20. Tắt, Mở và chỉnh sửa các khung đặc biệt

03 Tháng Sáu 20157:26 CH(Xem: 9692)
20. Tắt, Mở và chỉnh sửa các khung đặc biệt
53Vote
41Vote
30Vote
20Vote
10Vote
4.84
pdf-icon2 (Xem file PDF)

Hãy xem một trang web với khá đầy đủ các khung đặc biệt ở cột trái và cột phải như sau. Bạn có thể tắt những khung không cần dùng với website của bạn.


blank


Các khung này gồm 2 loại tùy theo thông tin nào được hiển thị trong đó.

 • Khung dành cho các chức năng đặc biệt.
 • Khung dùng để hiển thị những nội dung chọn lựa. Vì kích thước nhỏ hẹp của các khung này, bạn chỉ nên cho hiện hình thumbnail và tiêu đề.
A. Loại khung hiển thị chức năng đặc biệt

  Trong thí dụ này, các khung chức năng nằm bên cột trái. Các khung này có thể dời qua cột phải hay vào giữa tùy ý bạn. Bạn có thể dời đổi các khung này lên trên hoặc xuống dưới. Những chức năng này như sau:

  1. Khung “Thăm dò ý kiến”. Website có thể thăm dò ý kiến độc giả về một vấn đề thời sự, về một đề tài xã hội, hoặc đánh giá về nội dung của website hiện nay. Bạn có thể tạo một câu hỏi và cho độc giả chọn một trong những câu trả lời. Thăm dò ý kiến kiểu này chỉ có giá trị tương đối.

  Nếu website không cần khung này, bạn có thể tắt đi.

  2.
  Khung “Ghi danh nhận bản tin điện tử”. Việc ghi danh rất giản dị, nhanh chóng. Độc giả muốn nhận bản tin chỉ việc điền địa chỉ email, check vào ô “I agree to subscriber's agreement and terms of use.” rồi bấm nút “Submit Email”. Program không kiểm soát xem email có thực hay không và cũng không đòi hỏi độc giả xác nhận bằng email. Trong Control Panel cũng không có chức năng tự động rút tên độc giả khỏi danh sách gởi bản tin khi có yêu cầu. Việc này người admin phải tự làm lấy.

  Nếu website không cần khung này, bạn có thể tắt đi.

  3.
  Khung “Thống kê số khách vào site”. Khung này cho biết số lượng khách đã vào website từ lúc bắt đầu dựng website này cho đến nay. Khung này cũng cho biết số khách đang đọc online ngay giờ phút này, trong đó có bao nhiêu người là thành viên.

  Nếu website không cần khung này, bạn có thể tắt đi.


  Cách tắt và mở các khung chức năng

  Trước tiên, bạn phải biết những khung này đang (hoặc sẽ) hiện ra ở trang web của category nào. Website của bạn cho phép mỗi danh mục có thể có cách trình bày khác nhau. Nói cách khác, bạn có thể cho những khung này hiện trong một số trang web của danh mục này nhưng không hiện trên các trang của danh mục khác. Do đó, bạn phải vào sửa đổi dữ liệu của danh mục liên quan.

  1. Vào Control Panel. Vào Website Manager trên Top Menu và chọn “Categories” trong bảng.

  2. Chọn đúng site ngôn ngữ.

  3. Tìm đến category bạn muốn chỉnh sửa. Lưu ý: phải chọn danh mục chính chứ không phải loại link category. Giả sử muốn tắt mở các khung này ở trang Home, bạn hãy tìm đến category “Homepage” thuộc về Left Menu.

  4. Bấm tên category để mở phiếu dữ liệu.

  5. Tìm đến phần “Page Interface” trong phiếu dữ liệu.

  6. Bấm nút “Edit page layout”.

   blank


   Tìm đến phần “Left Column”. Bạn sẽ thấy các chức năng này.

   • UC_Poll là chức năng “Thăm dò ý kiến”.
   • UC_Email_Register là chức năng “Ghi danh nhận bản tin điện tử”.
   • UC_WebsiteStatistic là chức năng “Thống kê số khách vào site”.


   Phía trước mỗi chức năng có một check box. Muốn tắt hay mở, bạn hãy bấm vào check box để tắt hay mở dấu check.

   Sau khi tắt mở những chức năng cần thiết, bạn hãy bấm nút “Save”.

   Khi trở về phiếu dữ liệu của category, bạn hãy bấm nút “Update”.

   Vào website kiểm soát xem trang web đã thay đổi đúng ý muốn của bạn chưa.

