F. Tạo Bài viết mới

03 Tháng Mười Hai 201412:50 SA(Xem: 13936)
F. Tạo Bài viết mới
57Vote
419Vote
34Vote
23Vote
11Vote
3.834
blank (Xem file PDF)

Hướng dẫn tạo bài viết mới website VNVN CMS 3.0

Trong các bài hướng dẫn trước chúng ta đã thực hành chỉnh sửa các bài viết có sẳn trên website VNVN CMS 3.0. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hành tạo một bài viết hoàn toàn mới và chọn hiển thị cho bài viết vào các trang trên website. Mời bạn theo dõi:


Trình tự thực hiện.

Bước 1: Hội nhập trang quản trị.

-->  Thêm “siteadmin” vào địa chỉ website để hội nhập trang quản trị.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo bài viết mới


--> 
Hội nhập trang tổng quan.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo bài viết mới


Bước 2: Tạo mới bài viết.

Sau khi hội nhập trang tổng quan  -->  chọn thư mục bài viết  -->  chọn tạo mới.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo bài viết mới


--> 
Chọn nút “Tạo mới”.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo bài viết mới

 

Bước 3: Tạo thông tin cho bài viết.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo bài viết mới

  1. Tạo tiêu đề bài viết: Nhập trực tiếp tiêu đề cho bài viết vào khung tiều đề.
  2. Thêm ảnh hiển thị cho bài viết. (ảnh này hiển thị tại danh sách bài viết của website)

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo bài viết mới

 

-->  Ảnh hiển thị được thêm thành công.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo bài viết mới

      
3. Nhập đoạn mô tả ngắn vào khung mô tả ngắn.

4. Hiển thị trên các trang: Bài viết chỉ có thể hiển thị trên các trang mà bạn chọn tại khung này:


Bạn có thể nhập trực tiếp tên trang vào khung, hệ thống sẽ tự động hiển thị trang để bạn tùy chọn (hình hướng dẫn).

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo bài viết mới


Hoặc bạn có thế tùy chọn trang hiển thị bằng cách bấm chuột vào nút “+” sau đó chọn trang cần thêm cho bài viết.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo bài viết mới

5. Ngày đăng bài viết.

Sổ khung lịch  -->  chọn ngày đăng cho bài viết.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo bài viết mới


--> 
Chọn thời gian hiển thị cho bài viết tại khung bên cạnh.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo bài viết mới


(Lưu ý: Các bài viết chỉ hiện thị ra bên ngoài nếu ngày tháng đăng bài nhỏ hơn hoặc bằng với ngày tháng hiện tại)


VD: Ta đăng bài và đặt ngày tháng là 2014-02-12 2:46 CH => thì bài viết này sẽ không hiển thị ở bên ngoài cho tới 2 giờ 46 phút ngày 12 tháng 02 năm 2014.

6. Đưa bài viết lên đầu trang.

Các bài viết thông thường được xếp hiển thị theo một tiêu chuẩn nhất định (Ngày tháng, Tiêu đề, Số lần xem, ....)

Khi giá trị này được bật lên thì bài viết này sẽ không tuân theo tiêu chuẩn nói trên nữa mà sẽ luôn hiển thị đầu tiên khi có người xem trang.

Nếu có nhiều bài viết muốn đưa lên đầu thì ta dùng giá trị của ô kế bên để sắp xếp các bài viết theo thứ tự.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo bài viết mới

7. Bật kích hoạt cho bài viết.

Bài viết chỉ có thể hiển thị khi được bật kích hoạt.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo bài viết mới


--> 
Sau khi hoàn tất các thông tin bài viết  -->  Chọn “lưu” thông tin.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo bài viết mới


Bước 4: Thêm nội dung cho bài viết.

4.1. Thêm đoạn text vào bài viết.

Nhập nội dung trực tiếp vào khung bài viết. Sử dụng công cụ chỉnh sửa đoạn text.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo bài viết mới

 

4.2 Thêm ảnh vào bài viết.

Đối với những bài viết chứa hình ảnh-video-Audio, để thuận tiện hơn trong quá trình tạo bài viết, bạn cần đưa chúng vào tài nguyên website trước.

Tham khảo hướng:

Tải hình ảnh vào tài nguyên: http://cms.vnvn.com/p102a113/05-dua-anh-len-tai-nguyen

Tải Audio lên tài nguyên: http://cms.vnvn.com/p102a117/a-tai-audio-len-tai-nguyen

Tải video vào tài nguyên: http://cms.vnvn.com/p102a118/b-tai-video-len-tai-nguyen

Đưa file pdf vào viết: http://cms.vnvn.com/p102a137/c-dua-pdf-len-website


Trình tự thực hiện đưa ảnh vào bài viết:

Bước 1: vào thư mục tài nguyên bằng 2 cách.

Cách 1: Chọn “Chèn”  -->  chọn chèn ảnh (hoặc video/audio)

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo bài viết mới


Cách 2: Chọn biểu tượng tài nguyên trên thanh công cụ chỉnh sửa.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo bài viết mới


Bước 3:
Chọn ảnh từ tài nguyên thêm vào bài viết  -->  chọn “thêm”.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo bài viết mới

 

Hỉnh ảnh được thêm vào bài viết:

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo bài viết mới

 

Để chỉnh sửa hình ảnh trong bài viết ta chọn trực tiếp vào ảnh  -->  chọn công cụ chỉnh sửa hình ảnh hiển thị bên dưới ảnh.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo bài viết mới


Trên thanh công cụ chỉnh sửa bao gồm các lệnh:

+ Chỉnh sửa kích cỡ: Nhỏ- trung bình- lớn- rất lơn- kích thước ban đầu.

+ Chỉnh vị trí ảnh trong bài viết: Trái-giữa-phải.

+ Thêm chứ thích.

+ Chỉnh sửa: Canh lề- thêm chú thích- canh lề ….

+ Xóa ảnh- Xóa liên kết.

 

-->  Sau khi chỉnh sửa hình ảnh  -->  chọn lưu hình ảnh vào bài viết.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo bài viết mới

 

Bài viết hiển thị thành công tại danh sách bài viết:

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo bài viết mới

 

Bài viết hiển thị ngoài layout website.

Hỗ trợ quản trị thiết kế website vnvn cms 3.0 tạo bài viết mới

  • Trình tự thực hiện thêm audio-video vào vài viết tương tự như trên.

 

Chúc bạn thực hiện thành công!

Mời bạn theo dõi hướng dẫn quản trị website VNVN CMS 3.0 http://cms.vnvn.com/p102/huong-dan
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)