03. Tạo Mới Một Danh Mục (Menu)

09 Tháng Sáu 201412:47 SA(Xem: 32976)
03. Tạo Mới Một Danh Mục (Menu)
531Vote
461Vote
312Vote
20Vote
13Vote
4.1107
blank (Xem file PDF)

HƯỚNG DẪN THÊM DANH MỤC CHO WEBSITE

Danh mục được hiểu là trang tổng hợp chứa các nội dung theo cùng một chủ đề chính trên website.

Các danh mục tạo nên cấu trúc của website, khi bạn có một website mới, việc bổ sung các danh mục cần thiết cho website rất quan trọng! Các danh mục được sắp xếp khoa học, theo trình tự hợp lý sẽ giúp website của bạn hấp dẫn và tiện lợi cho người quản trị website rất nhiều.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo danh mục (menu)

1. Tìm hiểu cấu trúc danh sách “Danh mục” (Trang) của website.

Hội nhập trang quản trị.

Thêm cụm từ “/siteadmin” vào sau địa chỉ website tin tức VNVN cms 3.0 để hội nhập trang quản trị.


Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo danh mục (menu)

Hội Nhập Trang Tổng Quan

Nhập tên truy cập=> Nhập mật mã đã ghi danh => “ Hội Nhập”.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo danh mục (menu)

Sau khi hội nhập trang Tổng Quan vào thư mục “ Trang” để xem các danh mục có sẵn.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo danh mục (menu)

Hệ thống danh mục sẵn có trên website sẽ xuất hiện.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo danh mục (menu)

1.1.Bộ lọc danh mục: giúp tìm kiếm và phân loại các danh mục của Website.

Bộ lọc danh mục bao gồm:

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo danh mục (menu)

1.2.Danh sách danh mục ( trang): các danh mục hiển thị tùy thuộc vào chế độ của “Bộ Lọc”.

Vd: Chọn hiển thị các danh mục: danh mục trên cùng- nhánh cha Việt Nam- nhánh con thứ 2.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo danh mục (menu)

1.3.Thay đổi thứ tự các danh mục cùng cấp:

Vd: mục “Trang nhà và Tin Tức cùng là nhánh con cấp 1 nên có thể thay đổi vị trí hiển thị cho nhau!

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo danh mục (menu)

1.4. Chỉnh sửa/ xóa danh mục: Thanh công cụ cho phép chỉnh sửa và xóa danh mục. (Phần chỉnh sửa danh mục sẽ được hướng dẫn riêng).

2. Hướng dẫn thêm Danh Mục mới cho website.

Bước 1: Chọn tạo mới Danh Mục.


Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo danh mục (menu)

Bước 2: Đặt Tên Tiêu Đề/ Mô Tả Ngắn Cho Danh Mục.

Nhập trực tiếp “Tên Danh Mục” và “Mô Tả Ngắn” vào ô trống.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo danh mục (menu)

Bước 3: Cài đặt Kiểu Trang Cho Danh Mục.

Sổ danh mục Kiểu Trang và lựa chọn kiểu trang cho danh mục.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo danh mục (menu)

Các kiểu trang bao gồm:

- Trang trống: là loại trang tuân theo bố cục nhưng không có nội dung. Thường dùng làm trang nhà hoặc các trang tổng hợp nội dung từ nhiều trang khác!

- Trang HTML: Trang này chỉ cần khi người quản trị cần các danh mục có thiết kế đặc biệt bằng công cụ HTML, yêu cầu hiểu rõ về html để sử dụng .

- Trang liên kết:  chứ các liên kết tới một trang khác trong website hoặc các trang khác ngoài website.

- Trang một bài viết: Là loại trang tuân theo bố cục và nội dung ở giữa trang. Thường dùng làm trang "About us", "Contact".

- Trang nhiều bài viết: Là loại trang tuân theo bố cục và có thể map nhiều bài viết vào trang này. Thường dùng làm trang tin tức, sản phẩm, dịch vụ,.....

Chọn trang thích hợp cho danh mục mới của bạn:

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo danh mục (menu)

Bước 4: Chọn Nhánh Cha Cho Danh Mục!

Chọn nhánh chủ để add thư mục mới vào theo vị trí hiển thị và mục đích sử dụng danh mục của người quản trị.

Nhóm danh mục gồm : danh mục trên cùng- danh mục bên- danh mục dưới cùng- danh mục ẩn- danh mục cho di động- danh mục cho máy tính bảng… Và mỗi nhóm danh mục bao gồm nhiều nhánh khác nhau!

Chọn vị trí hiển thị cho danh mục mới => Chọn vào ký hiệu (+) của các danh mục để tìm nhánh cha !

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo danh mục (menu)

Sau khi chọn nhánh cha => chọn bật hiển thị cho danh mục mới!

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo danh mục (menu)

Sau khi chọn đầy đủ các thông tin và cài đặt cho danh mục chọn lưu để hoàn tất!

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo danh mục (menu)

Bước 5: Chọn bố cục cho Danh Mục.

Sau khi lưu các thông tin cho danh mục mới các mục “ Đường dẫn xem trang/ Đặt làm trang nhà/ Bố Cục Trang sẽ hiển thị để được cài đặt.

  • Đường dẫn xem trang.

  • Bố cục trang: bố cục chính là giao diện hiển thị nội dung của trang.

=> Chọn bố cục cho danh mục:

Bố cục danh mục bao gồm: Mẫu chung/ Mẫu trang nhà/ trang nhà English.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo danh mục (menu)

Muốn biết giao diện của mỗi kiểu bố cục trang bạn mở một tab mới để xem sự khác nhau giữa những kiểu bố cục.

Chỉ chuột vào mục “Cài Đặt” =>Chọn chuột phải vào mục “Bố Cục” => chọn “Mở Tab Mới”.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo danh mục (menu)

Giao diện của các bố cục:

=> Mẫu chung.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo danh mục (menu)

=> Mẫu trang nhà.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo danh mục (menu)

=> Mẫu trang nhà English.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo danh mục (menu)

=> Chọn mẫu bố cục thích hợp cho danh mục mới của bạn.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo danh mục (menu)

  • Đặt làm trang nhà: chọn bật/( tắt ) để cài đặt danh mục mới làm trang nhà cho website.

Bước 6: Chọn lưu để hoàn tất tạo “Danh Mục”.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo danh mục (menu)

Danh mục được tạo thành công hiển thị ngoài Layout website.

Hổ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo danh mục (menu)

Bên trên là hướng dẫn cơ bản tạo một “Danh Mục” mới cho website CMS 3.0.

Theo dõi hướng dẫn chỉnh sữa “Danh Mục” tại: http://cms.vnvn.com/p102a110/a-chinh-sua-danh-muc

Chúc bạn thực hiện thành công!

Mời bạn theo dõi hướng dẫn quản trị website VNVN CMS 3.0 http://cms.vnvn.com/p102/huong-dan
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)