22. Thiết lập kích thước mặc định hình ảnh

03 Tháng Sáu 20157:50 CH(Xem: 14114)
22. Thiết lập kích thước mặc định hình ảnh
55Vote
42Vote
30Vote
24Vote
10Vote
3.711
pdf-icon2 (Xem file PDF)

Như bạn đã biết, bạn không cần phải chỉnh sửa hình cho đúng kích thước trước khi đưa hình lên website. Program quản lý website (tức Control Panel) có sẵn công cụ thu nhỏ hoặc phóng lớn hình cho phù hợp với kích thước đã ấn định sẵn nghĩa là kích thước mặc định. Bạn có thể thay đổi những kích thước này, nếu cần thiết.

Muốn sửa kích thước mặc định, bạn làm như sau.

   1.      Vào Control Panel. Vào “System Tools” trên Top Menu và chọn “Website Configuration” trong bảng.

blank

   2.      Bấm vào “Image Setting” bên cột trái. Bên phải sẽ hiện ra các kích thước mặc định hiện tại của hình thumbnail và hình chèn vào bài (regular image). 

blank

   3.      Nơi mục “Size of Thumnail Image”, sửa kích thước mặc định của hình thumbnail theo ý muốn. 

   4.      Nơi mục “Size of Regular Image”, sửa kích thước mặc định của hình chèn vào tin/bài. 

   5.      Nơi mục “Size of Large Image”, sửa kích thước mặc định của hình lớn. Hình lớn này sẽ hiện ra khi người xem bấm vào hình mà bạn chèn vào tin/bài. 

   6.      Nơi mục “Image Resize Rule”, bạn hãy chọn 1 trong 4 cách thu nhỏ hình.
Xem bảng sau đây để thấy kết quả của 4 cách thu nhỏ hình.

blank

 • White Fill (Tô nền trắng). Hình sẽ được thu nhỏ cho đến khi một chiều bằng kích thước ấn định và chiều còn lại nhỏ hơn kích thước ấn định. Phần nhỏ hơn sẽ được tô mầu trắng cho vừa kích thước ấn định.
   
 • Resize & Crop (Xén ảnh). Hình sẽ được thu nhỏ cho đến khi một chiều bằng kích thước ấn định và chiều còn lại lớn hơn kích thước ấn định. Phẩn dư ra sẽ được xén bớt cho vừa với kích thước ấn định.
   
 • Distort Image (Bóp méo ảnh). Hình sẽ được thu nhỏ cả 2 chiều cho cho vừa với kích thước ấn định. Kết quả là hình sẽ bị bóp méo cho vừa với kích thước ấn định.
   
 • Resize by one side (Thu nhỏ một chiều). Hình sẽ được thu nhỏ theo chiều bạn muốn cho vừa kích thước ấn định. Kết quả là chiều còn lại có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn kích thước ấn định; nhưng hình luôn cân xứng chứ không bị bóp méo. 
   7.      Nơi mục “Image Quality”, chọn chất lượng ảnh (hình rõ hay mờ) theo ý muốn. Số này càng lớn thì hình càng rõ nhưng dung lượng file cũng lớn hơn.

Ngoài những thiết lập mặc định về việc thu nhỏ hình, bạn cũng có thể thiết lập “hình mặt nạ” (Mask Image) và ấn định cỡ chữ cho chú thích hình.

   8.      Khung “Mask Image Setup” dùng để thiết lập “ảnh mặt nạ” lên các hình bạn chèn vào trong các tin/bài. 

 • Use Mask Image. Check vào ô nếu bạn muốn dùng chức năng vẽ “ảnh mặt nạ” lên hình.
   
 • Mask Image File Path. Điền đường dẫn hình “mặt nạ” vào ô này. Bạn có thể bấm nút “Browse” để upload hình “mặt nạ”. Lưu ý: Bạn nên chuẩn bị hình mặt nạ thuộc định dạng PNG (trong suốt).
   
 • Mask Image Position. Bấm vào ô này và chọn một vị trí trong bảng rải xuống.
   
 • X-Y Coordinates of Mask Image. Toạ độ khởi điểm hình mặt nạ.
   
   9.      Khung “Image Caption Setup” dùng để thiết lập dạng chữ , cỡ chữ và mầu chữ của chú thích hình. Lưu ý: Chú thích hình được tạo dưới dạng hình ảnh và trở thành một phần của hình ảnh. 
 • Font Face. Điền tên phông chữ (font) vào ô này. Xin điền chính xác tên “phông” chữ.
   
 • Font Size. Điền cỡ chữ vào ô này.
   
 • Font Color. Điền mã số mầu chữ vào ô này. Mã số mầu gồm có dấu “#” và 6 chữ số (dạng hexadecimal).
   10.  Bấm nút “Update” để lưu các thiết lập bạn vừa làm. 

LƯU Ý: Trong phần thiết lập kích thước mặc định hình ảnh, chúng tôi không nói đến kích thước các hình slide show. Bạn sẽ chọn kích thước hình slide show vào lúc bạn upload hình. 

Đến đây, bạn đã hoàn tất chỉnh sửa các thiết lập mặc định về hình ảnh cho website.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)