02. Tạo Banner website

09 Tháng Sáu 201412:47 SA(Xem: 24821)
02. Tạo Banner website
536Vote
478Vote
33Vote
21Vote
16Vote
4.1124
blank (Xem file PDF)

HƯỚNG DẪN TẠO BANNER MỚI CHO WEBSITE.


Khi có một website mới! bạn cần tạo banner để website hấp dẫn với người sử dụng!

Hướng dẫn chi tiết tạo/ thay đổi banner cho website:

Bước 1: Hội nhập trang quản trị.

Thêm cụm từ “/siteadmin” vào sau địa chỉ website tin tức VNVN cms 3.0 để hội nhập trang quản trị ==> Nhập tên truy cập   ==> Nhập mật mã đã ghi danh ==> “Hội Nhập”.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo banner website

Bước 2: Hội Nhập Trang Tổng Quan


Nhập tên truy cập=> Nhập mật mã đã ghi danh => “ Hội Nhập”.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo banner website

Bước 3: Sau khi hội nhập trang tổng quan => Chọn “ Nội Dung” => “ Banner/ Quảng Cao”.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo banner website

Bước 4: Tạo Vị Trí Quảng Cáo:

Các quảng cáo và banner đang sử dụng được hiển thị! Để tạo banner mới trước tiên phải tạo một “Vị trí quảng cáo mới”.


Chọn “ Vị trí quảng cáo” => “ Thêm vị trí quảng cáo”.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo banner website

Bước 5: Thiết lập thông tin cho “Vị trí quảng cáo” mới.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo banner website

1. Tên Vị trí quảng cáo: Nhập trực tiếp tên vị trí quảng cáo vào khung.

2. Kiểu hiển thị: Lựa chọn kiểu hiển thị phù hợp cho Banner !

Sổ danh mục kiểu hiển thị quảng cáo ra, chọn kiểu hiển thị phù hợp cho banner mới. Việc chọn kiểu hiển thị ở bước này sẽ quyết định cho kiểu hiển thị của banner tại layout website.

Trong bài hướng dẫn này chúng ta tạm lựa chọn kiểu hiển thị banner đơn giản theo chiều ngang! (Các kiểu hiển thị còn lại sẽ được hướng dẫn chi tiết vào bài hướng dẫn kế tiếp.)

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo banner website

3. Kích cỡ ảnh:
Chọn kích cỡ Banner/quảng cáo.


Những chú ý khi chọn kích thước cho quảng cáo:

Khi ta đặt kích cỡ chính xác cho vị trí quảng cáo, thì tất cả kích cỡ của ảnh được sử dụng làm banner/ quảng cáo sẽ được điều chỉnh theo kích cỡ đã được cài đặt tại vị trí quảng cáo. Nếu ảnh lớn hơn hoặc nhỏ hơn kích thước đã cài đặt thì hệ thống sẽ tự động điều chỉnh chiều rộng của ảnh theo kích thước đã được cài đặt.

 Nếu chọn 1 trong 2 giá trị của chiều rộng hoặc cao bằng 0, thì kích cỡ tại vị trí này sẽ được tự động theo kích cỡ của ảnh. Tương tự, nếu bạn chọn cả hai giá trị trong ô bằng 0, thì chiều rộng và chiều cao của banner sẽ tự động theo kích thước thật của ảnh được sử dụng.

VD : Kích thước chọn bằng (300 x 250)

Kích thước ảnh được chọn

Kích thước hiển thị trên website

Chú thích

300 x 250

300 x 250

200 x 100

300 x 100

Nhỏ hơn => Scale Width

500 x 500

300 x 500

Lớn hơn => Drop width


Nếu giá trị của ô này là 0 => có nghĩa là kích thước tại vị trí này sẽ được tự động.

VD : Vị trí (300 x 0)

Kích thước ảnh được chọn

Kích thước hiển thị trên website

Chú thích

300 x 250

300 x 250

200 x 100

300 x 100

Nhỏ hơn => Scale Width

500 x 500

300 x 500

Lớn hơn => Drop width


Tương tự nếu giá trị cả hai ô đều bằng 0, thì kích cỡ banner sẽ hiển thị theo kích cỡ của ảnh được tải lên.

VD : Vị trí (0 x 0)

Kích thước ảnh chọn làm banner

Kích thước hiển thị thực tế tại website

300 x 250

300 x 250

200 x 100

200 x 100


  • Chọn kích cỡ ảnh Banner tự động tức ( 0 x 0)
  • Bật kích hoạt để hiển thị vị trí quãng cáo mới tạo.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo banner website

Sau khi thiết lập các tùy chọn cho “Vị Trí Quảng Cáo Mới” ==> chọn “LƯU” để hoàn tất.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo banner website
Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo banner website

Bước 6: Tạo Banner mới.