    

   B. Loại khung hiển thị nội dung

   Trong thí dụ này, các khung nội dung hầu hết nằm bên cột phải. Các khung này có thể dời qua cột trái hay vào giữa. Bạn có thể dời đổi các khung này lên trên hoặc xuống dưới theo ý muốn. Các khung này thường dùng để hiển thị một số nội dung như sau.

   1. HOT VIDEO

   Khung này sẽ cho hiện một video trong website. Mặc định là video được đánh dấu “Hot News”. Bạn có thể chọn loại ưu tiên như sau:

   • video được đánh dấu là “Hot News” trong phiếu dữ liệu. Nếu có nhiều video cùng đánh dấu là “Hot News” thì video mới hơn sẽ có ưu tiên hơn.
   • video theo thứ tự ABC của tiêu đề. Video có tiêu đề vần A sẽ có ưu tiên hơn các video B, v.v…
   • video mới đưa lên site.
   • video nhiều người xem nhất.
   • video được cho điểm cao nhất.

   Bạn có thể chọn ưu tiên ngược: nghĩa là video cũ nhất, ít người xem nhất, được cho điểm thấp nhất…

   Tiêu đề khung, bạn có thể đặt tên theo ý muốn hoặc dùng chính tiêu đề video làm tiêu đề khung chứ không nhất thiết phải dùng “HOT VIDEO”.

   2. HOT SLIDE SHOW

   Khung này sẽ cho hiện một slide show trong website. Mặc định là slide show được đánh dấu “Hot News”. Bạn có thể chọn loại ưu tiên như sau:

   • slide show được đánh dấu là “Hot News” trong phiếu dữ liệu. Nếu có nhiều slide show cùng đánh dấu là “Hot News” thì slide show mới hơn sẽ có ưu tiên hơn.
   • slide show theo thứ tự ABC của tiêu đề. Video có tiêu đề vần A sẽ có ưu tiên hơn các video B, v.v…
   • slide show mới đưa lên site.
   • slide show nhiều người xem nhất.
   • slide show được cho điểm cao nhất.

   Bạn có thể chọn ưu tiên ngược: nghĩa là video cũ nhất, ít người xem nhất, được cho điểm thấp nhất…

   Tiêu đề khung, bạn có thể đặt tên theo ý muốn hoặc dùng chính tiêu đề slide show làm tiêu đề khung chứ không nhất thiết phải dùng “HOT SLIDE SHOW”.

   3. HOT NEWS

   Khung này dùng để hiển thị một số tin/bài thuộc loại nội dung “news” bất kể thuộc danh mục nào, miễn thuộc loại tin tức, bài vở. Bạn cũng có thể quyết định chỉ hiển thị tin/bài của một danh mục (category) mà thôi.

   Loại khung này có thể đặt thêm ở những vị trí khác nếu bạn chọn lựa một kiểu trình bày trang có thêm những vị trí này. Hình thí dụ ở đầu bài cho thấy ở giữa trang web có 2 khung giới thiệu bài trong các danh mục “ENVIRONMENT” và “GLOBAL WARMING”.

   Bạn có thể chọn những tin/bài hiện trong khung này theo ưu tiên :

   • những tin/bài được đánh dấu là “Hot News” trong phiếu dữ liệu. Nếu có nhiều tin/bài cùng đánh dấu là “Hot News” thì tin/bài mới hơn sẽ có ưu tiên hơn.
   • những tin/bài theo thứ tự ABC của tiêu đề. Tin/bài có tiêu đề vần A sẽ có ưu tiên hơn các video B, v.v…
   • những tin/bài mới đưa lên site.
   • những tin/bài nhiều người xem nhất.
   • những tin/bài được cho điểm cao nhất.

   Bạn có thể chọn ưu tiên ngược: nghĩa là tin/bài cũ nhất, ít người xem nhất, được cho điểm thấp nhất…

   Cách hiển thị trong khung này có thêm nhiều chọn lựa khác nữa.

   • Có thể chọn kiểu hiển thị tĩnh (“Normal”) hoặc động (“Scroll”). Nếu chọn kiểu “Scroll” thì khung này sẽ hiện lên vài tiêu đề. Sau vài giây, 1 tiêu đề mới sẽ chạy lên và 1 tiêu để cũ mất đi.
   • Bạn có thể chọn số lượng tin/bài hiển thị trong khung.
   • Có nhiều cách trình bày nhưng bạn chỉ nên chọn cách trình bày mặc định là “List”. Những cách khác chỉ thích hơp cho những khung rộng lớn.
   • Bạn có thể chọn số cột nhưng chỉ nên chọn số cột mặc định là “1”. Số cột nhiều hơn chỉ thích hợp cho những khung rất rộng.
   • Có thể chọn tin/bài của một danh mục nhất định. Khi đó phải chọn “News Box” trong ô “Select a control”.

