S. Tiện ích Liên Kết Website

21 Tháng Giêng 201511:57 CH(Xem: 10119)
S. Tiện ích Liên Kết Website
52Vote
421Vote
30Vote
20Vote
10Vote
4.123
blank (Xem file PDF)


Tiện ích liên kết website.


1. Công dụng của tiện ích: Cho phép tạo trang hoặc khung chứa liên kết đến website khác. Tiện ích giúp website cung cấp nguồn thông tin rộng rãi hơn đến người dùng. Tạo sự thuận tiện, và khoa học cho người dùng tìm kiếm thông tin tương quan ngay trên website của bạn.


2. Cài đặt tiện ích vào website:


Bước 1
: Hội nhập trang quản trị.


Thêm cụm từ “/siteadmin” vào sau địa chỉ website để hội nhập trang quản trị.


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích liên kết website


Nhập tên truy cập => Nhập mật mã đã ghi danh => “Hội Nhập”.


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích liên kết website


Bước 2: Cài đặt tiện ích vào website.


Chọn danh mục “Cài đặt” ==> Chọn “Tiện ích” ==> vào danh sách “Tất cả tiện ích” ==> Tìm kiếm tiện ích “Liên kết Website- 1.0.0” ==> chọn nút “Miễn phí” để cài đặt tiện ích vào website.


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích liên kết website

Bước 3: Tạo danh mục chứa các liên kết.

Sau khi cài đặt thành công tiện ích vào hệ thống website, chúng ta cần tạo một danh mục chứa các địa chỉ liên kết.


Để thực hiện được việc này bạn vào mục “Nội Dung” ==> chọn mục “Liên kết” ==> tiếp tục chọn mục “Danh mục liên kết” ==> nhấn vào nút “Tạo mới”.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích liên kết website


Nhập tên danh mục cần tạo mới và nhấn “Lưu”.


VD: tạo một số thư mục như Báo chí, Ca Nhạc, Xã Hội….


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích liên kết website

Bước 4: Tạo Liên kết tới các website khác.

Chọn lại vào thư mục “Liên kết” ==> Nhấn nút “Tạo mới”.


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích liên kết website

==> Thiết lập các liên kết đến các trang khác bằng cách điền các thông tin của liên kết vào các khung lệnh.

1.Tên của trang web: Điền tên của website muốn liên kết đến.


2. Liên kết tới trang website: Tại khung này bạn dán địa chỉ của website cần liên kết.


3. Khung tùy chọn khi người dùng nhấn vào liên kết: Chọn “Mở của sổ mới đi tới trang web” hoặc “Mở trang web ngay trên cửa sổ hiện tại”.


4. (Tùy chọn) Mô tả: Bạn có thể nhập một đoạn mô tả ngắn cho trang liên kết vào khung này.


5. Danh mục: (Các danh mục này được tạo tại bước 3) Chọn danh mục cho trang web, có thể chọn nhiều danh mục cho một trang liên kết.


6. (Tùy chọn) Địa chỉ một ảnh nhỏ tượng trưng cho trang web.


7. (Tùy chọn) Địa chỉ nguồn cấp tin RSS.


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích liên kết website

Liên kết được tạo thành công:

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích liên kết website

Bước 5: Đưa trang liên kết vừa tạo vào bố cục.


Để trang liên kết hiển thị ngoài layout website bạn cần đưa các trang liên kết vào bố cục của website.


==> Vào mục “Cài đặt” ==> chọn “Bố cục” ==> chọn thêm “Danh sách liên kết” vào vị trí thích hợp của bố cục.


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích liên kết website

==> Điền thông tin hiển thị và tùy chọn trang hiển thị cho trang liên kết.


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích liên kết website

==> Tiếp tục chọn sang cài đặt “Hiển thị” ==> Chọn tên các danh mục liên kết cần thêm vào bố cục.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích liên kết website

1. Chọn các danh mục muốn hiển thị


Để sắp xếp các danh mục ta nhấn vào tên danh mục đó và kéo sang vị trí thích hợp.


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích liên kết website
Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích liên kết website
Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích liên kết website

2. Tùy chọn xắp sếp các liên kết: Tên các liên kết được xắp xếp theo thứ tự “tiêu đề  A-Z”, “Tiêu đề Z-A”, hoặc xắp xếp theo thời gian thêm “Cũ nhất” hay “Mới nhất”.


3. Tùy chọn số cột hiển thị cho liên kết.


4. Tùy chọn các mục muốn hiển thị liên kết trên layout website như: Hình ảnh, Tiêu đề, RSS hay “Mô tả”.


==> Cuối cùng chọn “Lưu” để hoàn tất quá trình cài đặt hiển thị của trang liên kết trên bố cục website.


Bước 6: Kiểm tra hoạt động của tiện ích tại layout website.

Sau khi hoàn tất các bước trên, trang liên kết sẽ hiển thị dưới dạng các danh mục chứa đường link dẫn đến các website khác.


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích liên kết website


Chúc bạn thực hiện thành công!


Mời bạn theo dõi hướng dẫn quản trị website VNVN CMS 3.0 http://cms.vnvn.com/p102/huong-dan
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)