I. Tiện ích Đánh Giá Bài Viết

18 Tháng Mười Hai 201411:21 CH(Xem: 12900)
I. Tiện ích Đánh Giá Bài Viết
57Vote
419Vote
34Vote
20Vote
15Vote
3.735
blank (Tải file PDF)


Tiện ích đánh giá bài viết theo thang điểm (vote).

1. Công dụng của tiện ích.


Cho phép người dùng đánh giá chất lượng bài viết theo dạng thang điểm. 
Để tham khảo sự đánh giá chất lượng nội dung website từ phía người dùng, quản trị viên cần cài đặt tiện ích cho phép người dùng đánh giá (chấm điểm) bài viết theo thang điểm từ thấp đến cao. Qua đó có thể nắm bắt được sở thích, sự quan tâm của người dùng khi sử dụng website, đồng thời cũng là tiền đề để xây dựng nội dung website ngày càng tốt và thu hút người xem hơn.

2. Hoạt động của tiện ích.


Sau khi cài đặt tiện ích thành công, ngoài layout website sẽ hiển thị thang điểm để người dùng lựa chọn đánh giá bài viết.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích đánh giá bài viết


3. Trình tự thực hiện cài đặt.


Bước 1: Hội nhập trang quản trị.


Thêm cụm từ “/siteadmin” vào sau địa chỉ website tin tức VNVN cms 3.0 để hội nhập trang quản trị.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích đánh giá bài viết


Bước 2: Hội Nhập Trang Tổng Quan


Nhập tên truy cập => Nhập mật mã đã ghi danh ==> “Hội Nhập”.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích đánh giá bài viết


Bước 3: Cài đặt tiện ích vào website.

Hội nhập trang tổng quan ==> chọn cài đặt ==> tiện ích ==> vào mục tất cả tiện ích và cài đặt “Đánh giá bài viết theo thang điểm-1.0.0”.


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích đánh giá bài viết


Bước 4: Thiết lập Rule đánh giá bài viết.


Sau khi cài đặt thành công tiện ích vào website, tại mục “Bài viết” sẽ hiển thị thêm khung “Đánh giá bài viết” đây là nơi bạn tạo thiết lập hiển thị cho khung đánh giá bài viết.

Chọn mục nội dung ==> Đánh giá bài viết.


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích đánh giá bài viết


==> 
Default Rule: Đây là rule mặc định, cho phép hiển thị khung đánh giá bài viết cho tất cả các trang của website.

Bạn có thể vô hiệu hóa rule này bằng cách tắt hiển thị hoặc chỉnh sửa nó, hoặc tạo một rule mới cho khung đánh giá.


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích đánh giá bài viết


Bước 5:
Tạo Rule (thiết lập) đánh giá bài viết.


Chọn tạo mới ==> thiết lập các cài đặt cho công cụ đánh giá bài viết.


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích đánh giá bài viết

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích đánh giá bài viết


1: Đặt tên cho rule đánh giá bài viết.

2: Vị trí hiển thị: Tùy chọn vị trí (đầu hoặc cuối bài viết) mà khung đánh giá sẽ hiển thị trên website.

3: Thang điểm.

Chọn số thang điểm hiển thị trong khung đánh giá.

4: Tùy chọn thời gian kết thúc đánh giá bài viết sau bao nhiêu ngày từ khi bài viết được đăng.

Nếu chọn giá trị 0 tức không quy định thời gian, bài viết được đánh giá ngay sau khi đăng tải.

5: Thời gian bắt đầu và kết thúc đánh giá bài viết.

Chọn không thiết lập tức không giới hạn thời gian đánh giá bài viết.

6: Kính hoạt.

Kích hoạt: Rule chỉ hoạt động khi bật kích hoạt.

7: Rule được áp dụng cho các trang nào.


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích đánh giá bài viết


8: Rule được áp dụng cho nhóm thành viên nào!


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích đánh giá bài viết


==> Chọn “Lưu” để hoàn tất thiết lập cho rule mới!Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích đánh giá bài viết


Bước 6: Thay đổi vị trí các Rule.


Các rule sẽ được ưu tiên từ trên xuống dưới, một trang được add vào nhiều rule, các thiết lập của rule cao nhất sẽ có hiệu lực cho trang đó!


==> Có thể thay đổi thứ tự ưu tiên cho các rule bằng cách chọn di chuyển Lên/Xuống các rule.Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích đánh giá bài viết


Sau khi cài đặt thành công tiện ích, ngoài layout sẽ hiển thị khung đánh giá bài viết cho người dùng sử dụng.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích đánh giá bài viết


Chúc bạn thực hiện thành công!

Mời bạn theo dõi hướng dẫn quản trị website VNVN CMS 3.0 http://cms.vnvn.com/p102/huong-dan
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)