    

   Cách tắt và mở các khung nội dung

   Trước tiên, bạn phải biết những khung này đang (hoặc sẽ) hiện ra ở trang web của category nào. Website của quý vị cho phép dùng cách trình bày khác nhau cho mỗi danh mục. Nói cách khác, bạn có thể cho những khung này hiện trong một số trang web của danh mục này nhưng không hiện trên các trang của danh mục khác. Do đó, bạn phải vào sửa đổi dữ liệu của danh mục liên quan.

   1. Vào Control Panel. Vào Website Manager trên Top Menu và chọn “Categories” trong bảng.

   2. Chọn đúng site ngôn ngữ.

   3. Tìm đến category bạn muốn chỉnh sửa. Lưu ý: phải chọn danh mục chính chứ không phải loại link category. Giả sử muốn tắt mở các khung này ở trang Home, bạn hãy tìm đến category “Homepage” thuộc về Left Menu.

   4. Bấm tên category để mở phiếu dữ liệu.

   5. Tìm đến phần “Page Interface” trong phiếu dữ liệu.

   6. Bấm nút “Edit page layout”.


   blank

   Bạn sẽ thấy có hai ô ở phần giữa trang. Trong thí dụ này, bạn không cần để ý đến hai ô đó. Hãy tìm đến phần “Right Column”. Bạn sẽ thấy các ô.

   • UC_HotVideo dành cho khung “HOT VIDEO”.
   • UC_HotSlideShow dành cho khung “HOT SLIDE SHOW”.
   • UC_HotNews dành cho khung “HOT NEWS”.

   Phía trước mỗi ô có một check box. Muốn tắt hay mở, bạn hãy bấm vào check box để tắt hay mở dấu check.

   Sau khi tắt mở những khung cần thiết, bạn hãy bấm nút “Save”.

   Khi trở về phiếu dữ liệu của category, bạn hãy bấm nút “Update”.

   Vào website kiểm soát xem trang web đã thay đổi đúng ý muốn của bạn chưa.

    

   Chỉnh sửa cách hiển thị trong khung “Hot Video” và “Hot Slide Show”

   Nếu website cho hiện những khung nội dung, bạn có thể chỉnh sửa để nội dung hiện ra theo ý muốn.

   Trước tiên, bạn phải biết những khung này đang (hoặc sẽ) hiện ra ở trang web của category nào vì bạn sẽ sửa đổi dữ liệu của danh mục liên quan.

   1. Vào Control Panel. Vào Website Manager trên Top Menu và chọn “Categories” trong bảng.

   2. Chọn đúng site ngôn ngữ.

   3. Tìm đến category bạn muốn chỉnh sửa. Lưu ý: phải chọn danh mục chính chứ không phải loại link category. Giả sử muốn chỉnh sửa các khung này ở trang Home, bạn hãy tìm đến category “Homepage” thuộc về Left Menu.

   4. Bấm tên category để mở phiếu dữ liệu.

   5. Tìm đến phần “Page Interface” trong phiếu dữ liệu.

   6. Bấm nút “Edit page layout”.


   blank


   Hãy tìm đến phần “Right Column”. Bạn sẽ thấy các ô “UC_HotVideo”, “UC_HotSlideShow”.


   7. Bấm vào một ô, thí dụ “UC_HotVideo”. Bạn sẽ thấy ô này sẽ có nền mầu cam và có 4 nút trong đó.

    blank

    Công dụng các nút:


    • “Up” để dời khung này lên trên. Mỗi lần bấm nút, khung sẽ lên 1 dòng.
    • “Down” để dời khung này xuống dưới. Mỗi lần bấm nút, khung sẽ xuống 1 dòng.
    • “Delete” để xóa bỏ khung này. Bạn không nên xóa mà chỉ nên tắt.
    • “Edit” để chỉnh sửa cách hiển thị trong khung.
    8. Bấm nút “Edit”. Một màn hình nhỏ sẽ hiện ra.

     blank


     9. Xin đừng thay đổi gì ở phần phía trên. Hãy chú ý đến phần đánh dấu bằng khung mầu xanh.

     10. Điền tiêu đề khung vào ô “Box Title”, nếu muốn. Nếu không điền, khung này sẽ hiện tiêu đề của video. Trường hợp slide show cũng vậy.


