ở góc trên, bên trái.


H. Vào website để kiểm soát xem video đã hiện ra trong danh mục Video chưa. Bạn có thể cần phải bấm nút refresh của web browser để cập nhật trang web.


blank


I. Bấm vào tên của Video để xem trang chi tiết và xem thử video.


blank


Nếu muốn màn hình video vào giữa trang, bạn hãy trở lại phiếu dữ liệu của video này.


blank


o Bấm vào biểu tượng video (mầu vàng nhạt) trong ô Description.


o Bấm vào biểu tượng đoạn văn canh giữa.


o Bấm nút "Update". Thông báo "Update Successful!" sẽ hiện ra ở góc trên, bên trái.


Kiểm soát lại trang web chi tiết của video này (bạn cần phải bấm nút refresh của web browser để cập nhật trang web. Trang video chi tiết sẽ tương tự như sau. Bây giờ màn hình của video clip đã được đưa vào giữa.


blank


Bạn đã hoàn tất thêm một video vào website

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)