M. Tiện ích Quảng Cáo Trong Bài Viết

29 Tháng Mười Hai 201411:52 CH(Xem: 10458)
M. Tiện ích Quảng Cáo Trong Bài Viết
51Vote
418Vote
33Vote
21Vote
10Vote
3.823
blank (Xem file PDF)


Tiện ích Quảng Cáo Trong Bài Viết

1. Công dụng tiện ích: Tiện ích cho phép chèn các quảng cáo vào nội dung chi tiết của bài viết khi người dùng xem bào viết.


Thông thường khi tạo một bài viết, bạn chỉ có thể thêm ảnh/video vào nội dung, các dạng quảng cáo có hiệu ứng phức tạp sẽ không thể đưa vào bài viết được nếu không cài đặt tiện ích “quảng cáo trong bài viết”.

Lưu ý: Để sử dụng được tiện ích này, bạn cần thự hành tốt việc tạo vị trí quảng cáo - tạo quảng cáo và đưa quảng cáo vào bố cục website.

Theo dõi hướng dẫn chi tiết tại ==> http://cms.vnvn.com/p102a106/02-tao-banner-website


(Xem thêm Hướng dẫn chọn hiệu ứng cho quảng cáo ==>  http://cms.vnvn.com/p102a107/a-chon-hieu-ung-cho-banner ).


2. Trình tự thực hiện cài đặt tiện ích vào wesbite.

Bước 1: Hội nhập trang quản trị.

 

Thêm cụm từ “/siteadmin” vào sau địa chỉ website tin tức VNVN CMS 3.0 để hội nhập trang quản trị ==> Nhập tên truy cập ==> Nhập mật mã đã ghi danh ==> “Hội Nhập”.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích quảng cáo trong bài viết


==> Hội Nhập Trang Tổng Quan.


Nhập tên truy cập => Nhập mật mã đã ghi danh => Chọn “Hội Nhập”.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích quảng cáo trong bài viết


Bước 2: Cài đặt tiện ích vào website.


Vào thư mục cài đặt ==> “Tiện ích” ==> chọn danh sách tất cả tiện ích ==> chọn cài đặt tiện ích “Quảng cáo trong bài viết”.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích quảng cáo trong bài viết


Bước 3: Tạo vị trí quảng cáo (chứa quảng cáo chèn vào bài viết)!


Chọn nội dung ==> vùng quảng cáo ==> Tạo vùng quảng cáo.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích quảng cáo trong bài viết


==> Cài đặt thông tin hiển thị cho vị trí quảng cáo.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích quảng cáo trong bài viết


1: Tên vị trí quảng cáo: Nhập trực tiếp tên vị trí quảng cáo vào khung.


Vd: Chọn tên “Article Detail Adv” cho vị trí quảng cáo mới tạo.


2: Kiểu hiển thị: Lựa chọn kiểu hiển thị phù hợp cho quảng cáo.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích quảng cáo trong bài viết


3. Chọn kích thước hiển thị vị trí quảng cáo mới!

(Một số lưu ý khi chọn kích thước vị trí quảng cáo vui lòng xem lại tại hướng dẫn ==> http://cms.vnvn.com/p102a107/a-chon-hieu-ung-cho-banner

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích quảng cáo trong bài viết


4. Bật kích hoạt cho quảng cáo ==> chọn lưu quảng cáo!

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích quảng cáo trong bài viết


Bước 4: Thêm tiện ích vào khung bài viết tại bố cục!


Để quảng cáo có thể hiện thị vào một bài viết, bạn phải xác định được bài viết đó hiển thị tại kiểu bố cục nào (đối với website được tạo nhiều bố cục). Sau đó cài đặt tiện ích thêm vị trí quảng cáo vào khung chứa bài viết.


==> Vào cài đặt ==> chọn kiểu bố cục chứa bài viết cần thêm quảng cáo ==> chọn thêm tiện ích vào khung “Content” ==> đặt tên cho vị trí quảng cáo.


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích quảng cáo trong bài viết
Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích quảng cáo trong bài viết

==>  Tiếp tục chọn sang tab “Vùng quảng cáo” thiết lập hiển thị cho quảng cáo!

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích quảng cáo trong bài viết


1: Chọn vị trí hiển thị “Quảng Cáo” trong bài viết.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích quảng cáo trong bài viết


2. "Chỉ hiển thị nội dung khi có ít nhất":


Điều kiện hiển thị: Yêu cầu bài viết phải có ít nhất bao nhiêu ký tự thì quảng cáo hiển thị (số ký tự này không bao gồm các mã html).

Nếu bài viết có số ký tự ít hơn số ký tự quy định thì quảng cáo không hiện ra.

Chọ giá trị này bằng 0 => luôn hiển thị quảng cáo trong bài viết.


3. Tùy chọn vùng quảng cáo.

Chọn vị trí quảng cáo bạn đã tạo ở bước 3. Tiện ích sẽ lấy các quảng cáo tại vị trí này để đưa vào bài viết.


==> Chọn lưu hoàn tất cài đặt hiển thị cho quảng cáo trong bài viết.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích quảng cáo trong bài viết


==>  Vị trí quảng cáo được thêm thành công vào khung bài viết tại bố cục.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích quảng cáo trong bài viết


Bước 5: Tạo nội dung cho khung chứa quảng cáo.


Đăng quảng cáo vào vị trí "Article Detail Adv" vừa tạo, quảng cáo sẽ hiển thị trên các bài viết thuộc kiểu bố cục đã cài đặt tiện ích.


Vd: Chọn một quảng cáo bất kỳ và add vào vị trí "Article Detail Adv" (khung chứa này được tạo ở bước 3).


(Xem thêm hướng dẫn tạo banner quảng cáo tại: http://cms.vnvn.com/p102a106/02-tao-banner-website )


Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích quảng cáo trong bài viết
Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích quảng cáo trong bài viết

==> Quảng cáo hiển thị ngoài layout website, bên trong nội dung các bài viết.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tiện ích quảng cáo trong bài viết

Chúc bạn thực hiện thành công!

Mời bạn theo dõi hướng dẫn quản trị website VNVN CMS 3.0 http://cms.vnvn.com/p102/huong-dan
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)