     11. Trong ô “Sorted by”, bạn hãy chọn một trong những ưu tiên.


     • “Marked as Hot”: video được đánh dấu “Hot News”.
     • “Title”: video theo thứ tự ABC của tiêu đề.
     • “Date posted”: video mới nhất.
     • “View count”: video nhiều người xem nhất.
     • “Rating”: video được cho điểm cao nhất.

     12. Trong ô “Order”, bạn hãy chọn một trong hai loại thứ tự.


     • “Ascending”: từ nhỏ đến lớn.
     • “Descending”: thứ tự ngược lại.

     13. Bấm nút “OK” sau khi chỉnh sửa. Bạn sẽ trở lại màn hình Page Layout.


     14. Bấm nút “Save”. Bạn sẽ trở lại phiếu dữ liệu của category.


     15. Bấm nút “Update” của phiếu dữ liệu.


     16. Vào website kiểm soát xem trang web đã thay đổi đúng ý muốn của bạn chưa.


      


     Chỉnh sửa cách hiển thị trong khung “Hot News”

     Trước tiên, bạn phải biết những khung này đang (hoặc sẽ) hiện ra ở trang web của category nào vì bạn sẽ sửa đổi dữ liệu của danh mục liên quan.

     1. Vào Control Panel. Vào Website Manager trên Top Menu và chọn “Categories” trong bảng.

     2. Chọn đúng site ngôn ngữ.

     3. Tìm đến category muốn chỉnh sửa. Lưu ý: phải chọn danh mục chính chứ không phải loại link category. Giả sử muốn chỉnh sửa khung này ở trang Home, bạn hãy tìm đến category “Homepage” thuộc về Left Menu.

     4. Bấm tên category để mở phiếu dữ liệu.

     5. Tìm đến phần “Page Interface” trong phiếu dữ liệu.

     6. Bấm nút “Edit page layout”.


     blank


      Hãy tìm đến phần “Right Column”. Bạn sẽ thấy ô “UC_HotNews”.


      7. Bấm “UC_HotNews”. Bạn thấy ô này sẽ có nền mầu cam và có 4 nút trong đó.

       blank


       8. Bấm nút “Edit”. Một màn hình với rất nhiều chọn lựa sẽ hiện ra.

        blank


        9. Xin đừng thay đổi gì ở phần phía trên. Hãy chú ý đến phần đánh dấu bằng khung mầu xanh.

        10. Điền tiêu đề khung vào ô “Box Title”, nếu muốn. Nếu không điền, khung này sẽ hiện tiêu đề là “HOT TOPICS”.


        11. Ô “Content of categories to be displayed”. Ô này bạn sẽ chọn loại nội dung. Trong thí dụ này, xin chọn “News”.


        LƯU Ý: Bạn không thể chọn một category nhất định mà phải chọn loại nội dung (Content Type) vì ở đầu màn hình, chúng ta muốn giữ nguyên “- - Hot Box” làm chức năng (control) cho khung này. Chức năng “- - Hot Box” sẽ hiển thị những tin/bài mới nhất, bất kể thuộc category nào, của một loại nội dung. Thí dụ: Loại nội dung “News” (xin hiểu theo nghĩa rộng, nghĩa là các bài viết, tin tức…) bao gồm các category như “Writings”, “Articles”, “News”, v.v.

        12. Ô “Box Style”. Bạn có thể chọn cách bình thường: “Normal”, hoặc cho các tiêu đề chạy lên: “Scroll”.

        13. Ô “Number of items”. Bạn có thể chọn số lượng tin/bài hiển thị trong khung.

        14. Ô “Sorted by”. Bạn hãy chọn một trong những ưu tiên, như trường hợp của Hot Video.

        15. Ô “Order”. Bạn hãy chọn một trong hai loại thứ tự.

        • “Ascending”: từ nhỏ đến lớn.
        • “Descending”: thứ tự ngược lại.

        16. Ô “Display Style”. Bạn hãy chọn “List”. Những chọn lựa khác chỉ phù hợp với những khung rộng lớn.

        17. Ô “Number of columns displayed”. Bạn hãy chọn “1”, nghĩa là 1 cột. Số cột nhiều hơn chỉ thích hợp cho những khung rộng lớn.

        18. Ô “Thumbnail Size”. Bạn có thể chọn “Normal”, “Small”, hoặc “Tiny”.

        19. Bấm nút “OK” sau khi chỉnh sửa. Bạn sẽ trở lại màn hình Page Layout.

        20. Bấm nút “Save”. Bạn sẽ trở lại phiếu dữ liệu của category.

        21. Bấm nút “Update” của phiếu dữ liệu.

        22. Vào website kiểm soát xem trang web đã thay đổi đúng ý muốn của bạn chưa.


        Làm thế nào hiển thị bài của một category trong khung “Hot News”?

