21. Công cụ tìm và lọc trong Control Panel

03 Tháng Sáu 20157:41 CH(Xem: 10513)
21. Công cụ tìm và lọc trong Control Panel
54Vote
40Vote
30Vote
21Vote
10Vote
4.45
pdf-icon2 (Xem file PDF)

Trong các bài hướng dẫn quản lý website, chúng tôi không nói đến các công cụ tìm và lọc của Control Panel vì muốn giữ cho bài được ngắn gọn. Bài này sẽ nói về các công cụ tìm và lọc.

Trong Control Panel có một số công cụ giúp bạn tìm được phiếu dữ liệu một cách nhanh chóng. Những công cụ này rất hữu ích khi website của bạn có nhiều dữ liệu.

Trang danh sách là trang bạn thấy đầu tiên mỗi khi chọn một mục để quản lý. Thí dụ: Khi quản lý bài vở, chúng ta vào “Content Manager” rồi chọn “Articles” trong bảng rải xuống. Chúng ta sẽ thấy trang danh sách tương tự như sau:

blank

Danh sách các bài được trình bày theo cột và dòng. Đầu các cột thường có tiêu đề cột. Thí dụ: ID, Title, Posted Date…

2. Công cụ sắp thứ tự

Tiêu đề cột là công cụ sắp thứ tự để giúp bạn dễ tìm bài. Mỗi khi bấm vào tiêu đề cột, danh sách sẽ được sắp thứ tự theo dữ liệu của cột đó. Khi bấm lấn thứ nhì, thứ tự sẽ ngược lại với thứ tự trước đó.
 1. Sắp thứ tự theo ID
  ID là số danh bạ của các phiếu dữ liệu. Số danh bạ này được tự động gán cho phiếu dữ liệu khi mỗi bạn thêm một phiếu dữ liệu vào website, nhờ đó mà Control Panel phân biệt được các phiếu dữ liệu với nhau. Bạn không thể thay đổi số này. Số danh bạ bắt đầu từ số nhỏ nhất và lớn dần khi bạn thêm các tin bài hoặc danh mục vào website. Bạn có thể sắp thứ tự theo ID để tìm một phiếu dữ liệu cũ nhất hoặc mới nhất rất nhanh chóng. Muốn danh sách được sắp thứ tự theo ID từ nhỏ đến lớn, bạn bấm vào tiêu đề cột ID. Khi bấm lần thứ nhì, danh sách sẽ theo thứ tự ID từ lớn xuống nhỏ.

 2. Sắp thứ tự theo tiêu đề bài
  Khi bấm vào tiêu đề cột Title, danh sách sẽ theo vần mẫu tự của tiêu đề bài. Những bài có tiêu đề vần A sẽ ở đầu danh sách, những bài có tiêu đề vần Z sẽ ở cuối. Khi bấm lần thứ nhì, danh sách sẽ theo thứ tự ngược lại.

 3. Sắp thứ tự theo ngày
  Khi bấm vào tiêu đề cột Posted Date, danh sách sẽ theo thứ tự thời gian từ ngày cũ nhất ở trên, ngày mới nhất ở dưới. Khi bấm lấn thứ nhì, danh sách sẽ theo thứ tự ngược lại.

3. Công cụ phân trang

Một danh sách dài sẽ được phân chia thành nhiều trang để hiển thị. Nếu không thấy bài trong trang đầu tiên, bạn có thể xem các trang khác.

blank

Bên trên các tiêu đề cột là những ô vuông nhỏ với số trang. Muốn xem trang nào trong danh sách, bạn bấm vào ô có số tương ứng.

Bạn có thể cho mỗi trang danh sách hiện nhiều hay ít bài hơn. Bấm vào ô Records / Page rồi chọn một số trong bảng rải xuống để danh sách hiện ra mỗi trang với số lượng bài tương ứng.

Về phía bên phải, có một ô để bạn điền số trang mà bạn muốn xem. Điền vào ô Page rồi bấm nút mũi tên để đến thẳng trang đó. Xin nhớ: phải bấm nút mũi tên!