Chọn thư mục “Banner/ Quảng Cáo” => Chọn “ Tạo Mới”.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo banner website

Bước 7: Thiết lập thông tin hiển thị cho Banner/ Quảng Cáo mới.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo banner website

1. Tiêu đề:
Điền tiêu đề Banner/ Quảng cáo vào khung.


2. Vị tri đặt quảng cáo: Mỗi Banner/ quảng cáo chỉ có thể đặt vào 1 vị trí duy nhất, kích thước của quảng cáo sẽ do kích thước tại vị trí đó quy định.

Sổ danh mục các vị trí quáng cáo => lựa chọn vị trí quảng cáo mới tạo.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo banner website

3. Thứ tự hiển thị:
ô này dùng để xắp xếp thứ tự hiển thị của banner trong trường hợp chọn nhiều banner trong cùng một vị trí. ( Đối với vị trí quảng cáo chỉ dùng một banner thì không cần thay đổi thứ tự hiển thị).


4. Bật hiển thị cho website:

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo banner website

Chọn lưu để hoàn tất các cài đặt cho “ Thông Tin” Banner.


Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo banner website

Bước 8: Tạo Nội Dung (tải ảnh) cho quảng cáo mới.

Kích cỡ ảnh chọn làm "Banner" sẽ được tùy chỉnh theo kích thước điều chỉnh tại “ vị trí Quảng cáo” được chọn! Tuy nhiên đối với các ảnh được chọn làm banner chính tại trang nhà, kích thước ảnh phải khoảng trên 1000px x150 px.

Để thuận tiện trong quá trình tạo banner bạn cần chuẩn bị một ảnh kích cỡ khoảng 1000px x 150px và đưa ảnh vào tài nguyên website.
Xem thêm hướng dẫn đưa ảnh vào tài nguyên tại ==>http://cms.vnvn.com/p102a113/05-dua-anh-len-tai-nguyen

Thực hiện chọn ảnh làm banner:

Chọn mục “Nội Dung”=>Sổ mục Chèn=> Chọn tải ảnh.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo banner website

Chọn ảnh tải lên => chọn “ Thêm” để cập nhật “Nội Dung” banner.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo banner website

Kích cỡ ảnh thường bị thay đổi cần kiểm tra và tùy chỉnh lại kích cỡ ban đầu.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo banner website

Chọn “ Lưu” Ảnh.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo banner website

Bước 9: Tùy Chọn “Nâng Cao” cho Banner.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo banner website

1. Ngày bắt đầu hiển thị:
Chỉ định ngày bắt đầu hiển thị của quảng cáo


Nếu chọn là "Không thiết lập" thì quảng cáo sẽ được hiển thị ngay lập tức.

2. Ngôn ngữ hiện thị: Đối với những website có hai ngôn ngữ trở lên, banner chỉ hiển thị tại trang có ngôn ngữ được cài đặt tại khung này
 
Chọn tất cả ngôn ngữ, banner sẽ hiển thị trên tất cả các trang.

3. Cách hiển thị:
Tùy chọn hiển thị cho banner website.

+ Sử dụng AJAX: Sau khi nội dung trang website được tải xuống hoàn tất ==> banner mới được hiển thị!

+ Hiển thị trực tiếp: Banner sẽ được hiển thị ngay lập tức cùng với nội dung trang website. 


+ Sử dụng IFAME: nội dung banner/ quảng cáo được đưa vào một khung độc lập không bị ảnh hưởng bởi các thay đổi nội dung bên ngoài.

4. Ngày kết thúc hiển thị: Chỉ định ngày kết thúc quảng cáo

Nếu chọn là "Không thiết lập" thì quảng cáo sẽ hiển thị vĩnh viễn (Vô thời hạn)

5. Banner hiển thị trên các trang: tùy chọn tất cả trang hiển thị cho banner.

+ Banner chỉ hiển thị trên trang được cài đặt tại khung này.

==> chọn "Lưu" để hoàn tất.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo banner website

Bước 10: Đưa vị trí quảng cáo vào bố cục website.


Chọn “Bố Cục”=> “ Thêm vị trí quảng cáo”=> “Chọn vị trí quảng cáo chứa Banner”.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo banner website

Vị trí quảng cáo chứ banner được thêm vào bố cục => di chuyển banner đến vị trí thích hợp.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo banner website

Website được cập nhật banner theo kiểu hiệu ứng băng rôn theo chiều dọc.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo banner website

Chúc bạn thành công trong mỗi bài thực hành!

Mời bạn theo dõi hướng dẫn quản trị website VNVN CMS 3.0 http://cms.vnvn.com/p102/huong-dan
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)