B. Thêm Audio vào bài viết

09 Tháng Sáu 201412:49 SA(Xem: 13086)
B. Thêm Audio vào bài viết
55Vote
421Vote
31Vote
21Vote
11Vote
429
blank (Xem file PDF)

THÊM AUDIO VÀO BÀI VIẾT


Bước 1: Vào bài viết cần chỉnh sửa.

Sau khi hội nhập vào trang tổng quan => Chọn vào mục “Bài Viết” => chọn bài viết cần chỉnh sửa => chọn trực tiếp vào bài viết hoặc chọn biểu tượng chỉnh sửa bên phải tiêu đề bài viết.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm audio vào bài viết

Bước 2: Thêm Audio theo 2 cách.

Chọn mục Nội Dung bài viết => Để thêm Audio vào bài viết chọn vị trí (1) hoặc (2) theo hình bên dưới.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm audio vào bài viết

Có thể lựa chọn chèn Audio vào bài viết theo 2 cách:

Cách 1. Chọn lệnh “Chèn” (vị trí 1) => Chọn “Video/Audio”.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm audio vào bài viết

(Xem thêm hướng dẫn tải Audio vào tài nguyên website http://cms.vnvn.com/p102a117/a-tai-audio-len-tai-nguyen )

Cách 2: Chọn biểu tượng “Tài Nguyên” ( vị trí 2) => Chọn thư mục “Video/Audio”

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm audio vào bài viết

Bước 3. (Thực hiện cùng trình tự đối với cả hai cách ở trên).

Chọn biểu tượng liên kết với mục “Tài Nguyên” => chọn thư mục lưu trữ “Audio” => Chọn đoạn Audio cần chèn vào bài viết => Chọn “Đồng Ý

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm audio vào bài viết

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm audio vào bài viết

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm audio vào bài viết

Bước 4: Thêm các cài đặt căn bản cho đoạn Audio được thêm vào bài viết.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm audio vào bài viết

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm audio vào bài viết
  1. Mô tả: Thêm mô tả cho đoạn Audio (có thể thêm hoặc không tùy ý).
  2. Loại Media: Chọn “Audio”.
  3. Kích thước: Khích thước hiển thị đoạn Audio trong bài viết.
  4. Tự động chạy: Chọn nếu muốn đoạn audio tự động Play khi mở bài viết (không cần chọn Play trên đoạn Audio).
  5. Lặp lại: Chọn nếu muốn đoạn Audio tự động lặp lại khi vào bài viết.

Bước 5: Chọn Thêm ==> lưu  để hoàn tất quá trình thêm Audio vào bài viết.


Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm audio vào bài viết

Đoạn Audio được đăng tải thành công vào bài viết trên website!

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 thêm audio vào bài viết

Bên trên là những hướng dẫn cơ bản nhất để thêm Audio vào bài viết! Chúc bạn thực hành thành công.

Mời bạn theo dõi hướng dẫn quản trị website VNVN CMS 3.0 http://cms.vnvn.com/p102/huong-dan
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)