4. Công cụ tìm

Phía trên, bên trái danh sách có công cụ tìm để giúp bạn tìm bài nếu bạn biết một dữ liệu nào đó của bài như: tiêu đề, một nhóm chữ nào đó trong nội dung…

blank

Cách dùng:

1. Bấm vào ô đầu tiên, chọn loại dữ diệu mà bạn dùng để tìm.

2. Bấm vào ô kế tiếp, và chọn cách so sánh.
 • = : so sánh chính xác. Không nên chọn cách này; vì bạn phải điền đầy đủ và chính xác.
 • LIKE: có nhóm chữ như bạn điền trong ô. Nên chọn cách này; vì bạn chỉ cần điền vài chữ.
 • > : có giá trị lớn hơn
 • < : có giá trị nhỏ hơn
 • >= : có giá trị bằng hoặc lớn hơn
 • <= : có giá trị bằng hoặc nhỏ hơn.
3. Điền chữ muốn tìm vào ô cuối; rồi bấm nút “mũi tên”. Nhớ: Bấm nút mũi tên. Nếu không, công cụ tìm sẽ không hoạt động.

Hai nút phía bên trái có công dụng như sau:
blank: Lập lại tìm kiếm vừa rồi.
blank: Bỏ hết dữ liệu tìm kiếm vừa rồi. Danh sách sẽ trở lại đầy đủ như trước khi tìm kiếm.

5. Công cụ lọc

Bên dưới “công cụ tìm” là “công cụ lọc”. Bạn sẽ dùng công cụ này để xem những tin bài thuộc về một danh mục. Bạn cũng dùng công cụ này xem những danh mục thuộc về một danh mục “cha”. Và, bạn cũng dùng công cụ này để xem những phiếu dữ liệu thuộc về một ngôn ngữ.

1.
Lọc theo ngôn ngữ

  Hãy nhớ lại: mỗi khi quản lý website, bạn thường được nhắc nhở “chọn site ngôn ngữ mà bạn muốn quản lý”. Công việc này có nghĩa là bạn lọc ra những phiếu dữ liệu thuộc về site của một ngôn ngữ. Hãy xem 2 hình thí dụ sau đây để thấy danh sách sau khi chọn (hoặc lọc) theo ngôn ngữ. Bạn thấy rằng danh sách chỉ gồm các tin/bài thuộc ngôn ngữ đó. Thêm vào đó, ô danh mục sẽ chỉ có những danh mục trong site ngôn ngữ đó.

  blank
  blank

  2. Lọc tin bài theo danh mục

   Ô kế tiếp dùng để “lọc theo danh mục”. Bấm vào ô này, bạn sẽ thấy một bảng các danh mục. Muốn lọc ra các bài thuộc danh mục nào thì bấm vào danh mục đó. Nhớ bấm nút “Search” bên phải ô này. Danh sách tin bài thuộc danh mục này chỉ hiện ra sau khi bạn bấm nút “Search”.

   3. Lọc các danh mục thuộc về một danh mục “cha”

    Danh mục “cha” là một danh mục hàm chứa nhiều danh mục thuộc về nó. Thí dụ: “Left Menu” là danh mục “cha” của những danh mục hiện ra trong Left Menu. “Top Menu” là danh mục “cha” của những danh mục hiện ra trên Top Menu.

    blank

    Muốn danh sách chỉ hiện những danh mục của Left Menu, bạn hãy chọn dòng “LeftMenu”. Bảng sẽ đóng lại và ô sẽ hiện chữ “LeftMenu”. Nhớ bấm nút “Search” bên phải ô này. Danh sách những danh mục thuộc về Left Menu chỉ hiện ra sau khi bạn bấm nút “Search”.

    Vừa rồi là những công cụ giúp bạn nhanh chóng tìm lại một tin/bài hoặc danh mục trong Control Panel.
    Gửi ý kiến của bạn
    Tên của bạn
    Email của bạn
    )