        Trong bài trước, chúng ta đã chỉnh sửa cách hiển thị trong khung “Hot News”. Vì muốn cho bài hướng dẫn bớt phức tạp, chúng tôi đã khuyên bạn hãy giữ nguyên “- - Hot Box” làm chức năng (control) của khung này. Do đó, khung này sẽ hiển thị tin/bài thuộc một loại nội dung (nghĩa là bao gồm nhiều category có cùng một loại nội dung, đó là bài viết hoặc tin tức).

        Bây giờ, chúng ta sẽ chỉnh sửa cho khung này chỉ hiển thị các tin/bài của một category nhất định, đó là category “Writings”. Chúng ta chỉ việc chọn chức năng “—News Box” làm chức năng (control) của khung này.

        Muốn vậy, bạn sẽ làm những bước tương tự như vừa rồi (Chỉnh sửa cách hiển thị trong khung “Hot News”).

        1. Vào Control Panel. Vào Website Manager trên Top Menu và chọn “Categories” trong bảng.

        2. Chọn đúng site ngôn ngữ.

        3. Tìm đến category muốn chỉnh sửa. Lưu ý: phải chọn danh mục chính chứ không phải loại link category. Giả sử muốn chỉnh sửa khung này ở trang Home, bạn hãy tìm đến category “Homepage” thuộc về Left Menu.

        4. Bấm tên category để mở phiếu dữ liệu.

        5. Tìm đến phần “Page Interface” trong phiếu dữ liệu.

        6. Bấm nút “Edit page layout”.


        blank


        Hãy tìm đến phần “Right Column”. Bạn sẽ thấy ô “UC_HotNews”.


        7. Bấm “UC_HotNews”. Bạn thấy ô này sẽ có nền mầu cam và có 4 nút trong đó.

         blank


         8. Bấm nút “Edit”. Một màn hình với rất nhiều chọn lựa sẽ hiện ra.


         9. Lần này, hãy chú ý đến ô trên cùng đó là ô “Select a control”. Chúng ta sẽ chọn một chức năng khác (còn gọi là “module” trong program).

          blank


          10. Bấm vào ô và chọn “News Box” trong bảng.


          LƯU Ý: Trong bảng có nhiều chức năng. Bạn nên chọn trong số các chức năng của nhóm liên quan đến “Box”. Tuy nhiên trong trường hợp của khung này bạn chỉ nên chọn hoặc “Hot Box” hoặc “Hot News”.

          11. Điền tiêu đề khung vào ô “Box Title”, nếu muốn. Nếu không điền, tiêu đề của khung sẽ là tên của category mà bạn chọn trong ô dưới.


          blank

          12. Ô “Content of categories to be displayed”. Bạn muốn hiện bài vở của category nào thì chọn category đó cho ô này. Trong thí dụ này, xin chọn “Writings”.

          13. Ô “Box Style”. Bạn có thể chọn cách bình thường: “Normal”, hoặc cho các tiêu để chạy lên: “Scroll”.

          14. Ô “Number of items”. Bạn có thể chọn số lượng tin/bài hiển thị trong khung.

          15. Ô “Sorted by”. Bạn hãy chọn một trong những ưu tiên, như trường hợp của Hot Video.

          16. Ô “Order”. Bạn hãy chọn một trong hai loại thứ tự.

          • “Ascending”: từ nhỏ đến lớn.
          • “Descending”: thứ tự ngược lại.

          17. Ô “Display Style”. Bạn hãy chọn “List”. Những chọn lựa khác chỉ phù hợp với những khung rộng lớn.

          18. Ô “Number of columns displayed”. Bạn hãy chọn “1”, nghĩ là 1 cột. Số cột nhiều hơn chỉ thích hợp cho những khung rộng lớn.

          19. Ô “Thumbnail Size”. Bạn có thể chọn “Normal”, “Small”, hoặc “Tiny”.

          20. Bấm nút “OK” sau khi chỉnh sửa. Bạn sẽ trở lại màn hình Page Layout.

          21. Bấm nút “Save”. Bạn sẽ trở lại phiếu dữ liệu của category.

          22. Bấm nút “Update” của phiếu dữ liệu.

          23. Vào website kiểm soát xem trang web đã thay đổi đúng ý muốn của bạn chưa.

          Bạn đã hoàn tất bài 21: Tắt, mở và chỉnh sửa các khung đặc biệt.

          Gửi ý kiến của bạn
          Tên của bạn
          Email của bạn
          )