A. Chỉnh sửa danh mục

09 Tháng Sáu 201412:47 SA(Xem: 17688)
A. Chỉnh sửa danh mục
512Vote
422Vote
31Vote
22Vote
11Vote
4.138
blank (Xem file PDF)

CHỈNH SỬA DANH MỤC CHO WEBSITE


Bài hướng dẫn trước chúng ta đã cùng thực hành thêm danh mục mới cho website. Để thiết lập các cài đặt chi tiết hơn cho danh mục, mời bạn tiếp tục thực hành chỉnh sửa danh mục website mới tạo của mình.

Các hướng dẫn bên dưới áp dụng cho danh mục thuộc kiểu trang “Nhiều Bài Viết”.

Bước 1: Lựa chọn trang cần chỉnh sửa.

Sau khi hội nhập “Trang Tổng Quan” bạn chọn vào thư mục “Trang” sau đó chọn thư mục cần chỉnh sửa.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chỉnh sữa danh mục

=> Tại danh sách “Thư Mục/Trang” website bạn chọn “Danh Mục/Trang” cần chỉnh sửa.

Để chỉnh sửa có thể chọn trực tiếp vào tên hiển thị của thư mục hoặc chọn biểu tượng chỉnh sửa (bên phải tên thư mục).

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chỉnh sữa danh mục

Bước 2: Chỉnh sửa “Tiêu Đề” của trang.

Sau khi chọn vào thư mục để chỉnh sửa, ban đầu bạn sẽ thấy các cài đặt căn bản thuộc “Tiêu Đề” của thư mục bao gồm :

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chỉnh sữa danh mục

1. Ảnh đại diện cho thư mục: Nhấn trực tiếp vào khung ảnh đại diện và chọn ảnh thay thế ( thao tác giống như tải ảnh đại diện cho thư mục ở bài hướng dẫn trước). Lưu ý kích cỡ ảnh đại diện cho phép là 16x16 hoặc 24x24.

2. Tiêu đề trang: chỉnh sửa trực tiếp tại khung “Tiêu Đề”.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chỉnh sữa danh mục

3. Mô tả ngắn: Đoạn mô tả ngắn sẽ hiển thị bên dưới tên thư mục trên danh sách thư mục của website.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chỉnh sữa danh mục

Để chỉnh sửa đoạn mô tả ngắn bạn chọn chỉnh sửa trực tiếp tại khung “Mô Tả Ngắn”.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chỉnh sữa danh mục

4. Chọn lại kiểu trang cho Thư Mục: Chỉnh sửa kiểu trang cho thư mục( chức năng của từng loại trang vui lòng xem chi tiết tại bài hướng dẫn trước).

Sổ danh mục kiểu trang => chọn kiểu trang cần thay đổi => chọn đổi để hoàn tất thay thế kiểu trang.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chỉnh sữa danh mục

5. Thay đổi nhánh cha: Để chọn nhánh cha ( nhánh chủ) mới cho thư mục cần chỉnh sửa ta sổ danh mục nhánh cha và chọn nhánh cần thay thế theo mục đích sử dụng danh mục của bạn.

VD: Danh mục đang ở vị trí danh mục trên cùng nhánh cha Việt Nam chúng ta chỉnh sửa thành “ Danh mục bên và nhánh cha Việt Nam”.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chỉnh sữa danh mục

6. Thay đổi bố cục: ( xem bài hướng dẫn “ thêm thư mục vào website để biết được kiểu bố cục hợp lý với danh mục của bạn).

7. Bật làm trang nhà: Chọn bật nếu muốn danh mục trở thành trang nhà.

Sau khi thay đổi các hiển thị cần chỉnh sửa chọn lưu để hoàn tất các chỉnh sửa đã thực hiện.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chỉnh sữa danh mục

Bước 2: Chỉnh sửa Hiển Thị của Thư Mục.

Tại mục Hiển Thị của trang bao gồm:

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chỉnh sữa danh mục

1. Kiểu hiển thị danh sách các bài viết: lựa chọn kiểu hiển thị các bài viết thuộc thư mục cần chỉnh sửa.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chỉnh sữa danh mục

- Kiểu "Danh sách" => thích hợp khi hiển thị tin tức ở dạng 1 cột.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chỉnh sữa danh mục

- Kiểu "Ảnh mô tả" => thích hợp khi hiển thị ảnh đại diện lớn và nhiều cột.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chỉnh sữa danh mục

2. Số cột hiển thị nội dung trên trang: tùy chọn.

VD: Chọn số cột hiển thị là 2.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chỉnh sữa danh mục

3. Bật/ tắt hiện danh sách các tin/ bài viết cùng trang với nội dung bài viết đang được xem chi tiết.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chỉnh sữa danh mục

4. Phân trang nội dung tin/ bài viết trên “Danh Mục/ Trang”.

Tùy chọn phân chia nội dung của các bài viết trong trang theo thứ tự hợp lý và dễ theo dõi nhất. Các kiểu phân trang bao gồm:

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chỉnh sữa danh mục

- Không phân trang: chỉ hiển thị 1 trang duy nhất.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chỉnh sữa danh mục

- Phân trang đơn giản: hiển thị nút “Trang sau/ Trang trước” ("next" - "back") để đi tới trang tiếp theo hoặc lùi lại.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chỉnh sữa danh mục

- Phân trang đầy đủ: cho phép hiển thị tổng số trang đang có, nút next/ back, số trang đang xem,..

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chỉnh sữa danh mục

- Cuộn theo trang: khi người dùng cuộn tới cuối trang sẽ tự động nạp thêm tin.

5. Số tin/ bài viết hiển thị trên “Danh Mục (trang)”: tùy chọn.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chỉnh sữa danh mục

6.Thiết lập thứ tự hiển thị các tin trong thư mục.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chỉnh sữa danh mục

7. Tùy chỉnh kích thước ảnh đại diện của các tin hiển thị trên “Thư Mục”.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chỉnh sữa danh mục

8. Bật Hiển Thị tooltips (chú thích) khi đưa chuột vào tiêu đề bài viết.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chỉnh sữa danh mục

9. Sắp Xếp: tùy chỉnh thứ tự hiển thị của các phần thông tin.

Thao tác : Nhấn và giữ chuột để kéo thả sắp xếp thứ tự.

Chọn Bật /Tắt để hiển thị không ẩn các phần của tin.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chỉnh sữa danh mục

Sau khi tùy chọn tất cả các cài đặt cho “Thư Mục” chọn “Lưu” để hoàn tất chỉnh sửa “Hiển Thị”.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chỉnh sữa danh mục

Bước 3: Tùy chỉnh “Chi Tiết” cho “Danh Mục”.

Chọn bật các hiển thị cần thiết cho “Danh mục/trang” => chọn lưu để hoàn thất các thiết lập cho Danh mục.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 chỉnh sữa danh mục

Theo dõi thêm hướng dẫn tạo danh mục website http://cms.vnvn.com/p102a109/03-tao-moi-mot-danh-muc-menu

Chúc các bạn thực hành thành công!


Mời bạn theo dõi hướng dẫn quản trị website VNVN CMS 3.0 http://cms.vnvn.com/p102/huong-dan
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)